Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 december 2012

Vem blir Europeiska forskningsrådets nästa ordförande?

Europeiska kommissionen har idag utsett sju experter som ska söka efter en ny ordförande för Europeiska forskningsrådet (EFR), Europeiska unionens finansieringsorgan för spetsforskning. Kommittén kommer att ledas av Lord Sainsbury av Turville, kansler vid universitetet i Cambridge och tidigare vetenskapsminister i Storbritannien. Kommittén ska komma med rekommendationer till EU-kommissionen om vem som ska ta över efter EFR:s nuvarande ordförande Helga Nowotny den 1 januari 2014.

Under de fem år som Europeiska forskningsrådet funnits har det lyckats etablera sig som Europas främsta finansieringsorgan för spetsforskning, som uteslutande stödjer forskning på grundval av hög kvalitet. Detta är en ställning som EFR arbetar för att stärka, och nästa ordförande står därför inför en viktig uppgift. Hon eller han kommer att vara EFR:s röst och ansikte utåt och försvara EFR:s principer om kompetens, effektivitet och självständighet.

Europeiska forskningsrådet är redan en av stjärnorna bland globala forskningsfinansiärer, och jag är mycket glad över att Lord Sainsbury tackat ja till mitt erbjudande om att bidra till forskningsrådets utveckling vid en avgörande tidpunkt, kommenterade kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Som vetenskapsminister i Storbritannien 2004 banade han genom sitt starka stöd till EFR vägen för vad som idag har blivit en verklig europeisk framgångshistoria. Vi är stolta över att en av grundarna leder valet av EFR:s ordförande, en viktig milstolpe i EFR:s historia, fortsätter Máire Geoghegan-Quinn.

Lord Sainsbury sade i samband med att han tackade ja till kommissionens förfrågan:

EFR är nu en välfungerande verksamhet på god väg att bli en fullt utvecklad finansieringsorganisation som kan mäta sig med de allra bästa i världen. Den har fått ett brett erkännande på grund av sina verksamhetsprinciper om oberoende och vetenskaplig excellens. Det är ett nöje att få möjlighet att bidra till denna nya utmanande fas och det gläder mig att jag kommer att göra detta tillsammans med sex så framstående kollegor.

Bakgrund

Urvalskommittén kommer att bestå av följande personer:

  • Lord SAINSBURY av Turville, FRS, kansler vid universitetet i Cambridge

  • Catherine CESARSKY, rådgivare på hög nivå, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), f.d. högkommissarie för atomenergi i Frankrike

  • Suzanne FORTIER, ordförande för Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

  • Michał KLEIBER, ordförande för polska akademin, tidigare medlem av EFR:s vetenskapliga råd

  • Jadran LENARČIČ, chef för Jozef Stefan-institutet i Ljubljana

  • Erwin NEHER, direktör emeritus för Max Planck-institutet för biofysikalisk kemi, nobelpristagare i medicin

  • Salvatore SETTIS, tidigare rektor för Scuola Normale Superiore i Pisa, tidigare medlem av EFR:s vetenskapliga råd

Europeiska forskningsrådet inrättades inom ramen för Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling för att främja forskning av hög kvalitet i Europa. Genom öppna tävlingar beviljar det bidrag till projekt som leds av nya och etablerade forskare från världens alla hörn, men som arbetar i Europa eller flyttar hit för att arbeta. Det enda urvalskriteriet är vetenskaplig excellens, och målet är att få fram de bästa idéerna och se till att Europas mest begåvade forskare uppmärksammas så att de väljer att stanna kvar i Europa, samtidigt som man försöker attrahera förmågor från utlandet. Enligt kommissionens förslag till EU:s nästa sjuåriga finansieringsprogram för forskning, Horisont 2020 (2014−2020), kommer EFR:s budget att stiga till över 13 miljarder euro, från 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013.

EFR:s ordförande under Horisont 2020

Genom kommissionens förslag till det särskilda program som ska genomföra Horisont 2020 inrättas en post som ordförande för EFR, som ska väljas bland erfarna och internationellt ansedda forskare. Ordföranden i EFR är bosatt i Bryssel under utnämningens varaktighet och ägnar den största delen av sin tid åt EFR:s verksamhet. EFR:s ordförande ska utses av kommissionen, och mandatperioden ska vara begränsad till fyra år med möjlighet till förlängning en gång. Hon eller han ska få en ersättning som ligger på nivå med den som ges till kommissionens högsta ledning. Såväl rekryteringsförfarandet som den utvalda kandidaten ska godkännas av EFR:s vetenskapliga råd.

Inrättandet av en urvalskommitté var en av rekommendationerna i den rapport som EFR:s insatsgrupp presenterade efter halvtidsgranskningen av EFR:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar