Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. prosince 2012

Hledá se příští předseda Evropské rady pro výzkum

Evropská komise dnes jmenovala sedm odborníků, aby provedli výběr příštího předsedy Evropské rady pro výzkum (ERV), agentury Evropské unie pro financování hraničního výzkumu. V čele výběrové komise bude lord Sainsbury z Turville, rektor univerzity v Cambridge a bývalý britský ministr pro vědu. Doporučení budou Evropské komisi předložena včas na to, aby se mohl příští předseda ERV ujmout svých povinností od 1. ledna 2014, kdy vystřídá současnou předsedkyni Helgu Nowotny.

Za pět let své existence se z ERV stala přední agentura financující hraniční výzkum pouze na základě jeho kvality. Jelikož postavení ERV i nadále posiluje, role příštího předsedy bude klíčová. Bude hlasem i veřejně známou tváří ERV, vyslancem zastupujícím a hájícím zásady ERV – vysokou kvalitu, efektivnost a nezávislost.

„Evropská rada pro výzkum již dnes hraje jednu z hlavních rolí v oblasti financování světového výzkumu a jsem moc ráda, že lord Sainsbury přijal mou nabídku a přispěje v tomto zásadním okamžiku k jejímu rozvoji. Jako britský ministr pro vědu v roce 2004 jednoznačně podporoval koncepci ERV a tím připravil půdu jejímu budoucímu úspěchu. Jsme rádi, že výběr budoucího předsedy ERV povede jeden z jejích zakladatelů. Jedná se o významný mezník v existenci ERV,” uvedla Máire Geoghegan-Quinn, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu.

Lord Sainsbury přijal nabídku Komise se slovy: „Evropská rada pro výzkum nyní funguje velmi dobře a je na cestě k tomu, aby se stala plnohodnotnou organizací pro financování, která se bude moci poměřovat s těmi nejlepšími na světě. Těší se širokému uznání, které vychází z jejích provozních zásad nezávislosti a nejvyšší vědecké úrovně. Jsem rád, že mohu přispět do této podnětné nové fáze, a potěšen, že při tom budu spolupracovat s šesti tak vynikajícími kolegy.“

Souvislosti

Členy výběrové komise budou:

  • lord SAINSBURY z Turville, FRS, rektor univerzity v Cambridge

  • Catherine CESARSKY, poradkyně na vysoké úrovni, Komisariát pro atomovou energii a alternativní energie (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA), bývalá vysoká komisařka pro atomovou energii ve Francii

  • Suzanne FORTIER, předsedkyně kanadské rady pro výzkum v oblasti přírodních a technických věd (NSERC)

  • Michał KLEIBER, předseda polské akademie věd, bývalý člen vědecké rady ERV

  • Jadran LENARČIČ, ředitel Institutu Jozefa Stefana v Lublani

  • Erwin NEHER, emeritní ředitel Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu

  • Salvatore SETTIS, bývalý ředitel Scuola Normale Superiore v Pise, bývalý člen vědecké rady ERV

Evropská rada pro výzkum byla založena v rámci sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj na podporu vysoce kvalitního výzkumu v Evropě. Prostřednictvím otevřených výběrových řízení poskytuje granty na projekty, které vedou začínající i zkušení výzkumní pracovníci, kteří pracují v Evropě, nebo se tam za prací stěhují, a to bez ohledu na jejich původ. Jediným kritériem pro výběr je nejvyšší vědecká úroveň. Cílem ERV je rozpoznávat nejlepší nápady, udržovat a zvyšovat prestiž a povědomí o špičkových výzkumných pracovnících z Evropy a zároveň lákat talenty ze zahraničí. Podle návrhů Komise na příští sedmiletý program pro financování výzkumu EU Horizont 2020 (2014–2020) by se měl zvýšit rozpočet ERV na více než 13 miliard EUR ze 7,5 miliardy EUR pro období 2007–2013.

Předseda ERV v rámci programu Horizont 2020

Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 navržený Komisí zavádí funkci předsedy ERV, který má být vybrán z řad hlavních mezinárodně uznávaných vědeckých pracovníků. Po dobu svého funkčního období bude sídlit v Bruselu a většinu svého času bude věnovat činnosti ERV. Komise jmenuje předsedu ERV na čtyřleté funkční období, které lze jednou prodloužit. Je odměňován na úrovni, která odpovídá jeho vrcholové řídící funkci Komise. Výběrové řízení a vybraného kandidáta musí schválit vědecká rada ERV.

Vytvoření výběrové komise bylo jedním z doporučení uvedených ve zprávě pracovní skupiny ERV, která navazovala na přezkum v polovině období:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_taskforce_report_2011.pdf

http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/pdf/final_report_230709.pdf

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar