Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2012

EU-initiativ för fredens barn: Nobels fredspris ska hjälpa cirka 23 000 barn som drabbats av krig och konflikter

De prispengar som Europeiska unionen fick för Nobels fredspris kommer att finansiera projekt inom ramen för EU:s initiativ ”Fredens barn”, och information om projekten tillkännagavs i dag av José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande.

Att prispengarna skulle gå till barn som drabbats av konflikter var ett enhälligt beslut av Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europaparlamentets ordförande Martin Schulz och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy.

Det stod klart för oss att prispengarna för Nobels fredspris bör ges till de mest utsatta och ofta hårdast drabbade av krig, nämligen våra barn. Vi vill att alla barns rättigheter alltid ska skyddas. Varje flicka och pojke i världen bör få möjlighet att utveckla sina talanger. Genom att främja utbildning ger man också freden en chans att bli varaktig. Vi vill att ”krigets barn” blir ”fredens barn”, sade kommissionens ordförande Barroso.

I konfliktsituationer tillhör barnen ofta de mest utsatta, så det är bara rätt att denna utmärkelse hjälper unga offer för väpnade konflikter. Jag är glad över att detta initiativ kommer att fortsätta efter detta år och hoppas att EU:s projekt för fredens barn kan bli en symbol för Europeiska unionens engagemang för de nödlidande runt om i världen, sade ordförande Herman van Rompuy.

Barn är de mest utsatta offren i en konflikt. Barnen är vår framtid och det är deras egen framtid som står på spel. Allt vi kan bidra med för att hjälpa dem att komma över trauman och lidande från konflikter är välkommet tillade ordförande Martin Schultz.

Sammanlagt kommer man att anslå 2 miljoner euro till projekten (vilket omfattar extra EU-medel). De kommer att nå över 23 000 konfliktdrabbade barn i hela världen och ge möjlighet till grundläggande utbildning och barnvänliga områden för

  • runt 4 000 syriska flyktingbarn i läger vid gränsen mellan Irak och Syrien,

  • mer än 5 000 colombianska barn, de flesta av dem flyktingar i Ecuador,

  • 11 000 kongolesiska barn som är internflyktingar i östra Demokratiska republiken Kongo eller flyktingar i Etiopien,

  • 3 000 pakistanska barn i den konfliktdrabbade norra delen av landet.

Unicef kommer att genomföra projektet i Pakistan, Rädda barnen och Norska flyktingrådet kommer att arbeta med barn i Demokratiska republiken Kongo och Etiopien, FN:s flyktingkommissariat kommer att tillhandahålla stöd i Colombia och Ecuador och organisationen ACTED från Frankrike kommer att arbeta med syriska barn i flyktinglägret Domiz i norra Irak. Dessa organisationer är några av Europeiska kommissionen mest kända partner för humanitärt arbete.

Projekten som ska stödjas genom initiativet Fredens barn faller inom ansvarsområdet för Kristalina Georgieva, EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering:

I konfliktsituationer är humanitärt stöd ofta det enda sättet för att barn ska kunna fortsätta sin utbildning, vilket inte endast förbättrar deras framtid, utan också kan skydda dem från övergrepp och exploatering. Denna viktiga orsak är värd EU:s Nobelprisbidrag. Vid de syriska och colombianska gränserna, i Pakistan, i Etiopien och i Kongo kommer vi att spela stor roll för barn som annars kanske skulle riskera att bli en förlorad generation – och istället ge dem en möjlighet till en barndom, en chans till återhämtning och möjlighet till en bättre framtid, sade hon idag.

EU-initiativet Fredens barn kommer inte att vara en engångsåtgärd: nya medel kommer att göras tillgängliga nästa år för fler projekt till stöd för barn i konfliktsituationer.

Bakgrund

Den 10 december tilldelades EU Nobels fredspris 2012 för att i över sex decennier ha bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Europeiska kommissionen har formellt accepterat prissumman på Europeiska unionens vägnar och beslutade att komplettera prissumman på ungefär 930 000 euro med egna medel för att sammanlagt anslå 2 miljoner euro till de barn som bäst behöver dem. Nobels fredspris består av en prissumma på 8 miljoner svenska kronor, en medalj och ett diplom. Medaljen och diplomet kommer att förvaras av EU-institutionerna på EU:s vägnar. Prissumman och medaljen utgör en donation i den mening som avses i artikel 19 i EU:s budgetförordning.

Nobels fredspris står för försoning i hela världen. Prissumman bör gynna våra dem som är våra hopp för framtiden, men som också först drabbas av konflikter, nämligen barnen – för vi vet att många av dem inte får växa upp i fred och hindras att nå sin fulla potential.

Idag är 90 % av offren i konflikter civila. Hälften av dem är barn. 7 miljoner barn är flyktingar och 12,4 miljoner barn har fördrivits inom det egna landet på grund av konflikter.

Ett av de bästa sätten att hjälpa och skydda barn när de lider på grund av våldsamma konflikter är att ge dem möjlighet att lära sig på nytt och få utbildning – annars kommer deras framtid att bli ännu svårare. Av de ca 75 miljoner barn som inte går i skolan världen över bor mer än hälften i konfliktdrabbade områden.

EU:s humanitära arbete går ut på att uppmärksamma de särskilda behoven hos barn som drabbats av konflikter. Mer än hälften av kommissionens humanitära bistånd går till konfliktdrabbade områden och 12 % av budgeten för humanitärt bistånd går till hjälporganisationer som inriktar sig på barn, vilket är mycket mer än det globala genomsnittet. Kommissionen beviljar humanitärt bistånd till verksamhet som ska skydda barn, psykologiskt stöd, utbildning om riskerna med landminor och åtgärder mot rekryteringen av barnsoldater.

Detta åtagande överensstämmer med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd i vilket det anges att ”i de åtgärder som föranleds av humanitära behov måste hänsyn tas till vissa gruppers sårbarhet. I detta sammanhang kommer EU att ägna särskild uppmärksamhet åt kvinnor, barn, äldre personer, sjuka och personer med funktionshinder…”.

Kommissionens arbetsdokument rörande barn i nöd- och krissituationer (Children in Emergency and Crisis Situations COM(2008) 55 final) tar särskilt upp frågan om barn som har anknytning till väpnade styrkor och grupper. Det har också antagits EU-riktlinjer om barn och väpnad konflikt, som utgör en gemensam grund för åtgärder av dess medlemsstater och av Europeiska kommissionen.

Läs mer:

Kommissionens webbplats om EU:s stöd för barn i konfliktsituationer:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

EU-kommissionär Kristalina Georgievas webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo):

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen, Europeiska kommissionens talesperson (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, tf. talesperson för Europeiska rådets ordförande (+32 476 850 543)

Armin Machmer, talesperson för Europaparlamentets ordförande (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, talesperson för kommissionär Kristalina Georgieva (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, pressansvarig (+32 2 295 75 17)


Side Bar