Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2012

EU-initiatief Vredeskinderen: 23 000 kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog en conflicten krijgen hulp dankzij Nobelprijsprojecten

Met het geld dat aan de Nobelprijs voor de vrede is verbonden, zullen in het kader van het EU-initiatief Vredeskinderen vier projecten worden gefinancierd. Jose Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag meer details over de projecten bekendgemaakt.

Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso, voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz en voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy hebben samen besloten het prijzengeld te besteden aan kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten.

Voorzitter Barroso licht toe: "Wij vinden het vanzelfsprekend dat het geld van de Nobelprijs voor de vrede naar de meest kwetsbaren moet gaan, die vaak het hardst worden getroffen door oorlogen, namelijk de kinderen. Wij willen dat de rechten van alle kinderen altijd worden beschermd. Elk meisje en elke jongen waar ook ter wereld moet de kans krijgen om haar of zijn talenten te ontwikkelen. Onderwijs bevorderen betekent ook dat vrede een duurzame vrede kan worden. Wij willen dat 'oorlogskinderen' 'vredeskinderen' worden."

Voorzitter Van Rompuy: "In conflictsituaties zijn kinderen vaak het meest kwetsbaar; het is dus niet meer dan rechtvaardig dat deze prijs jonge slachtoffers van gewapende conflicten ten goede komt. Ik ben blij dat dit initiatief ook na dit eerste jaar zal worden voortgezet en hoop dat de Vredeskinderen-projecten van de EU een symbool worden van de inzet van de Europese Unie voor hulpbehoevenden overal ter wereld."

Voorzitter Schulz: "Kinderen zijn de meest kwetsbare slachtoffers van conflicten. Zij zijn onze toekomst en hun eigen toekomst staat op het spel. Elke bijdrage die wij kunnen leveren om hen te helpen de trauma's en de beproevingen van een conflict te verwerken, is welkom."

In totaal wordt 2 miljoen EUR (het prijzengeld van de Nobelprijs en extra middelen van de EU) aan de projecten besteed. Dankzij deze projecten krijgen wereldwijd meer dan 23 000 kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten toegang tot basisonderwijs en kindvriendelijke opvang:

  • ongeveer 4 000 Syrische vluchtelingenkinderen in kampen op de grens tussen Irak en Syrië;

  • meer dan 5 000 Colombiaanse kinderen, hoofdzakelijk vluchtelingen in Ecuador;

  • 11 000 ontheemde Congolese kinderen in het oosten van de Democratische Republiek Congo en vluchtelingen in Ethiopië; en

  • 3 000 Pakistaanse kinderen in het door conflicten getroffen noorden van het land.

Unicef zal het project in Pakistan uitvoeren, Save the Children en de Noorse Vluchtelingenraad zullen met de kinderen in de Democratische Republiek Congo en Ethiopië werken, UNHCR zal steun verlenen in Colombia en Ecuador, en het Franse ACTED zal in het vluchtelingenkamp van Domiz in Noord-Irak met Syrische kinderen werken. Al deze organisaties behoren tot de meest gerenommeerde humanitaire partners van de Europese Commissie.

De projecten die via het initiatief Vredeskinderen worden ondersteund, vallen onder de verantwoordelijkheid van de EU-commissaris voor humanitaire hulp en crisisbestrijding Kristalina Georgieva. Vandaag verklaarde zij hierover: "In conflictsituaties is humanitaire hulp vaak het enige middel voor kinderen om verder onderwijs te kunnen volgen, waardoor niet alleen hun toekomstperspectieven worden verbeterd, maar waardoor zij ook worden beschermd tegen misbruik en uitbuiting. Het is goed het geld van de Nobelprijs voor de vrede aan deze belangrijke zaak te besteden. Aan de Syrische en Colombiaanse grenzen, in Pakistan, Ethiopië en Congo zullen wij een groot verschil maken voor kinderen die anders misschien een verloren generatie zouden worden; wij geven hun een kans op een kindertijd, op herstel, op een betere toekomst."

Het EU-initiatief Vredeskinderen zal geen eenmalige actie zijn. Volgend jaar zullen nieuwe middelen worden vrijgemaakt voor meer projecten die kinderen in conflictgebieden ondersteunen.

Achtergrond

Op 10 december werd de Nobelprijs voor de vrede 2012 aan de EU uitgereikt voor haar inzet, al zestig jaar lang, voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa. De Commissie heeft namens de Europese Unie het prijzengeld formeel aanvaard en meegedeeld dat het bedrag van ongeveer 930 000 EUR zal worden verhoogd tot 2 miljoen EUR en zal worden gebruikt voor de meest behoeftige kinderen. De Nobelprijs voor de vrede bestaat uit een bedrag van 8 miljoen SEK, een medaille en een diploma. De instellingen van de Europese Unie zullen, namens de Europese Unie, de medaille en het diploma bewaren. Het geld en de medaille vormen een schenking in de zin van artikel 19 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad.

De Nobelprijs voor de vrede staat symbool voor verzoening in de hele wereld. Het prijzengeld moet gaan naar onze grootste hoop voor de toekomst en tegelijk ook de eerste slachtoffers van conflicten: kinderen die niet in vrede kunnen opgroeien en daardoor hun capaciteiten niet ten volle kunnen ontplooien.

Momenteel zijn 90% van de slachtoffers van conflicten burgers, waarvan de helft kinderen. 7 miljoen kinderen zijn op de vlucht en 12,4 miljoen kinderen zijn in hun eigen land ontheemd door een conflict.

Een van de beste middelen om kinderen die het slachtoffer zijn van gewelddadige conflicten te helpen en te beschermen, is hun de mogelijkheid bieden onderwijs te volgen, anders zullen zij het in de toekomst nog moeilijker krijgen. Wereldwijd gaan ongeveer 75 miljoen kinderen niet naar school. Meer dan de helft van hen leeft in door conflicten getroffen gebieden.

Via het humanitaire werk van de EU worden de specifieke behoeften aangepakt van kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten. Meer dan de helft van de humanitaire middelen van de Commissie wordt besteed aan door conflicten getroffen gebieden en 12% van het budget voor humanitaire hulp gaat naar hulporganisaties die op kinderen zijn gericht; dit is veel meer dan het wereldwijde gemiddelde. De Commissie kent humanitaire hulp toe voor kinderbeschermingsactiviteiten, psychologische ondersteuning, voorlichting over de risico's van mijnen en acties tegen de rekrutering van kindsoldaten.

Dit engagement is in overeenstemming met de Europese consensus over humanitaire hulp, waarin het volgende wordt verklaard: "Bij de reactie op humanitaire noden moet rekening worden gehouden met specifieke kwetsbare groepen. In dit verband zal de EU bijzondere aandacht besteden aan vrouwen, kinderen, ouderen, zieken en gehandicapten, en aan de leniging van hun specifieke noden."

In het werkdocument van de diensten van de Commissie over kinderen in nood- en crisissituaties (2008) wordt in het bijzonder ingegaan op de kwestie van kinderen die verbonden zijn aan strijdkrachten en gewapende groepen. De EU heeft ook richtsnoeren aangenomen inzake kinderen die door gewapende conflicten worden getroffen; deze richtsnoeren vormen een gemeenschappelijke basis voor maatregelen van de EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Meer informatie:

Website van de Commissie over de bijstand van de EU aan kinderen in conflictsituaties:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Website van commissaris Georgieva:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Directoraat-generaal humanitaire hulp en civiele bescherming van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen, woordvoerster van de Europese Commissie (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, adjunct-woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad (+32 476 850 543)

Armin Machmer, woordvoerder van de voorzitter van het Europees Parlement (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, woordvoerder van commissaris Georgieva (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, persvoorlichtster (+32 2 295 75 17)


Side Bar