Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. decembra 2012

Začenja se iskanje naslednjega predsednika Evropskega raziskovalnega sveta

Evropska komisija je danes imenovala sedem izvedencev, ki bodo izbrali kandidate za naslednjega predsednika Evropskega raziskovalnega sveta (ERS), osrednje agencije Evropske unije za financiranje pionirskih znanosti. Odbor, ki ga bo vodil rektor Univerze v Cambridgeu in nekdanji britanski minister za znanost lord Sainsbury of Turville, bo Evropski komisiji priporočila podal pravočasno, da bo lahko naslednji predsednik ERS s 1. januarjem 2014 prevzel funkcijo od trenutne predsednice Helge Nowotny.

V petih letih od ustanovitve se je ERS uveljavil kot najpomembnejša evropska agencija za financiranje pionirskih znanosti, ki raziskave podpira izključno na podlagi odličnosti. V obdobju, ko si bo ERS prizadeval še utrditi svoj položaj, bo vloga naslednjega predsednika izredno pomembna, saj bo glasnik in predstavnik ERS v javnosti ter zagovornik načel odličnosti, učinkovitosti in neodvisnosti, na katerih ERS temelji.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „ERS je že ena od najuspešnejših ustanov za financiranje raziskav na svetu in navdušena sem, da je lord Sainsbury sprejel moje povabilo, da bi v ključnem trenutku prispeval k razvoju te ustanove. Leta 2004, ko je bil minister za znanost Združenega kraljestva, je njegova odločna podpora konceptu ERS pomagala spisati pravo evropsko zgodbo o uspehu. Ponosni smo, da bo izbor prihodnjega predsednika ERS, ki je zelo pomemben mejnik v zgodovini te ustanove, vodil eden njenih snovalcev.“

Ob sprejetju povabila Komisije je lord Sainsbury dejal: „ERS je učinkovit projekt, ki je na dobri poti, da dokončno dozori kot organizacija za financiranje, primerljiva z najboljšimi na svetu. Uživa velik sloves, ki temelji na njegovih načelih delovanja, zlasti neodvisnosti in znanstveni odličnosti. Vesel in navdušen sem, da bom lahko skupaj s šestimi zelo uglednimi kolegi pomagal tudi v tej zahtevni novi fazi.“

Ozadje

Odbor za izbor kandidatov sestavljajo:

  • lord SAINSBURY of Turville, FRS, rektor Univerze v Cambridgeu,

  • Catherine CESARSKY, svetovalka na visoki ravni, Komisariat za jedrsko energijo in alternativne energije (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), bivša visoka komisarka za jedrsko energijo v Franciji,

  • Suzanne FORTIER, predsednica kanadskega Sveta za raziskave v naravoslovju in tehničnih vedah,

  • Michał KLEIBER, predsednik Poljske akademije znanosti, nekdanji član znanstvenega sveta ERS,

  • Jadran LENARČIČ, direktor Instituta Jožef Stefan, Ljubljana,

  • Erwin NEHER, zaslužni direktor Instituta Max Planck za biofizikalno kemijo, dobitnik Nobelove nagrade za medicino, in

  • Salvatore SETTIS, nekdanji direktor Scuola Normale Superiore v Pisi, nekdanji član znanstvenega sveta ERS.

Evropski raziskovalni svet je bil ustanovljen v okviru sedmega okvirnega programa Evropske unije za raziskave in tehnološki razvoj za spodbujanje visoko kakovostnih raziskav v Evropi. Prek javnih natečajev dodeljuje nepovratna sredstva za projekte, ki jih vodijo nadebudni ali uveljavljeni raziskovalci, ki ne glede na svoj izvor delo opravljajo ali bodo opravljali v Evropi. Edino merilo pri izboru projektov je znanstvena odličnost. Cilj je prepoznati najboljše zamisli ter ohraniti in podeliti status in prepoznavnost najprodornejšim umom v Evropi, obenem pa tudi privabiti nadarjene strokovnjake iz tujine. V skladu s predlogi Komisije za naslednji sedemletni program EU za financiranje raziskav (2014–2020), imenovan Obzorje 2020, naj bi se proračun ERS s 7,5 milijarde EUR za obdobje 2007–2013 povečal na več kot 13 milijard EUR.

Predsednik ERS v okviru Obzorja 2020

V skladu s predlogi Komisije za poseben program izvajanja Obzorja 2020 bo na novo opredeljena funkcija predsednika ERS, ki bo izbran izmed višjih in mednarodno priznanih znanstvenikov. Predsednik ERS bo imel za obdobje imenovanja prostore v Bruslju in bo večino svojega časa namenil dejavnostim ERS. Predsednika ERS Komisija imenuje za štiriletno obdobje z možnostjo enkratnega podaljšanja. Predsednikov honorar je sorazmeren z višjim vodstvenim kadrom Komisije. Postopek zaposlovanja in izbranega kandidata potrdi znanstveni svet ERS.

Ustanovitev odbora za izbor kandidatov je eno od priporočil iz poročila projektne skupine ERS, ki je bilo pripravljeno na podlagi vmesnega pregleda ERS:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar