Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. decembrī

ES iniciatīva „Miera bērni”: priekšsēdētājs Barrozu paziņo par Nobela Miera prēmijas projektiem 23 000 bērnu atbalstam, kas cietuši karā un konfliktos

Eiropas Savienības Nobela Miera prēmijā saņemtā nauda tiks ieguldīta četros projektos ES iniciatīvas „Miera bērni” ietvaros, un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien sniedza plašāku informāciju par šiem projektiem.

Prēmijas līdzekļu piešķiršana bērniem, kurus skāruši konflikti, ir vienprātīgs Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca un Eiropadomes priekšsēdētāja Hermaņa van Rompeja lēmums.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: “Mums bija skaidrs, ka Nobela Miera prēmijā saņemtā nauda būtu jāpiešķir vismazāk aizsargātajiem, ko karš bieži vien skar vissmagāk, proti, bērniem. Mēs vēlamies, lai visu bērnu tiesības būtu pastāvīgi aizsargātas. Ikvienai meitenei un zēnam pasaulē ir jābūt iespējai attīstīt savus talantus. Izglītības veicināšana ir arī iespējas sniegšana, ka miers kļūst par ilgstošu mieru. Mēs vēlamies, lai “kara bērni” kļūtu par ”miera bērniem”.”

Priekšsēdētājs van Rompejs sacīja: “Konflikta situācijās bērni bieži vien ir vismazāk aizsargāti, tādēļ ir tikai pareizi, ka no šīs prēmijas labums jāgūst gados jauniem bruņotos konfliktos cietušajiem. Man ir prieks, ka šī iniciatīva tiks īstenota arī turpmāk, un es ceru, ka ES projekti “Miera bērni” nākotnē var simbolizēt Eiropas Savienības apņemšanos rūpēties par tiem, kam ir vajadzīga palīdzība visā pasaulē.”

Priekšsēdētājs Šulcs sacīja: “Bērni ir visneaizsargātākie konfliktu upuri. Viņi ir mūsu nākotne, un šeit ir runa par viņu personīgo nākotni. Jebkas, ko mēs varam sniegt, lai palīdzētu viņiem pārvarēt traumas un konfliktos piedzīvotās ciešanas, ir apsveicami.”

Projektu kopējais finansējums ir 2 miljoni eiro (tostarp arī papildu ES finansējums). Šie līdzekļi ir paredzēti vairāk nekā 23 000 bērniem visā pasaulē, ko skāruši konflikti un kuriem tiks nodrošināta pieeja izglītībai un izbūvētas bērniem labvēlīgas vietas. Šie bērni ir:

  • apmēram 4000 Sīrijas bēgļu bērnu nometnēs pie Irākas un Sīrijas robežas;

  • vairāk nekā 5000 bērnu no Kolumbijas, vairums no kuriem ir bēgļi Ekvadorā;

  • 11 000 bērnu no Kongo, kas pārvietoti uz Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļu, un bēgļi Etiopijā;

  • un 3000 bērnu no Pakistānas ziemeļu daļas, ko skāruši konflikti.

ANO Bērnu fonds īstenos projektu Pakistānā, organizācija „Glābiet bērnus” un Norvēģijas Bēgļu padome strādās ar bērniem no Kongo Demokrātiskās Republikas un Etiopijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs sniegs atbalstu Kolumbijā un Ekvadorā, un Francijas organizācija ACTED Domizas bēgļu nometnē Irākas ziemeļos strādās ar bērniem no Sīrijas. Visas minētās organizācijas ir atzītas par vieniem no labākajiem Eiropas Komisijas partneriem humānās palīdzības jomā.

Par projektiem, kas tiks atbalstīti iniciatīvas "Bērni mieram" ietvaros, ir atbildīga ES humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva. Šodien viņa sacīja: "Konfliktu situācijās humānā palīdzība bieži ir vienīgais risinājums, lai bērni varētu turpināt izglītību, kas ne tikai uzlabo viņu izredzes nākotnē, bet var arī pasargāt viņus no izmantošanas un ekspluatācijas. Šis svarīgais iemesls ir tā vērts, lai tam atvēlētu ES piešķirtās Nobela Miera prēmijas līdzekļus. Pie Sīrijas un Kolumbijas robežām, Pakistānā, Etiopijā un Kongo mēs izmainīsim bērnu dzīvi, kas pretējā gadījumā varētu kļūt par “zaudēto paaudzi”, dodot viņiem iespēju izdzīvot bērnību, iespēju atlabt un nodrošināt labāku nākotni.”

Eiropas Savienības iniciatīva “Miera bērni” nebūs tikai vienreizējs pasākums, jaunais finansējums nākamgad būs pieejams vairākiem projektiem, kas paredzēti konfliktu skarto bērnu atbalstam.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienībai par tās ieguldījumu, ilgāk nekā sešas desmitgades veicinot mieru un izlīgumu, demokrātiju un cilvēktiesības Eiropā, 10. decembrī tika piešķirta 2012. gada Nobela Miera prēmija. Eiropas Komisija Eiropas Savienības vārdā formāli pieņēma naudas prēmiju un nolēma aptuveni 930 000 eiro lielo finansējumu palielināt līdz 2 miljoniem eiro un piešķirt to bērniem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nobela Miera prēmija sastāv no naudas balvas 8 miljonu Zviedrijas kronu apmērā, medaļas un diploma. Medaļu un diplomu paturēs Eiropas Savienības iestādes Eiropas Savienības vārdā. Naudas balva un medaļa ir ziedojums Regulas Nr. 1605/2002 19. panta nozīmē.

Nobela Miera prēmija simbolizē izlīgumu visā pasaulē. Naudas balvai būtu jāsniedz labums tiem, kas ir mūsu lielākā nākotnes cerība, taču vienlaikus ir un bija lielākie cietēji konfliktos – bērniem, kam ir laupīta iespēja uzaugt miera apstākļos, lai varētu īstenot visas savas iespējas.

Pašlaik 90 % no visiem konfliktos cietušajiem ir civiliedzīvotāji. Puse no tiem ir bērni. 7 miljoni bērnu ir bēgļi, un 12,4 miljoni bērnu konfliktu dēļ ir pārvietoti savas valsts iekšienē.

Viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt bērniem un aizsargāt viņus, kad tie ir cietuši vardarbīgos konfliktos, ir sniegt viņiem iespēju atsākt mācības un iegūt izglītību, pretējā gadījumā viņu nākotne būs vēl sarežģītāka. Vairāk nekā puse no apmēram 75 miljoniem bērnu visā pasaulē, kas neapmeklē skolu, dzīvo konfliktu skartajās teritorijās.

Eiropas Savienības darbs humānās palīdzības jomā ir vērsts uz konfliktu skarto bērnu īpašajām vajadzībām. Vairāk nekā puse no Komisijas humānā finansējuma tiek atvēlēta konfliktu skartajām teritorijām, un 12 % no humānā finansējuma ir paredzēti organizācijām, kas sniedz palīdzību bērniem, un tas ir vairāk nekā vidēji pasaulē. Komisija sniedz humāno palīdzību bērnu aizsardzības pasākumiem, psiholoģiskajam atbalstam, apmācībām par mīnu risku un pasākumiem, kas vērsti pret bērnu iesaukšanu armijā.

Šī apņemšanās ir saskaņā ar Eiropas Konsensu par humāno palīdzību, kurā teikts, ka, reaģējot uz humānajām vajadzībām, jāņem vērā īpašā neaizsargātība, un šajā sakarā ES īpašu uzmanību veltīs sievietēm, bērniem, vecākiem cilvēkiem, slimniekiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentā par bērniem avārijas un krīzes situācijās (2008. gads) īpaša uzmanība pievērsta jautājumam par bērniem, kas saistīti ar bruņotajiem spēkiem un grupējumiem. Eiropas Savienība ir arī pieņēmusi ES Pamatnostādnes par bērniem bruņotos konfliktos, kurās paredzēts vienots ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas rīcības pamats.

Papildu informācija

Komisijas tīmekļa vietne par ES atbalstu konfliktu skartajiem bērniem:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Komisāres Kristalīnas Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Eiropas Komisijas humānā palīdzība un civilā aizsardzība:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen, Eiropas Komisijas preses pārstāve (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, Eiropadomes priekšsēdētāja preses pārstāvja vietnieks (+32 476 850 543)

Armin Machmer, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja preses pārstāvis (+32 479 97 11 98)

David Sharrock Komisāres Georgijevas preses pārstāvis (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova preses sekretāre (+32 2 295 75 17)


Side Bar