Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. detsember 2012

Euroopa Teadusnõukogule otsitakse uut peasekretäri

Euroopa Komisjon määras täna seitse eksperti, kes hakkavad otsima Euroopa Teadusnõukogule (ERC) uut peasekretäri. ERC on Euroopa Liidu asutus, kes rahastab eesliini teadusprojekte. Valikukomiteed juhib Turville'i lord David Sainsbury, kes on Cambridge'i Ülikooli kantsler ja Suurbritannia endine teadusminister. Valikukomitee esitab soovitused Euroopa Komisjonile piisavalt vara, et ERC uus peasekretär saaks ametisse astuda 1. jaanuaril 2014. Praegune peasekretär on Helga Nowotny.

Viie aasta jooksul pärast selle asutamist on Euroopa Teadusnõukogust saanud Euroopa juhtiv eesliiniteaduse rahastamisasutus, mis toetab teadust vaid tipptaseme alusel. Kuna ERC jätkab oma positsiooni tugevdamist, on uuel peasekretäril oluline roll. Peasekretär on ERC hääl ja nägu, kes kaitseb selle kompetentsuse, tõhususe ja sõltumatuse põhimõtet.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Euroopa Teadusnõukogul on ülemaailmses teadusuuringute rahastamises juba oluline koht ning mul on hea meel, et lord Sainsbury võttis vastu minu kutse panustada olulisel hetkel ERC arengusse. Suurbritannia teadusministrina 2004. aastal toetas ta kindlalt ERC kontseptsiooni ning see pani aluse tõelisele Euroopa eduloole. Oleme uhked selle üle, et üks ERC asutajatest juhib tulevase peasekretäri valimisi. See on oluline verstapost teadusnõukogu tegevuses.”

Komisjoni kutset vastu võttes ütles lord Sainsbury: „Euroopa Teadusnõukogu on nüüdseks hästi toimiv üksus ning see on saamas täiesti küpseks rahastamisega tegelevaks organisatsiooniks, mis on võrreldav maailma parimatega. See on laialdaselt tunnustatud ning põhineb sõltumatuse ja teaduse tipptaseme tööpõhimõtetel. Mul on hea meel anda oma panus sellesse uude vastutusrikkasse etappi ning teha seda koos kuue silmapaistva kolleegiga.”

Taust

Valikukomitee liikmed on:

  • David SAINSBURY, Turville'i lord, FRS, Cambridge'i Ülikooli kantsler

  • Catherine CESARSKY, kõrgetasemeline nõunik, Prantsusmaa tuuma- ja alternatiivenergia komissariaat (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA), endine Prantsusmaa tuumaenergia kõrge volinik

  • Suzanne FORTIER, Kanada loodus- ja tehnikateaduse uurimisnõukogu peasekretär

  • Michal KLEIBER, Poola Teaduste Akadeemia president, ERC teadusnõukogu endine liige

  • Jadran LENARČIČ, Jozef Stefani instituudi (Ljubljana) direktor

  • Erwin NEHER, Max Plancki Biofüüsikalise Keemia Instituudi emeriitdirektor, Nobeli meditsiinipreemia laureaat

  • Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore (Pisa) endine direktor, ERC sõltumatu teadusnõukogu endine liige

Euroopa Teadusnõukogu loodi Euroopa Liidu tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007-2013) alusel, et soodustada kõrgetasemelisi teadusuuringuid Euroopas. See annab avalike konkursside kaudu toetust projektidele, mida juhivad nii algajad kui ka kogemustega teadlased, kes, olenemata nende päritolust, töötavad või asuvad tööle Euroopasse. Ainus valikukriteerium on teaduse tipptase. Eesmärk on tunnustada parimaid ideid ning tagada Euroopa parimate teadlaste kindel positsioon ja nähtavus, tõmmates samas ligi andekaid inimesi välismaalt. Komisjoni järgmise, teadustöö rahastamise seitsmeaastase programmi (Horisont 2020, 2014—2020) ettepanekute kohaselt peaks ERC eelarve aastatel 2007—2013 suurenema 7,5 miljardilt eurolt 13 miljardi euroni.

Euroopa Teadusnõukogu peasekretär Horisont 2020 raamprogrammis

Horisont 2020 rakendamise eriprogrammi käsitlevates komisjoni ettepanekutes kehtestatakse ERC peasekretäri ülesanded. Peasekretär valitakse rahvusvaheliselt tunnustatud vanemteadlaste hulgast. Teadusnõukogu peasekretär elab ametiajal Brüsselis ning pühendab suurema osa ajast ERC tegevusele. Komisjon määrab peasekretäri nelja aasta pikkuseks ametiajaks, mida võib ühe korra pikendada. Tema palgatase vastab komisjoni kõrgema juhtkonna palgatasemele. Värbamisprotsessi ja valitud kandidaadi peab heaks kiitma ERC teadusnõukogu.

Valikukomitee loomine oli üks soovitustest, mille ERC töörühm esitas ERC vahehindamisele järgnenud aruandes:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar