Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. joulukuuta 2012

Euroopan tutkimusneuvostolle etsitään uutta pääsihteeriä

Euroopan komissio on tänään nimittänyt seitsemän asiantuntijaa etsimään uutta pääsihteeriä Euroopan tutkimusneuvostolle (ERC). ERC on Euroopan unionin elin, joka antaa rahoitusta tieteen eturintamassa tehtävälle tutkimukselle. Hakukomitean puheenjohtajana toimii Lord Sainsbury of Turville, joka on Cambridgen yliopiston kansleri ja Iso-Britannian entinen tiedeministeri. Hakukomitea antaa suosituksia Euroopan komissiolle hyvissä ajoin, jotta uusi pääsihteeri voi aloittaa virassaan 1. tammikuuta 2014. ERC:n nykyinen pääsihteeri on Helga Nowotny.

ERC on ollut toiminnassa viisi vuotta, ja se on tänä aikana vakiinnuttanut asemansa tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen ensisijaisena rahoittajana Euroopassa rahoittamalla tutkimusta pelkästään huippuosaamisen perusteella. Uudella pääsihteerillä on keskeinen rooli, kun ERC pyrkii vahvistamaan asemaansa edelleen. Pääsihteeri on ERC:n ääni ja kasvot, ja hän puolustaa ERC:n toimintaperiaatteita eli huippuosaamista, tehokkuutta ja riippumattomuutta.

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn luonnehti pääsihteerin valintaa seuraavasti: ”ERC on jo yksi johtavista globaalin tutkimusrahoituksen tarjoajista, ja olen ilahtunut siitä, että lordi Sainsbury on vastannut myöntävästi kutsuuni edesauttaa ERC:n kehitystä tässä tärkeässä vaiheessa. Hänen toimiessaan Iso-Britannian tiedeministerinä vuonna 2004 hänen ratkaiseva tukensa ERC:n toiminta-ajatukselle avasi tietä tälle hankkeelle, josta on kehittynyt todellinen eurooppalainen menestystarina. Olemme ylpeitä sitä, että yksi ERC:n perustajista johtaa sen tulevan pääsihteerin valintaa. Tämä on tärkeä virstanpylväs ERC:n toiminnassa.”

Hyväksyessään komission kutsun lordi Sainsbury totesi: ”ERC on nyt hyvin toimiva organisaatio. Siitä on tulossa täysimittainen rahoituselin, joka on samalla tasolla maailman parhaiden vastaavien elinten kanssa. Sen toiminta, joka perustuu riippumattomuuden ja tieteellisen huippuosaamisen periaatteille, on saanut laajaa tunnustusta. Olen iloinen, että voin antaa oman panokseni tässä haastavassa uudessa vaiheessa. Erityisesti iloitsen siitä, että voin tehdä niin yhdessä kuuden ansioituneen kollegan kanssa.”

Tausta

Hakukomitean jäseninä ovat:

  • Lord SAINSBURY of Turville, FRS, Cambridgen yliopiston kansleri

  • Catherine CESARSKY, korkean tason neuvonantaja, Ranskan ydinenergian ja vaihtoehtoisten energiamuotojen komissio (CEA), entinen Ranskan ydinenergia-asiain pääkomissaari

  • Suzanne FORTIER, Kanadan luonnontieteiden ja tekniikan tutkimusneuvoston pääsihteeri

  • Michał KLEIBER, Puolan akatemian pääjohtaja, ERC:n tieteellisen neuvoston entinen jäsen

  • Jadran LENARČIČ, Jozef Stefan -instituutin pääjohtaja, Ljubljana

  • Erwin NEHER, Max Planck -instituutin biofyysisen kemian laitoksen johtaja emeritus, lääketieteen Nobel-palkinnon saaja

  • Salvatore SETTIS, entinen pääjohtaja, Scuola Normale Superiore, Pisa, ERC:n tieteellisen neuvoston entinen jäsen

Euroopan tutkimusneuvosto perustettiin Euroopan unionin seitsemännessä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmassa edistämään korkeatasoista tutkimusta Euroopassa. Se myöntää avointen ehdotuspyyntöjen perusteella avustuksia hankkeille, joita johtavat Euroopassa työskentelevät tai sinne työskentelemään muuttavat aloittelevat ja vakiintuneet tutkijat heidän alkuperästään riippumatta. Ainoa valintaperuste on tieteellinen huippuosaaminen. Tavoitteena on tunnistaa parhaat ideat ja tarjota vankka asema ja näkyvyyttä Euroopan parhaille tutkijoille ja houkutella myös lahjakkuuksia EU:n ulkopuolelta. EU:n seuraavaa seitsemänvuotista tutkimusohjelmaa Horisontti 2020 (2014–2020) koskevan komission ehdotuksen mukaan ERC:n budjetin pitäisi nousta vuosien 2007–2013 7,5 miljardista eurosta yli 13 miljardiin euroon.

ERC:n pääsihteeri Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetussa komission ehdotuksessa vahvistetaan ERC:n pääsihteerin tehtävä. Pääsihteeri valitaan johtavien ja kansainvälisesti arvostettujen tiedemiesten joukosta. ERC:n pääsihteeri asuu Brysselissä toimikautensa ajan ja omistaa suurimman osan ajastaan ERC:n tehtäville. Pääsihteerin valitsee komissio neljän vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Hänen palkkauksensa vastaa komission ylimmän johdon palkkausta. Rekrytointiprosessille ja valitulle ehdokkaalle on saatava ERC:n tieteellisen neuvoston hyväksyntä.

Hakukomitean perustaminen oli yksi suosituksista, jotka ERC-työryhmä esitti ERC:n väliarvioinnin jälkeen antamassaan raportissa:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32-2) 295 56 04


Side Bar