Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2012

Op zoek naar volgende voorzitter van de Europese Onderzoeksraad

De Europese Commissie heeft vandaag zeven deskundigen aangewezen voor de selectie van de volgende voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC), het financieringsagentschap voor grensverleggend onderzoek van de Europese Unie. Het comité zal worden voorgezeten door Lord Sainsbury van Turville, kanselier van de universiteit van Cambridge en voormalig Brits minister van Wetenschap. Het comité zal tijdig aanbevelingen tot de Europese Commissie richten zodat de volgende ERC-voorzitter op 1 januari 2014 in dienst kan treden als opvolger van de huidige voorzitter Helga Nowotny.

In de vijf jaar na zijn oprichting heeft de ERC zich gevestigd als vooraanstaand Europees financieringsagentschap voor grensverleggend onderzoek. Steun voor dit onderzoek wordt louter op basis van excellentie verleend. Aangezien de ERC zijn positie blijft versterken, zal de volgende voorzitter een cruciale rol spelen. Hij zal de stem en het gezicht van de ERC zijn en de ERC-beginselen van excellentie, efficiëntie en onafhankelijkheid verdedigen.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Georghegan-Quinn verklaarde: "De ERC staat reeds aan de top wat wereldwijde onderzoeksfinanciering betreft, en ik ben verheugd dat Lord Sainsbury is ingegaan op mijn uitnodiging om op een cruciaal moment bij te dragen aan de ontwikkeling van de ERC. Als Brits minister van Wetenschap in 2004 heeft hij met zijn beslissende steun aan het ERC-concept de weg bereid voor wat een echt Europees succesverhaal is geworden. We zijn trots dat één van de grondleggers de selectie van de toekomstige ERC-voorzitter zal leiden, een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de ERC."

Lord Sainsbury, die de uitnodiging van de Commissie heeft aanvaard, verklaarde: "De ERC is inmiddels een goed functionerende instelling en is op weg om een mature financieringsorganisatie te worden die zich kan meten met de allerbeste in de wereld. Dankzij haar werkingsbeginselen als onafhankelijkheid en wetenschappelijke excellentie geniet de organisatie algemene erkenning. Ik ben blij een bijdrage te kunnen leveren aan deze uitdagende nieuwe fase en te mogen samenwerken met zes zo voorname collega's."

Achtergrond

De leden van het selectiecomité zijn:

  • Lord SAINSBURY van Turville, FRS, kanselier van de universiteit van Cambridge

  • Catherine CESARSKY, hoge adviseur, Commissariaat voor atoomenergie en alternatieve energiebronnen (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA), voormalig hoge commissaris voor atoomenergie in Frankrijk

  • Suzanne FORTIER, voorzitter van de onderzoeksraad voor natuur- en ingenieurswetenschappen van Canada (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada)

  • Michal KLEIBER, voorzitter van de Poolse academie, voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad van de ERC

  • Jadran LENARČIČ, directeur van het Jozef Stefaninstituut, Ljubljana

  • Erwin NEHER, directeur emeritus van het Max Planckinstituut voor biofysische chemie, Nobelprijs voor geneeskunde

  • Salvatore SETTIS, voormalig directeur van de Scuola Normale Superiore, Pisa, voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad van de ERC

De Europese Onderzoeksraad is opgericht in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Unie om hoogwaardig onderzoek in Europa aan te moedigen. Hij verleent subisidies via algemene vergelijkende onderzoeken voor projecten die worden geleid door beginnende en gevestigde onderzoekers, ongeacht hun oorsprong, die in Europa werken of komen werken. Het enige selectiecriterium is wetenschappelijke excellentie. Doel is de beste ideeën te honoreren en de beste breinen van Europa erkenning en zichtbaarheid te geven en tevens buitenlands talent aan te trekken. Volgens de voorstellen van de Commissie voor het volgende zevenjarige EU-programma voor onderzoeksfinanciering Horizon 2020 (2014-2020) zou de begroting voor de ERC meer dan 13 miljard EUR bedragen, tegenover 7,5 miljard EUR in 2007-2013.

De ERC-voorzitter en Horizon 2020

De voorstellen van de Commissie voor het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 bevatten een taakomschrijving van de ERC-voorzitter, die wordt gekozen uit ervaren en internationaal gereputeerde wetenschappers. De ERC-voorzitter verblijft gedurende de aanstelling in Brussel en besteedt het grootste deel van de tijd aan de ERC. De ERC-voorzitter wordt door de Commissie aangesteld voor een ambtstermijn van maximaal vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Het loon komt overeen met dat van het topmanagement van de Commissie. De selectieprocedure en de geselecteerde kandidaat moeten worden goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad van de ERC.

De oprichting van een selectiecomité was één van de aanbevelingen in het verslag van de ERC-taskforce, een follow-up van de tussentijdse herziening van de ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar