Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. decembra 2012

Hľadá sa budúci predseda Európskej rady pre výskum

Európska komisia dnes vymenovala sedem odborníkov, aby našli budúceho predsedu Európskej rady pre výskum (ERC), agentúry Európskej únie pre financovanie cezhraničného výskumu. Výberovú komisiu povedie lord Sainsbury z Turville, rektor univerzity v Cambridge a bývalý britský minister pre vedu. Výberová komisia vypracuje pre Európsku komisiu odporúčania tak, aby sa budúci predseda ERC mohol ujať svojich povinností od 1. januára 2014, kedy vystrieda súčasnú predsedníčku ERC Helgu Nowotny.

Za päť rokov svojej existencie sa ERC etablovala ako významná agentúra pre financovanie cezhraničnej vedy podporujúca výskum len na základe excelentnosti. Keďže sa postavenie ERC naďalej posilňuje, úloha ďalšieho predsedu bude kľúčová. Bude hlasom a verejne známou tvárou ERC a bude obhajovať zásady ERC, teda excelentnosť, efektívnosť a nezávislosť.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Európska rada pre výskum zohráva už dnes jednu z hlavných úloh v oblasti financovania svetového výskumu a som veľmi rada, že lord Sainsbury prijal moju ponuku prispieť v tomto zásadnom okamihu k jej rozvoju. Ako britský minister pre vedu v roku 2004 jednoznačne podporoval koncepciu ERC, a tým pripravil pôdu pre to, čo sa stalo skutočným európskym úspechom. Sme hrdí, že výber budúceho predsedu ERC, významný medzník v jej existencii, povedie jeden z jej zakladateľov.“

Lord Sainsbury prijal ponuku Komisie so slovami: „Európska rada pre výskum teraz funguje veľmi dobre a je na ceste k tomu, aby sa stala plnohodnotnou organizáciou pre financovanie, ktorá sa bude môcť merať s tými najlepšími na svete. Teší sa širokému uznaniu, ktoré vychádza z jej prevádzkových zásad nezávislosti a vedeckej excelentnosti. Som rád, že môžem prispieť k tejto podnetnej novej fáze, a teší ma, že pri tom budem spolupracovať so šiestimi tak vynikajúcimi kolegami.“

Súvislosti

Členmi výberovej komisie budú:

  • Lord SAINSBURY z Turville, FRS, rektor univerzity v Cambridge

  • Catherine CESARSKY, poradkyňa na vysokej úrovni, Komisariát pre atómovú energiu a alternatívne energie (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA), bývalá vysoká komisárka pre atómovú energiu vo Francúzsku

  • Suzanne FORTIER, predsedníčka kanadskej Rady pre výskum v oblasti prírodných a technických vied (NSERC)

  • Michał KLEIBER, predseda poľskej Akadémie vied, bývalý člen vedeckej rady ERC

  • Jadran LENARČIČ, riaditeľ Inštitútu Jozefa Stefana v Ľubľane

  • Erwin NEHER, emeritný riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre biofyzikálnu chémiu, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu

  • Salvatore SETTIS, bývalý riaditeľ školy Scuola Normale Superiore v Pise, bývalý člen vedeckej rady ERC

Európska rada pre výskum bola založená v rámci siedmeho rámcového programu Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja na podporu vysoko kvalitného výskumu v Európe. Prostredníctvom otvorených výberových konaní poskytuje granty na projekty, ktoré vedú začínajúci aj skúsení výskumní pracovníci, ktorí pracujú v Európe alebo sa tam sťahujú za prácou, a to bez ohľadu na ich pôvod. Jediným kritériom výberu je najvyššia excelentnosť. Cieľom ERC je rozpoznávať najlepšie nápady, udržiavať a zvyšovať prestíž špičkových výskumných pracovníkov Európy a povedomie o nich a zároveň lákať talenty zo zahraničia. Podľa návrhov Komisie na ďalší sedemročný program na financovanie výskumu EÚ – Horizont 2020 (2014 – 2020), by sa mal rozpočet ERC na obdobie 2007 – 2013 zvýšiť zo 7,5 miliárd na viac ako 13 miliárd EUR.

Predseda ERC v rámci programu Horizont 2020

Osobitným programom na vykonávanie programu Horizont 2020, ktorý navrhla Komisia, sa zavádza funkcia predsedu ERC, ktorý sa má vybrať spomedzi hlavných a medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov. Predseda ERC bude počas svojho funkčného obdobia sídliť v Bruseli a väčšinu svojho času bude venovať záležitostiam ERC. Komisia vymenuje predsedu ERC na štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa dá raz predĺžiť. Bude odmeňovaný/odmeňovaná na úrovni zodpovedajúcej vrcholovej riadiacej funkcii v Komisii. Proces výberového konania a výber kandidáta musí schváliť vedecká rada ERC.

Vytvorenie výberovej komisie bolo jedným z odporúčaní uvedených v správe pracovnej skupiny ERC, ktorá nadväzovala na hodnotenie ERC v polovici obdobia:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktné osoby :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar