Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 19 decembrie 2012

Încep căutările pentru următorul președinte al Consiliului European pentru Cercetare

Comisia Europeană a numit astăzi șapte experți în vederea desfășurării căutărilor pentru viitorul președinte al Consiliului European pentru Cercetare (CEC), agenția Uniunii Europene care finanțează știința de avangardă. Comitetul va fi condus de Lord Sainsbury de Turville, rector al Universității din Cambridge și fost ministru britanic al științelor, și va transmite în timp util Comisiei Europene recomandări pentru următorul președinte al CEC, prevăzut să intre în funcție de la 1 ianuarie 2014, în calitate de succesor al actualei președinte, Helga Nowotny.

În cei cinci ani care au trecut de la lansarea sa, CEC s-a impus ca principala agenție europeană de finanțare a științei de avangardă, care sprijină cercetarea exclusiv pe baza criteriilor de excelență. Pe fondul continuării eforturilor CEC de a-și consolida poziția, viitorul președinte va deține un rol crucial. Acesta va fi vocea și imaginea publică a CEC și va apăra principiile de excelență, eficiență și independență ale CEC.

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „CEC este deja printre fruntașii în finanțarea cercetării la nivel mondial și sunt încântată că Lord Sainsbury a acceptat invitația mea de a contribui la dezvoltarea CEC într-un moment de importanță vitală. Sprijinul decisiv pe care l-a acordat în 2004 pentru crearea CEC, în calitate de ministru al științelor în cabinetul britanic, a deschis drumul pentru ceea ce avea să devină un veritabil succes european. Suntem mândri că unul dintre fondatori conduce procesul de selecție a viitorului președinte al CEC, o etapă importantă în existența Consiliului.”

La acceptarea invitației din partea Comisiei, Lord Sainsbury a declarat: „CEC este în prezent un centru operațional cu o bună funcționare, pe cale de a deveni o organizație de finanțare pe deplin matură, pe picior de egalitate cu cele mai bune organizații de acest gen din lume și se bucură de o largă recunoaștere, datorită principiilor sale de funcționare bazate pe independență și excelență în domeniul științific. Mă bucur că pot contribui la această nouă etapă, cu provocările pe care le implică, și că voi face acest lucru alături de șase atât de distinși colegi.”

Context

Membrii comitetului de selecție vor fi:

  • Lord SAINSBURY de Turville, membru al Royal Society, rector al Universității Cambridge

  • Catherine CESARSKY, consilier la nivel înalt în cadrul Comisariatului pentru energie atomică și energii alternative (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA) din Franța, fost înalt comisar pentru energie atomică

  • Suzanne FORTIER, președintă a Consiliului pentru cercetare în domeniul științelor naturale și al ingineriei (Natural Sciences and Engineering Research Council - NSERC) din Canada

  • Michał KLEIBER, Președinte al Academiei Poloneze, fost membru al Consiliului științific al CEC

  • Jadran LENARČIČ, Director al Institutului Jozef Stefan, Ljubljana

  • Erwin NEHER, director onorific al Institutului Max Planck pentru chimie biofizică, laureat al premiului Nobel pentru medicină

  • Salvatore SETTIS, fost director, Școala Normală Superioară (Scuola Normale Superiore), Pisa, fost membru al Consiliului științific al CEC

Consiliul European pentru Cercetare a fost înființat în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și dezvoltare tehnologică în scopul de a încuraja cercetarea de înaltă calitate în Europa. Acesta acordă fonduri prin organizarea de concursuri generale pentru proiecte conduse de cercetători aflați la începutul carierei sau cu experiență, indiferent de origine, care lucrează sau care vin să lucreze în Europa. Unicul criteriu de selecție este excelența științifică. Scopul este de a recunoaște cele mai bune idei, de a reține în Europa cele mai bune creiere și de a le conferi statut și vizibilitate și, în același timp, de a atrage talente din exterior. În conformitate cu propunerile Comisiei privind următorul program al UE de finanțare a cercetării pe o perioadă de șapte ani, Orizont 2020 (2014-2020), bugetul CEC ar trebui să crească la peste 13 miliarde EUR de la 7,5 miliarde EUR, suma aferentă perioadei 2007-2013.

Prevederile Orizont 2020 privind președintele CEC

Propunerile Comisiei privind programul specific de punere în aplicare a „Orizont 2020”, instituie funcția de președinte al CEC, care urmează a fi ales din rândul oamenilor de știință cu experiență și recunoscuți la nivel internațional. Președintele CEC va locui la Bruxelles pe durata mandatului și va consacra cea mai mare parte a timpului său activității CEC. Președintele CEC va fi numit de Comisie pentru un mandat limitat la patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată, și va fi remunerat la un nivel echivalent cu cel al funcțiilor de conducere de nivel superior din cadrul Comisiei. Procesul de recrutare și candidatul selecționat trebuie să aibă aprobarea Consiliului științific al CEC.

Crearea unui comitet care va desfășura căutările a fost una dintre recomandările cuprinse în raportul grupului de lucru CEC, elaborat în urma evaluării intermediare asupra CEC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar