Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Sākas nākamā Eiropas Pētniecības padomes priekšsēdētāja atlase

Eiropas Komisija šodien iecēla septiņus ekspertus, kuri izraudzīsies nākamo priekšsēdētāju Eiropas Pētniecības padomei (EPP), kas ir Eiropas Savienības progresīvāko pētījumu finansēšanas aģentūra. Komitejas darbu vadīs lords Seinsberijs (Baron Sainsbury of Turville), Kembridžas Universitātes rektors un bijušais Lielbritānijas zinātnes ministrs. Komiteja sniegs ieteikumus Eiropas Komisijai līdz brīdim, kad savus amata pienākumus no 2014. gada 1. janvāra sāks pildīt nākamais EPP priekšsēdētājs, aizstājot pašreizējo priekšsēdētāju Helgu Novotniju.

Piecu gadu laikā kopš EPP darbības sākšanas tā ir pierādījusi sevi kā Eiropas galvenā progresīvāko pētījumu finansēšanas aģentūra, kas atbalsta pētījumus, pamatojoties vienīgi uz izcilību. EPP turpina nostiprināt savu pozīciju, tāpēc nākamā priekšsēdētāja darbam būs izšķiroša nozīme. Priekšsēdētājs būs EPP "balss" un veidos tās sabiedrisko tēlu, kā arī aizstāvēs EPP pētniecības principus izcilības, efektivitātes un neatkarības jomā.

Eiropas Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "EPP jau tagad ir viens no globālās pētniecības finansēšanas līderiem, un esmu gandarīta, ka lords Seinsberijs ir pieņēmis manu uzaicinājumu sniegt ieguldījumu EPP attīstībā tik svarīgā brīdī. Kā Apvienotās Karalistes zinātnes ministrs 2004. gadā, viņš sniedza pārliecinošu atbalstu EPP koncepcijai un palīdzēja veidot to, kas ir kļuvis par patiesu Eiropas veiksmes stāstu. Mēs lepojamies, ka viens no padomes dibinātājiem vadīs turpmākā EPP priekšsēdētāja atlases procesu, kas ir nozīmīgs brīdis EPP pastāvēšanā."

Pieņemot Komisijas uzaicinājumu, lords Seinsberijs paziņoja: "EPP tagad ir labi funkcionējoša institūcija, kura ir ceļā uz to, lai kļūtu par pilnībā nobriedušu finansēšanas organizāciju, kas ir viena no labākajām pasaulē. Padome ir ieguvusi plašu atzinību, balstoties uz tās darbības principiem, kuru pamatā ir neatkarība un zinātniskā izcilība. Es priecājos, ka varu sniegt ieguldījumu šajā daudznozīmīgajā jaunajā posmā, un esmu gandarīts, ka to darīšu kopā ar sešiem tik cienījamiem kolēģiem."

Vispārīga informācija

Atlases komitejas locekļi ir:

  • Lord SAINSBURY of Turville, Londonas Karaliskās biedrības biedrs (FRS) un Kembridžas Universitātes rektors,

  • Catherine CESARSKY, augsta līmeņa padomdevēja Atomenerģijas un alternatīvās enerģijas komisijā (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives jeb CEA), bijusī augstā komisāre atomenerģijas jautājumos Francijā,

  • Suzanne FORTIER, Kanādas Dabaszinātņu un inženierzinātņu pētniecības padomes priekšsēdētāja,

  • Michał KLEIBER, Polijas Akadēmijas priekšsēdētājs, bijušais EPP Zinātnes padomes loceklis,

  • Jadran LENARČIČ, Jozefa Štefana (Jozef Stefan) institūta direktors Ļubļanā,

  • Erwin NEHER, Maksa Planka (Max Planck) Biofizikālās ķīmijas institūta emeritētais direktors, Nobela prēmijas laureāts medicīnā,

  • Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore (Piza) direktors, bijušais EPP Zinātnes padomes loceklis.

Eiropas Pētniecības padome tika izveidota saskaņā ar Eiropas Savienības Septīto pamatprogrammu tehnoloģiju pētniecības un attīstības jomā, lai veicinātu kvalitatīvu pētniecību Eiropā. Tā, izsludinot atklātus konkursus, piešķir dotācijas projektiem, ko vada jauni un jau pieredzējuši pētnieki, neatkarīgi no to izcelsmes, kas strādā vai gatavojas strādāt Eiropā. Vienīgais atlases kritērijs ir zinātniskā izcilība. Mērķis ir novērtēt labākās idejas, neļaut aizplūst labākajiem prātiem, gādājot par to atzinību un redzamību Eiropā, kā arī piesaistīt talantus no ārvalstīm. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem par nākamo ES septiņu gadu pētniecības finansēšanas programmu "Apvārsnis 2020" (2014.–2020. g.), EPP budžetam no 7,5 miljardiem eiro laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam vajadzētu palielināties līdz vairāk nekā 13 miljardiem eiro.

EPP priekšsēdētājs programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros

Komisijas priekšlikumos par īpašo programmu, ar ko īsteno "Apvārsni 2020", ir noteiktas EPP priekšsēdētāja funkcijas. Priekšsēdētājs ir jāizvēlas no pieredzējušiem un starptautiski atzītiem zinātniekiem. EPP priekšsēdētājs norīkojuma laiku dzīvo Briselē un lielāko daļu no tā velta EPP. EPP priekšsēdētāju ieceļ Komisija uz pilnvaru laiku, kas ir ierobežots līdz četriem gadiem, un šo termiņu var atjaunot vienu reizi. Priekšsēdētājam piešķir atalgojumu, kas līdzvērtīgs Komisijas augstākā līmeņa vadītāja atalgojumam. Atlases procesu un izraudzītos kandidātus apstiprina EPP Zinātnes padome.

Atlases komitejas izveide bija viens no ieteikumiem EPP darba grupas ziņojumā, kas tika sagatavots pēc EPP vidusposma pārskata. Skatīt:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar