Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. december 2012

Jagten på den nye formand for Det Europæiske Forskningsråd er gået ind

Europa-Kommissionen udnævner i dag syv eksperter til at lede jagten efter den næste formand for Det Europæiske Forskningsråd (EFR), som er EU's finansieringsorgan for frontlinjeforskning. Indstillingsudvalget vil blive ledet af Lord Sainsbury of Turville, rektor for University of Cambridge og tidligere videnskabsminister i Det Forenede Kongerige. Det skal afgive en indstilling til Europa-Kommissionen om den nye formand for EFR, som skal tage over efter den nuværende formand, Helga Nowotny, den 1. januar 2014.

I de fem år, der er gået, siden EFR blev oprettet, har det påtaget sig en fremtrædende rolle som finansieringsorgan for frontlinjeforskning, der udelukkende giver tilskud til forskning på basis af høj kvalitet. Efterhånden som EFR fortsætter med at styrke sin position, kommer den kommende EFR-formand til at få en afgørende rolle. Formanden bliver EFR's stemme og ansigt udadtil og skal forsvare principper om kompetence, effektivitet og selvstændighed.

Kommissær for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler: "EFR er allerede én af stjernerne inden for finansiering af forskning på verdensplan, og jeg er glad for, at Lord Sainsbury har accepteret min anmodning om atter at bidrage til udviklingen af EFR på dette afgørende tidspunkt. Som videnskabsminister i Det Forenede Kongerige i 2004 banede hans faste støtte til EFR vejen for, hvad der er blevet en ægte europæisk succeshistorie. Vi er stolte af, at én af grundlæggerne leder udvælgelsen af den kommende EFR-formand, som vil føje et afgørende kapitel til EFR's historie."

I forbindelse med udnævnelsen udtaler Lord Sainsbury: "EFR er nu en velfungerende organisation, der er godt på vej til at blive et fuldt udviklet finansieringsorgan på lige fod med de allerbedste i verden. Det er bredt anerkendt på grund af dets driftsprincipper om uafhængighed og videnskabelig ekspertise. Jeg er glad for at kunne bidrage til denne udfordrende nye fase og lykkelig over, at det sker i samarbejde med seks så fremragende kolleger."

Baggrund

Indstillingsudvalget består af:

  • Lord SAINSBURY of Turville, FRS, rektor for University of Cambridge

  • Catherine CESARSKY, højtstående rådgiver ved Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), tidligere højkommissær for atomkraft i Frankrig

  • Suzanne FORTIER, formand for Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

  • Michał KLEIBER, formand for det polske akademi, tidligere medlem af EFR's videnskabelige råd

  • Jadran LENARČIČ, leder af Jozef Stefan Instituttet i Ljubljana

  • Erwin NEHER, leder emeritus ved Max Planck Instituttet for Biofysisk Kemi, nobelpristager i medicin

  • Salvatore SETTIS, tidligere leder af Scuola Normale Superiore i Pisa, tidligere medlem af EFR's videnskabelige råd

Det Europæiske Forskningsråd blev oprettet under EU's syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling for at støtte forskning af høj kvalitet i Europa. Det yder tilskud gennem åbne udbud til projekter, der ledes af nye og etablerede forskere, uafhængigt af deres herkomst, som arbejder i Europa eller flytter til Europa for at arbejde. Det eneste udvælgelseskriterium er videnskabelig ekspertise. Formålet er at påskønne de bedste ideer og sikre, at vi beholder de lyseste hoveder i Europa, og at de bliver anerkendt og gjort synlige, samt at tiltrække talenter udefra. Ifølge Kommissionens forslag til EU's næste syvårige forskningsprogram, Horisont 2020 (2014-2020), vil EFR's budget stige til over 13 mia. EUR fra 7,5 mia. EUR i 2007-2013.

Formanden for EFR under Horisont 2020

Kommissionens forslag til det særprogram, der gennemfører Horisont 2020, opretter en stilling som EFR-formand, der skal vælges blandt seniorforskere og internationalt anerkendte forskere. EFR-formanden skal være bosiddende i Bruxelles under hele sit mandat og vie det meste af sin tid til EFR-aktiviteter. EFR-formanden udpeges af Kommissionen for en periode på fire år, som kan forlænges én gang. Formanden lønnes på niveau med Kommissionens topembedsmænd. Ansættelsesproceduren og den udvalgte kandidat skal godkendes af EFR's videnskabelige råd.

Oprettelsen af indstillingsudvalget var én af anbefalingerne i rapporten fra EFR-taskforcen, som blev offentliggjort efter EFR's midtvejsrevision:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar