Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες,19 Δεκεμβρίου 2012

Ξεκινά η αναζήτηση του επόμενου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε σήμερα επτά εμπειρογνώμονες με σκοπό να αναζητήσουν τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC), του οργανισμού χρηματοδότησης της επιστήμης αιχμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προεδρία της επιτροπής αναλαμβάνει ο λόρδος Sainsbury of Turville, πρύτανης του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ και πρώην βρετανός υπουργός Επιστημών. Η επιτροπή θα υποβάλει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως ώστε ο επόμενος πρόεδρος του ERC να αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2014, ως διάδοχος της σημερινής προέδρου, κας Helga Nowotny.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, το ERC έχει καθιερωθεί ως ο εξέχων οργανισμός χρηματοδότησης της επιστήμης αιχμής στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας την έρευνα καθαρά με βάση την αριστεία. Καθώς το ERC ενισχύει περαιτέρω τη θέση του, ο ρόλος του επόμενου προέδρου θα είναι καθοριστικός. Ο πρόεδρος θα αποτελεί τη φωνή και το δημόσιο πρόσωπο του ERC, θα υπερασπίζεται τις αρχές του ERC· την αριστεία, την αποδοτικότητα και την ανεξαρτησία.

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε: «Το ERC αποτελεί ήδη έναν από τους πυλώνες της παγκόσμιας χρηματοδότησης της έρευνας και είμαι ευτυχής που ο λόρδος Sainsbury αποδέχθηκε την πρότασή μου να συμβάλει στην ανάπτυξη του ERC σε μια κρίσιμη στιγμή. Η αποφασιστική στήριξη που, ως υπουργός Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέσχε το 2004 στην ιδέα του ERC, άνοιξε το δρόμο σε αυτό που έμελλε να αποτελέσει πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία. Είμαστε υπερήφανοι που ένα από τα ιδρυτικά μέλη καθοδηγεί την επιλογή του μελλοντικού προέδρου του ERC, καθώς πρόκειται για σημαντικό ορόσημο στη ζωή του ERC.»

Αποδεχόμενος την πρόσκληση της Επιτροπής, ο λόρδος Sainsbury δήλωσε: «Το ERC είναι πλέον ένας οργανισμός με εύρυθμη λειτουργία και προαλείφεται να καταστεί οργανισμός χρηματοδότησης απολύτως ώριμος και εφάμιλλος των καλύτερων στον κόσμο. Απολαμβάνει ευρείας αναγνώρισης, η οποία βασίζεται στις αρχές λειτουργίας του: στην ανεξαρτησία και την επιστημονική αριστεία. Είμαι ευτυχής που είμαι σε θέση να συμβάλω σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις νέα φάση και με μεγάλη μου χαρά θα συνεργαστώ με έξι διακεκριμένους συναδέλφους.»

Ιστορικό

Η επιτροπή θα αποτελεστεί από τα ακόλουθα μέλη:

  • ο λόρδος SAINSBURY of Turville, FRS, πρύτανης του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ

  • η κα Catherine CESARSKY, ανώτερη σύμβουλος, Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (CEA), πρώην ύπατη αρμοστής για την Ατομική Ενέργεια στη Γαλλία

  • η κα Suzanne FORTIER, πρόεδρος του Συμβουλίου Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής Έρευνας του Καναδά (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada)

  • ο κ. Michał KLEIBER, πρόεδρος της Πολωνικής Ακαδημίας, πρώην μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC

  • ο κ. Jadran LENARČIČ, διευθυντής του Ινστιτούτου Jozef Stefan, Λιουμπλιάνα

  • ο κ. Erwin NEHER, ομότιμος διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοφυσικής Χημείας Max Planck, βραβείο Νόμπελ ιατρικής

  • ο κ. Salvatore SETTIS, πρώην διευθυντής της Scuola Normale Superiore, Pisa, πρώην μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ιδρύθηκε δυνάμει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να ενθαρρύνει την έρευνα υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη. Δίνει επιχορηγήσεις μέσω ανοικτών διαγωνισμών σε έργα υπό τη διεύθυνση νέων και πεπειραμένων ερευνητών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, οι οποίοι εργάζονται ή έρχονται να εργαστούν στην Ευρώπη. Μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η επιστημονική αριστεία. Στόχος είναι να αναγνωριστούν οι καλύτερες ιδέες, να παραμείνουν τα καλύτερα μυαλά στην Ευρώπη εξασφαλίζοντάς τους κύρος και προβολή, και παράλληλα να προσελκυστούν ταλέντα από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο επταετές πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ, με τίτλο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020), ο προϋπολογισμός του ERC, από 7,5 δις. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013, πρέπει να αυξηθεί ξεπερνώντας τα 13 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του ERC στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020»

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προβλέπουν ότι για τη θέση του προέδρου του ERC η επιλογή πρέπει να γίνει μεταξύ των ανώτερων και διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων. Ο πρόεδρος του ERC θα έχει την κατοικία του στις Βρυξέλλες καθόλη τη διάρκεια της θητείας του και θα αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του στις δραστηριότητες του ERC. Ο πρόεδρος του ERC διορίζεται από την Επιτροπή για θητεία τεσσάρων ετών κατ' ανώτατο όριο, με δυνατότητα μίας ανανέωσης. Η αμοιβή του ανέρχεται σε επίπεδα ανάλογα με αυτά των ανωτάτων στελεχών της Επιτροπής. Η διαδικασία πρόσληψης και ο επιλεγείς υποψήφιος θα έχουν την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC.

Η συγκρότηση επιτροπής αναζήτησης περιλαμβάνεται στις συστάσεις της έκθεσης της ομάδας ειδικού έργου του ERC, η οποία ακολούθησε την ενδιάμεση ανασκόπηση του ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar