Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 19 grudnia 2012 r.

Wybór nowego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Komisja Europejska wyznaczyła dziś siedmiu ekspertów, których zadaniem będzie wybór następnego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), unijnej agencji finansującej pionierskie badania naukowe. Komitetowi będzie przewodniczyć lord Sainsbury of Turville, rektor Uniwersytetu Cambridge i były brytyjski minister nauki. Komitet przedstawi Komisji Europejskiej swoje rekomendacje w terminie umożliwiającym następnemu przewodniczącemu ERBN podjęcie obowiązków jako następcy obecnej przewodniczącej Helgi Nowotnej w dniu 1 stycznia 2014 r.

W ciągu pięciu lat działalności, ERBN stała się w Europie przodującą agencją finansującą pionierskie badania naukowe, wspierającą badania wyłącznie na podstawie doskonałości. Kolejny przewodniczący będzie miał do odegrania kluczową rolę w procesie dalszego wzmacniania pozycji tej instytucji. Przewodniczący będzie „głosem i twarzą” ERBN, broniącym zasad ERBN dotyczących doskonałości, efektywności i niezależności.

Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „Europejska Rada ds. Badań Naukowych już jest jednym z liderów w zakresie finansowania badań na świecie i jestem bardzo zadowolona, że lord Sainsbury przyjął moje zaproszenie do włączenia się w rozwój ERBN w tak ważnym momencie. Jako minister nauki Wielkiej Brytanii w 2004 r., zdecydowanie wspierał koncepcję ERBN, co utorowało drogę do prawdziwego sukcesu, jaki agencja odniosła w Europie. Jesteśmy dumni z tego, że jeden z ojców założycieli będzie przewodniczył wyborowi przyszłego przewodniczącego ERBN, co będzie ważnym etapem w funkcjonowaniu ERBN.”

Przyjmując zaproszenie Komisji, lord Sainsbury powiedział: „Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest obecnie dobrze funkcjonującą instytucją i staje się powoli w pełni dojrzałą organizacją finansowania na równi z najlepszymi tego typu organizacjami na świecie. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i działa w oparciu o zasady niezależności i naukowej doskonałości. Cieszę się, że mogę wnieść swój wkład na tym pełnym wyzwań nowym etapie i że będę pełnił to zadanie we współpracy z sześcioma tak wybitnymi kolegami.”

Kontekst

Członkami komitetu rekrutacyjnego będą:

  • lord SAINSBURY of Turville, FRS, rektor Uniwersytetu Cambridge

  • Catherine CESARSKY, Starszy Doradca w Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), była Wysoka Komisarz ds. Energii Atomowej we Francji

  • Suzanne FORTIER, przewodnicząca Rady ds. Nauk Przyrodniczych i Badań Inżynieryjnych (Natural Sciences and Engineering Research Council) w Kanadzie

  • Michał KLEIBER, prezes Polskiej Akademii Nauk, były członek rady naukowej ERBN

  • Jadran LENARČIČ, dyrektor Instytutu im. Jozefa Stefana w Lublanie

  • Erwin NEHER, Director Emeritus Instytutu Chemii Biofizycznej im. Maksa Plancka, laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny

  • Salvatore SETTIS, były dyrektor Scuola Normale Superiore w Pizie, były członek rady naukowej ERBN

Europejska Rada ds. Badań Naukowych została utworzona w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego, aby wspierać wysokiej jakości badania w Europie. Przyznaje ona dotacje w drodze otwartych konkursów na projekty prowadzone zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych naukowców, niezależnie od ich pochodzenia, którzy pracują lub zamierzają pracować w Europie. Jedynym kryterium wyboru jest doskonałość naukowa. Jej celem jest wybór najlepszych pomysłów oraz podnoszenie prestiżu i nagłaśnianie osiągnięć najzdolniejszych umysłów w Europie, a także przyciągnięcie utalentowanych osób z zagranicy. Zgodnie z propozycjami Komisji na następny, siedmioletni program finansowania badań UE „Horyzont 2020” (2014–2020), budżet ERBN powinien zostać zwiększony do ponad 13 mld euro z poziomu 7,5 mld euro w latach 2007-2013.

Przewodniczący ERBN na podstawie strategii „Horyzont 2020”

Propozycje Komisji dotyczące szczegółowego programu realizacji strategii „Horyzont 2020” przewidują ustanowienie funkcji przewodniczącego ERBN, który ma być wybierany spośród doświadczonych i uznanych na forum międzynarodowym naukowców. Przewodniczący ERBN podczas swojego urzędowania będzie mieszkać w Brukseli i większą część swojego czasu poświęci działalności ERBN. Przewodniczący ERBN zostanie mianowany przez Komisję na okres ograniczony do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia kadencji. Jego wynagrodzenie będzie ustalone na poziomie odpowiadającym wynagrodzeniom ścisłego kierownictwa Komisji. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez radę naukową ERBN.

Utworzenie komitetu rekrutacyjnego było jednym z zaleceń sprawozdania grupy zadaniowej ERBN, które powstało w następstwie przeglądu śródokresowego ERBN:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar