Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 19.

Megkezdődött az Európai Kutatási Tanács következő elnökének kiválasztására irányuló eljárás

Az Európai Bizottság ma hét szakértőt bízott meg azzal a feladattal, hogy válasszák ki az Európai Kutatási Tanács – az Európai Unió által a felderítő kutatások finanszírozására létrehozott ügynökség – következő elnökét. A héttagú bizottság élén Lord David Sainsbury of Turville, a Cambridge-i Egyetem kancellárja áll, aki korábban a tudományokért felelős brit miniszter posztját is betöltötte. A bizottság kellő időben az Európai Bizottság elé terjeszti a 2014. január 1-jén Helga Nowotny jelenlegi elnök helyébe lépő új EKT-elnök személyére vonatkozó ajánlásait.

A létrehozása óta eltelt öt évben az Európai Kutatási Tanács a felderítő kutatások terén Európa meghatározó jelentőségű finanszírozó ügynökségévé vált, amely kizárólag a kiválóság alapján nyújt támogatást a kutatásokhoz. Az EKT pozíciójának fokozatos erősödésével összefüggésben a következő elnökre döntő szerep fog hárulni. Az elnök lesz az EKT hangja és arca, aki az EKT alapelveit: a kiválóságot, a hatékonyságot és a függetlenséget hivatott védeni.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „Az EKT már jelenleg is a globális kutatásfinanszírozás egyik sarokköve, és nagy örömömre szolgál, hogy Lord Sainsbury elfogadta a felkérésemet, hogy járuljon hozzá az EKT továbbfejlesztéséhez ebben a meghatározó időszakban. Az Egyesült Királyság tudományokért felelős minisztereként 2004-ben már döntő módon mozdította elő az EKT koncepciójának kidolgozását és ezáltal ennek a valódi európai sikertörténetté váló kezdeményezésnek a megvalósítását. Büszkék vagyunk rá, hogy az alapítók egyike irányítja az EKT jövőbeli elnökének kiválasztását, amely fontos mérföldkő lesz az EKT történetében.”

Lord Sainsbury a következőket nyilatkozta a bizottsági felkérés elfogadása kapcsán: „Az EKT mára jól működő intézménnyé nőtte ki magát, és legjobb úton halad a felé, hogy olyan teljesen kifejlődött finanszírozási szervezetté váljon, amely egyenrangú a világ hasonló szervezeteinek legjobbjaival. Széles körben elismert, ami működési elveinek, nevezetesen a függetlenség és a tudományos kiválóság elvének köszönhető. Boldog vagyok, hogy hozzájárulhatok ennek a kihívást jelentő új szakasznak a megvalósításához, és örömmel tölt el, hogy e feladatot hat ilyen kiváló kollégával együtt láthatom el.”

Háttér-információk

A leendő elnök kiválasztása céljából kinevezett bizottság tagjai a következők:

  • Lord SAINSBURY of Turville, a Royal Society of London for Improving Natural Knowledge tagja, a Cambridge-i Egyetem kancellárja

  • Catherine CESARSKY, magas rangú tanácsadó, Atom- és Alternatív Energia Bizottság (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)), Franciaország korábbi atomenergia-ügyi főbiztosa

  • Suzanne FORTIER, a Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada elnöke

  • Michał KLEIBER, a Lengyel Tudományos Akadémia elnöke, az EKT Tudományos Tanácsának egykori tagja

  • Jadran LENARČIČ, a ljubljanai Jozef Stefan Institute igazgatója

  • Erwin NEHER, a Max Planck Institute for Biophysical Chemistry nyugalmazott igazgatója, az orvosi Nobel-díj kitüntetettje

  • Salvatore SETTIS, a pisai Scuola Normale Superiore volt igazgatója, az EKT Tudományos Tanácsának egykori tagja

Az Európai Kutatás Tanács az Európai Unió hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjához kapcsolódva jött létre, és célja a magas színvonalú kutatómunka előmozdítása Európában. Nyílt pályázatok útján ösztöndíjakat ítél oda kezdő vagy elismert, Európában dolgozó vagy a kutatás végzése érdekében oda települő kutatók által irányított projektek számára, tekintet nélkül a kutatók származására. A kiválasztás egyetlen kritériuma a tudományos kiválóság. E pályázatok célja a legjobb ötletek elismerése, valamint annak biztosítása, hogy a legkiválóbb elmék Európában maradjanak és ott megfelelő státuszt és ismertséget élvezzenek. Ugyancsak cél a tehetségek Európába vonzása. A Bizottság által a következő hétéves uniós kutatási programra, a 2014 és 2020 között megvalósítandó Horizont 2020-ra vonatkozóan előterjesztett javaslatok értelmében az EKT költségvetése a 2007–2013 közötti 7,5 milliárd euróról több mint 13 milliárd euróra nőne.

Az EKT elnökének tevékenysége a Horizont 2020 keretprogrammal összefüggésben

A Horizont 2020 keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi programra vonatkozó bizottsági javaslat meghatározza az EKT rangidős és nemzetközi szaktekintélynek örvendő tudósok közül kiválasztandó elnökének feladatait. Az EKT elnöke megbízatásának időtartama alatt Brüsszelben fog lakni, és idejének nagy részét az EKT-hoz tartozó tevékenységeknek fogja szentelni. Az EKT elnökét a Bizottság nevezi ki négyéves időtartamra szóló, egyszer megújítható megbízatással. Az elnök a Bizottság felső vezetésének javadalmazásához hasonló mértékű javadalmazásban fog részesülni. A felvételi eljárást és a kiválasztott jelöltet az EKT Tudományos Tanácsának jóvá kell hagynia.

A leendő elnök kiválasztásáért felelős bizottság létrehozása egyike volt az EKT-munkacsoport által az EKT félidős felülvizsgálata nyomán készített jelentésben szereplő ajánlásoknak:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar