Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2012

Pobuda EU – Otroci miru: z denarnim delom Nobelove nagrade za mir bodo financirani projekti za 23 000 otrok, ki so jih prizadeli vojne in konflikti

Denarni del Nobelove nagrade za mir, ki jo je prejela Evropska unija, bo namenjen financiranju štirih projektov v okviru pobude EU – Otroci miru. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je danes razkril podrobnosti glede izbranih projektov.

Odločitev o dodelitvi denarnega dela nagrade v podporo otrokom, ki so žrtve konfliktov, so soglasno sprejeli predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz in predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy.

Predsednik Barroso je ob tej priložnosti dejal: „Takoj smo se soglasno odločili, da mora biti denarni del Nobelove nagrade za mir namenjen najbolj ranljivim prebivalcem tega sveta, ki jih vojne pogosto tudi najbolj prizadenejo – otrokom. Želimo, da bi se pravice vseh otrok spoštovale brez izjem. Vse deklice in vsi dečki tega sveta bi morali imeti možnost, da razvijejo svoje talente. S spodbujanjem izobraževanja lahko prispevamo tudi k temu, da mir postane trajen. Želimo, da ‚otroci vojn‘ postanejo ‚otroci miru‘“.

Predsednik Van Rompuy je povedal: „Otroci so pogosto najbolj ranljive žrtve na območjih, ki jih pretresajo konflikti, zato je prav, da se ta nagrada porabi za pomoč mladim žrtvam oboroženih spopadov. Vesel sem, da se bo pobuda EU – Otroci miru nadaljevala tudi naslednja leta, in upam, da bodo projekti v okviru te pobude postali simbol zavezanosti EU vsem prebivalcem sveta, ki potrebujejo pomoč“.

Predsednik Schulz je dejal: „Otroci so najbolj ranljive žrtve konfliktov. So naša prihodnost, njihova prihodnost pa je ogrožena. Vsak ukrep, s katerim jim bomo pomagali preživeti travme in trpljenje zaradi konfliktov, je dobrodošel“.

Projekti bodo podprti s sredstvi v skupni višini 2 milijonov EUR (pri čemer so vključena dodatna finančna sredstva EU). Več kot 23 000 otrokom iz konfliktnih območij po vsem svetu bodo omogočili dostop do osnovnega izobraževanja in otrokom prijaznih okolij, in sicer:

  • približno 4 000 sirskim otrokom beguncem v taboriščih na meji med Irakom in Sirijo;

  • več kot 5 000 kolumbijskim otrokom – večinoma beguncem v Ekvadorju;

  • 11 000 razseljenim kongovskih otrokom na vzhodu Demokratične republike Kongo in beguncem v Etiopiji;

  • ter 3 000 pakistanskim otrokom na severu države, ki ga pretresajo konflikti.

UNICEF bo izvedel projekt v Pakistanu, organizacija Save the Children in Norveški svet za begunce bosta pomagala otrokom v Demokratični republiko Kongo in Etiopiji, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce bo zagotavljal pomoč v Kolumbiji in Ekvadorju, nevladna organizacija ACTED s sedežem v Franciji pa bo podpirala dejavnosti v pomoč sirskim otrokom v begunskem taborišču Domiz na severu Iraka. Vse te organizacije so med najbolj priznanimi humanitarnimi partnerji Evropske komisije.

Za projekte, ki bodo financirani v okviru pobude „Otroci za mir“, bo pristojna evropska komisarka za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva. Ta je danes dejala: „Na konfliktnih območjih je humanitarna pomoč pogosto edini način, da se otrokom zagotovi nadaljevanje izobraževanja, s čimer se izboljšajo njihove možnosti za prihodnost, hkrati pa se otroke tako zaščiti pred zlorabo in izkoriščanjem. Ta pomembna naloga si zasluži, da ji namenimo denarni del Nobelove nagrade za mir. S projekti bomo veliko storili za otroke na sirski in kolumbijski meji, v Pakistanu, Etiopiji in Kongu, ki bi sicer lahko postali izgubljena generacija. Omogočili jim bomo otroštvo; dali jim bomo možnost okrevanja in upanje na boljšo prihodnost“.

Pobuda EU „Otroci miru“ bo potekala v več fazah. Naslednje leto bodo zagotovljena nova sredstva za dodatne projekte v pomoč otrokom na konfliktnih območjih.

Ozadje

EU si že več kot šestdeset let prizadeva za spodbujanje miru in sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi, v priznanje teh prizadevanj pa je 10. decembra prejela Nobelovo nagrado za mir za leto 2012. Denarni del nagrade (približno 930 000 EUR) je v imenu Evropske unije uradno prejela Evropska komisija, ki se je odločila prispevati dodatna sredstva, tako da bo otrokom, ki najbolj potrebujejo pomoč, namenjenih skupaj 2 milijona EUR. Nobelovo nagrado za mir sestavljajo denarni znesek v višini 8 milijonov švedskih kron, medalja in diploma. Medaljo in diplomo bodo v imenu Evropske unije hranile njene institucije. Medalja in denar pomenita donacijo v smislu člena 19 Uredbe št. 1605/2002.

Nobelova nagrada za mir je priznanje prizadevanjem za spravo po vsem svetu. Denarni del nagrade bi moral biti namenjen tistim, ki so naše največje upanje za prihodnost in ki so pogosto tudi prve žrtve konfliktov: otrokom, ki ne odraščajo v miru in zato ne morejo izkoristiti vsega svojega potenciala.

Več kot 90 % žrtev v svetovnih konfliktih je iz vrst civilnega prebivalstva in polovica od tega je otrok. Zaradi konfliktov je 7 milijonov otrok beguncev, 12,4 milijona otrok pa je razseljenih po ozemlju matičnih držav.

Eden najboljših načinov za pomoč otrokom, ki so žrtve nasilnih konfliktov, in njihovo zaščito je, da se jim ponovno zagotovi šolanje in s tem pridobitev izobrazbe. Brez tega bi bila njihova prihodnost še težja. Več kot polovica od približno 75 milijonov otrok na svetu, ki nimajo možnosti za izobraževanje, živi na konfliktnih območjih.

Humanitarne dejavnosti EU so namenjene zadovoljevanju posebnih potreb otrok na konfliktnih območjih. Komisija več kot polovico sredstev za humanitarno pomoč usmerja na konfliktna območja in 12 % proračuna za humanitarne namene prejmejo organizacije, ki zagotavljajo nujno pomoč otrokom, kar je veliko več od svetovnega povprečja. Humanitarna pomoč se tako nameni dejavnostim za zaščito otrok, psihološki podpori, izobraževanju o nevarnostih min in ukrepom za preprečevanje novačenja otrok vojakov.

Ta prizadevanja so v skladu s Evropskim soglasjem o humanitarni pomoči, v katerem je navedeno: „Pri odzivanju na humanitarne potrebe je treba upoštevati posebej občutljive točke. Zato bo EU posebno pozornost namenila ženskam, otrokom, ostarelim, bolnim in invalidom ter njihovim posebnim potrebam.“

Delovni dokument služb Evropske komisije o otrocih v izrednih in kriznih razmerah (2008) obravnava zlasti problematiko otrok, ki so povezani z oboroženimi silami in oboroženimi skupinami. EU je sprejela tudi smernice o otrocih, ki trpijo zaradi oboroženih spopadov; te smernice so skupna podlaga za ukrepanje držav članic EU in Evropske komisije.

Več informacij:

Spletna stran Komisije o pomoči EU za otroke na konfliktnih območjih:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Spletna stran evropske komisarke Georgieve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Evropska komisija – humanitarna pomoč in civilna zaščita:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen, tiskovna predstavnica Evropske komisije (+32 22953070)

Preben Aamann, namestnik tiskovnega predstavnika predsednika Evropskega sveta (+32 476850543)

Armin Machmer, tiskovni predstavnik predsednika Evropskega parlamenta (+32 479971198)

David Sharrock, tiskovna predstavnica komisarke Georgieve (+32 22968909)

Irina Novakova, odnosi z mediji (+32 22957517)


Side Bar