Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 18 grudnia 2012 r.

Dzieci pokoju: przewodniczący Barroso zapowiada projekty finansowane z pokojowej nagrody Nobla, które pomogą dzieciom cierpiącym w wyniku wojen i konfliktów

Pieniądze z pokojowej Nagrody Nobla Unia Europejska wyda na cztery projekty w ramach inicjatywy UE „Dzieci pokoju”. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ogłosił dziś szczegóły projektów.

Decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na dzieci dotknięte przez konflikty jednogłośnie podjęli przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

„Było dla nas oczywiste, że pieniądze z Pokojowej Nagrody Nobla należy przeznaczyć na grupę najbardziej podatną na zagrożenia, grupę, która podczas wojen często cierpi najbardziej: na dzieci z całego świata. Chcemy, aby wszystkie dzieci mogły stale korzystać z ochrony swoich praw. Każda dziewczynka i każdy chłopiec na świecie powinni mieć możliwość rozwijania swoich talentów. Promowanie edukacji to też szansa na uczynienie pokoju czymś trwałym. Chcemy, aby »dzieci wojny« stały się »dziećmi pokoju«” – powiedział przewodniczący Barroso.

„W konfliktach często najbardziej zagrożone są dzieci. Przeznaczenie tej nagrody dla małych ofiar konfliktów zbrojnych jest więc jak najbardziej słuszną decyzją. Cieszę się, że inicjatywa ta nie zakończy się po jednym roku. Mam nadzieję, że unijne projekty „Dzieci pokoju” staną się symbolem zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz potrzebujących na całym świecie” – skomentował przewodniczący Van Rompuy.

A przewodniczący Schulz dodał: „Dzieci są najbardziej potrzebującymi ofiarami konfliktów. One są naszą przyszłością, a ich własna przyszłość jest zagrożona. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc im wyleczyć urazy psychiczne i cierpienia, jakich doznały w czasie konfliktów”.

Budżet projektów wyniesie w sumie 2 mln EUR (kwota ta obejmuje dodatkowe finansowanie UE). Projekty dotrą do 23 tysięcy dzieci dotkniętych przez konflikty na całym świecie. Dostęp do podstawowego kształcenia i przyjaznej dzieciom przestrzeni uzyska:

  • ok. 4 tysięcy dzieci syryjskich uchodźców w obozach na granicy syryjsko-irackiej;

  • ponad 5 tysięcy kolumbijskich dzieci będących w większości uchodźcami w Ekwadorze;

  • 11 tysięcy dzieci kongijskich wysiedleńców we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga i uchodźców w Etiopii;

  • oraz 3 tysięcy pakistańskich dzieci w ogarniętej konfliktami północnej części kraju.

UNICEF wdroży projekt w Pakistanie. Międzynarodowe Przymierze Save the Children i Norweska Rada ds. Uchodźców będą pracować z dziećmi w Demokratycznej Republice Konga i Etiopii, UNHCR – w Kolumbii i Ekwadorze, a francuska organizacja ACTED zajmie się syryjskimi dziećmi w obozie dla uchodźców Domiz na północy Iraku. Organizacje to należą do najbardziej renomowanych partnerów Komisji Europejskiej w zakresie działań humanitarnych.

Projekty, które obejmie inicjatywa „Dzieci pokoju”, wchodzą w zakres kompetencji komisarz UE ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgijewej. Komisarz podkreśliła: „Podczas konfliktów pomoc humanitarna to często jedyny sposób na umożliwienie dzieciom dalszej nauki. Edukacja nie tylko zwiększa szanse tych dzieci na lepszą przyszłość: może też je chronić przed niegodziwym traktowaniem i wykorzystywaniem. Ten szczytny cel wart jest wszystkich pieniędzy, które Unia Europejska otrzymała w ramach Nagrody Nobla. Na granicach Syrii, Kolumbii oraz w Pakistanie, Etiopii i Kongo pomożemy dzieciom, które bez nas mogłyby zostać straconym pokoleniem. Damy im szansę na bycie dziećmi, szansę na lepszy los, szansę na lepszą przyszłość”.

Unijna inicjatywa „Dzieci pokoju” nie będzie działaniem jednorazowym: w przyszłym roku zostaną udostępnione fundusze na kolejne projekty wspierające dzieci w strefach konfliktu.

Informacje ogólne

W dniu 10 grudnia br. Unię Europejską nagrodzono Pokojową Nagrodą Nobla za 2012 r. za ponad sześć dekad działań na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie. Nagrodę pieniężną w imieniu Unii Europejskiej przyjęła formalnie Komisja Europejska i postanowiła, że kwotę ok. 930 tys. EUR uzupełni do 2 mln EUR i wszystkie te środki przeznaczy na pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym wsparcia. Pokojowa Nagroda Nobla składa się z kwoty 8 milionów koron szwedzkich, medalu i dyplomu. W imieniu Unii Europejskiej medal i dyplom zatrzymają instytucje Unii Europejskiej. Nagroda pieniężna oraz medal stanowią darowiznę w rozumieniu art. 19 rozporządzenia nr 1605/2002.

Wszędzie na świecie Pokojowa Nagroda Nobla jest symbolem pojednania. Otrzymane z jej tytułu pieniądze powinny zatem trafić do tych, którzy są największą nadzieją na przyszłość, a jednocześnie największą ofiarą konfliktów: do dzieci, które pozbawiono szansy dorastania w pokoju i rozwinięcia swego pełnego potencjału.

90% ofiar dzisiejszych konfliktów do ludność cywilna. Połowa z nich to dzieci. W wyniku konfliktów 7 milionów dzieci jest uchodźcami, a 12,4 milionów – przesiedleńcami wewnętrznymi.

Jednym z najlepszych sposobów na pomoc dzieciom i zapewnienie im ochrony w trakcie brutalnych konfliktów jest danie im możliwości uczenia się i zdobycia wykształcenia. Bez tego ich przyszłość będzie jeszcze trudniejsza. Na całym świecie do szkoły nie chodzi 75 milionów dzieci. Połowa z nich mieszka w rejonach konfliktów.

Działania humanitarne UE zaspokajają szczególne potrzeby dzieci dotkniętych przez konflikty. Ponad połowa środków Komisji na pomoc humanitarną trafia do regionów dotkniętych konfliktem, a 12% jest przeznaczane na organizacje niosące pomoc dzieciom. To znacznie więcej niż średnia światowa. Komisja przeznacza pomoc humanitarną na działania mające na celu ochronę dzieci, wsparcie psychologiczne, edukację w zakresie zagrożenia związanego z minami i na działania przeciwdziałające wcielaniu dzieci do wojska.

Działania te są zgodne z konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej, w którym stwierdzono, że „odpowiadając na potrzeby humanitarne, należy brać pod uwagę szczególne zagrożenia. W związku z tym UE będzie zwracać szczególną uwagą na kobiety, dzieci, osoby starsze, chorych i niepełnosprawnych”.

W dokumencie roboczym służb Komisji „Dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych” (2008) zajęto się przede wszystkim problemem dzieci powiązanych z siłami i grupami zbrojnymi. Unia Europejska przyjęła również wytyczne UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych, w których ustanowiono wspólną podstawę działań dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje:

Strona Komisji na temat unijnej pomocy udzielanej dzieciom w strefach konfliktu:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Strona internetowa komisarz Kristaliny Georgijewej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Strona DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen, rzecznik prasowy Komisji Europejskiej (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, zastępca rzecznika prasowego Przewodniczącego Rady Europejskiej (+32 476 850 543)

Armin Machmer, rzecznik prasowy Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, rzecznik prasowy komisarz Georgijewej (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, kontakty z prasą (+32 2 295 75 17)


Side Bar