Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 18. decembra 2012

Iniciatíva EÚ „deti mieru“: Predseda EK Barroso oznámil projekty Nobelovej ceny za mier, ktoré pomôžu 23 000 detí postihnutým vojnou a konfliktmi

Peniaze z Nobelovej ceny za mier, ktorú získala Európska únia, sa použijú na financovanie štyroch projektov v rámci iniciatívy EÚ „deti mieru“. Podrobnosti o týchto projektoch dnes oznámil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Rozhodnutie o tom, že sa tieto finančné prostriedky venujú deťom postihnutých konfliktmi, jednomyseľne prijali predsedovia Európskej komisie José Manuel Barroso, Európskeho parlamentu Martin Schulz a Európskej rady Herman van Rompuy.

Predseda Barroso povedal: „Bolo pre nás samozrejmé, že peniaze z Nobelovej ceny za mier by sa mali dať tým najzraniteľnejším, ktorí sú tiež často tými najviac zasiahnutými vojnami: deťom tohto sveta. Chceme, aby boli práva všetkých detí pod neustálou ochranou. Všetci chlapci a dievčatá na svete by mali mať príležitosť rozvíjať svoj talent. Podporou vzdelávania sa tiež prispieva k tomu, aby sa mier stal trvalým. Chceme, aby sa ‚deti vojny‘ stali ‚deťmi mieru‘.“

Predseda Van Rompuy uviedol: V konfliktoch sú to často najzraniteľnejšie práve deti, a je teda úplne správne, že z tejto ceny budú mať prospech mladé obete ozbrojených konfliktov. Som rád, že sa táto iniciatíva neobmedzí len na tento prvý rok, a dúfam, že projekty EÚ nazvané ‚deti mieru‘ sa stanú symbolom záväzku Európskej únie voči tým, ktorí na svete potrebujú pomoc najviac.“

Predseda Schulz k tomu povedal: Deti sú najzraniteľnejšími obeťami konfliktov. Predstavujú našu budúcnosť a ich osobná budúcnosť je ohrozená. Je vítané čokoľvek, čím môžeme prispieť k tomu, že zvládnu prekonať traumy a utrpenia, ktoré zažili počas konfliktov.“

Celkovo sa na projekty poskytnú 2 milióny EUR (vrátane dodatočného financovania zo strany EÚ). Budú použité pre viac než 23 000 detí postihnutých konfliktmi na celom svete a umožnia im prístup k základnému vzdelanie a do priestorov prispôsobených ich potrebám:

  • približne 4 000 detí sýrskych utečencov v táboroch na hranici medzi Irakom a Sýriou,

  • viac než 5 000 detí kolumbijských utečencov, z ktorých sa väčšina nachádza v Ekvádore,

  • 11 000 konžských detí osôb vysídlených na východ Konžskej demokratickej republiky a utečencov v Etiópii,

  • 3 000 pakistanských detí žijúcich v oblasti zasiahnutej konfliktom na severe Pakistanu.

UNICEF bude realizovať projekt v Pakistane, organizácia Save the Children a Nórska rada pre utečencov sa budú zaoberať deťmi v Konžskej demokratickej republike a Etiópii, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov bude poskytovať pomoc v Kolumbii a Ekvádore a organizácia ACTED z Francúzska bude pomáhať sýrskym deťom v utečeneckom tábore Domiz v severnom Iraku. Všetky tieto organizácie patria k najznámejším humanitárnym partnerom Európskej komisie.

Projekty, ktoré sa majú podporovať prostredníctvom iniciatívy „deti mieru“, patria do oblasti pôsobnosti komisárky EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej. Komisárka dnes v tejto súvislosti uviedla: „V konfliktoch je humanitárna pomoc často jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby deti mohli pokračovať vo vzdelávaní, ktoré nielen zlepšuje ich budúce vyhliadky, ale môže ich tiež chrániť pre zneužívaním a vykorisťovaním. Tento dôležitý cieľ si rozhodne zaslúži príspevok z Nobelovej ceny za mier pre EÚ. Na sýrskych a kolumbijských hraniciach, v Pakistane, Etiópii a Kongu prinesú projekty, ktoré financujeme, zásadné zmeny pre deti, ktoré by sa inak mohli stať stratenou generáciou, a dajú im príležitosť na prežitie detstva, na zotavenie sa z toho, čo zažili, a na lepšiu budúcnosť.“

Iniciatíva EÚ „deti mieru“ nebude jednorazovou akciou: aj v budúcom roku sa vyčlenia nové finančné prostriedky na viac projektov na podporu detí, ktoré sú obeťami konfliktov.

Súvislosti

Dňa 10. decembra bola Európskej únii udelená Nobelova cena za mier za rok 2012 za jej viac než šesť desaťročí trvajúci prínos k rozvoju mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe. Európska komisia v mene Európskej únie oficiálne prijala finančnú odmenu a rozhodla sa sumu vo výške približne 930 000 EUR zvýšiť na 2 mil. EUR a venovať ju deťom, ktoré najviac potrebujú pomoc. Nobelova cena za mier pozostáva z finančnej odmeny 8 miliónov švédskych korún, medaily a diplomu. Medailu a diplom budú v mene Európskej únie uchovávať jej inštitúcie. Finančné prostriedky a medaila predstavujú dar v zmysle článku 19 nariadenia č. 1605/2002.

Nobelova cena za mier má význam pre celosvetové zmierenie. Z finančnej odmeny z Nobelovej ceny by mali mať prospech tí, ktorí predstavujú prvú nádej na budúcnosť, ale aj prvé obete konfliktov: deti, ktoré sú zbavené možnosti vyrastať v mieri a rozvíjať svoj plný potenciál.

V dnešnej dobe tvoria civilisti 90 % obetí konfliktov. Polovica z nich sú deti. V dôsledku konfliktov je 7 miliónov detí utečencami a 12,4 milióna detí je vysídlených v rámci krajiny.

Jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť deťom trpiacim v dôsledku násilných konfliktov a chrániť ich, je dať im príležitosť vrátiť sa k vyučovaniu a získavať vzdelanie, pretože v opačnom prípade bude ich budúcnosť ešte ťažšia. Z približne 75 miliónov detí na celom svete, ktoré nechodia do škôl, viac než polovica žije v konfliktných oblastiach.

Humanitárna činnosť EÚ sa zameriava na osobitné potreby detí postihnutých konfliktom. Na tieto ciele sa viac než polovica finančných prostriedkov Komisie na humanitárne účely vynakladá v oblastiach zasiahnutých konfliktom a 12 % jej rozpočtu na humanitárnu pomoc sa poskytuje humanitárnym organizáciám, ktoré pracujú s deťmi, čo je oveľa viac než celosvetový priemer. Komisia poskytuje humanitárnu pomoc na činnosti ochrany detí, psychologickú pomoc, osvetu o riziku súvisiacom s mínami a opatrenia proti náboru detských vojakov.

Tento záväzok je v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci, v ktorom sa uvádza, že „pri reagovaní na potreby humanitárnej pomoci sa musia zohľadniť osobitne zraniteľné skupiny obyvateľstva. V tomto kontexte bude EÚ venovať osobitnú pozornosť ženám, deťom, starším ľuďom, chorým a zdravotne postihnutým ľuďom“.

Pracovný dokument útvarov Európskej komisie nazvaný „Deti v núdzových a krízových situáciách“ (2008) sa zaoberá najmä problematikou detí spojených s ozbrojenými silami a skupinami. EÚ taktiež prijala všeobecné zásady Európskej únie týkajúce sa detí postihnutých ozbrojenými konfliktmi, ktoré poskytujú spoločný základ pre opatrenia členských štátov EÚ a Európskej komisie.

Ďalšie informácie

Webová stránka Komisie o pomoci EÚ deťom v oblastiach konfliktov:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Webová stránka komisárky Kristaliny Georgievovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Webová stránka Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen, tlačová hovorkyňa Európskej komisie (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, zástupca tlačového hovorcu predsedu Európskej rady (+32 476 850 543)

Armin Machmer, tlačový hovorca predsedu Európskeho parlamentu (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, tlačový hovorca komisárky Georgievovej (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, tlačový referent (+32 2 295 75 17)


Side Bar