Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 18 d.

ES iniciatyva „Taikos vaikai“. Komisijos Pirmininkas J. Barroso paskelbė projektus, kuriais siekiama padėti 23 000 nuo karo ir konfliktų nukentėjusių vaikų ir kuriems įgyvendinti bus naudojama Nobelio taikos premija

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso paskelbė apie keturis ES iniciatyvos „Taikos vaikai“ projektus, kurie bus finansuoti Europos Sąjungai skirtos Nobelio taikos premijos lėšomis.

Premijos lėšas skirti nuo konfliktų nukentėjusiems vaikams bendrai sutarė Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso, Europos Parlamento Pirmininkas Martinas Schulzas ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Neabejojome, kad Nobelio taikos premijos lėšos turėtų būti skirtos vaikams – pažeidžiamiausiems ir dažnai labiausiai nuo karų kenčiantiems pasaulio gyventojams. Norime pasiekti, kad nuolat būtų ginamos visų vaikų teisės. Kiekvienai pasaulio mergaitei ir berniukui turėtų būti suteikta galimybė lavinti savo gabumus. Skatindami švietimą taip pat prisidėsime prie ilgalaikės taikos kūrimo. Tegul „karo vaikai“ tampa „taikos vaikais“.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy pažymėjo: „Ginkluotųjų konfliktų situacijose vaikai dažnai yra pažeidžiamiausi, todėl visiškai natūralu, kad ši premija turėtų būti skirta padėti jaunosioms ginkluotųjų konfliktų aukoms. Džiaugiuosi, kad ši iniciatyva bus vykdoma ne tik šiuos metus, ir tikiuosi, kad ES iniciatyvos „Taikos vaikai“ projektai taps Europos Sąjungos įsipareigojimo tiems, kam pasaulyje reikia pagalbos, simboliu“.

Europos Parlamento Pirmininkas M. Schulzas teigė: „Vaikus konfliktai pažeidžia labiausiai. Vaikai yra mūsų ateitis, tačiau pavojus kyla jų asmeninei ateičiai. Turime daryti viską, kad padėtume jiems atsigauti nuo per konfliktus patirtų traumų ir kančių“.

Visiems projektams bendrai bus skirta 2 mln. EUR (įskaitant papildomą ES finansavimą). Šios lėšos bus skirtos daugiau nei 23 000 nuo konfliktų nukentėjusių vaikų visame pasaulyje ir jomis jiems bus suteikta galimybė gauti pagrindinį išsilavinimą ir naudotis vaikų poreikiams pritaikytomis erdvėmis:

  • maždaug 4 000 Sirijos vaikų pabėgėlių stovyklose ties Irako ir Sirijos siena;

  • daugiau nei 5 000 Kolumbijos vaikų, kurių didžiausia dalis – pabėgėliai Ekvadore;

  • 11 000 Kongo vaikų – į Kongo Demokratinės Respublikos rytinę dalį perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių Etiopijoje;

  • 3 000 Pakistano vaikų konfliktų apimtoje šalies šiaurinėje dalyje.

UNICEF įgyvendins projektą Pakistane, „Save the Children“ ir Norvegijos pabėgėlių taryba dirbs su vaikais Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Etiopijoje, UNHCR teiks paramą Kolumbijoje ir Ekvadore, o Prancūzijos organizacija ACTED dirbs Domizo pabėgėlių stovykloje šiaurės Irake su vaikais iš Sirijos. Visos šios organizacijos yra vieni iš žinomiausių Europos Komisijos humanitarinės pagalbos partnerių.

Pagal iniciatyvą „Taikos vaikai“ remiami projektai priklauso už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos atsakomybės sričiai. Šiandien ji sakė: „Konfliktų situacijose humanitarinė pagalba dažnai teikia vienintelę galimybę, dėl kurios vaikai gali tęsti mokslus; taip ne tik gerinamos jų ateities perspektyvos, bet ir jie apsaugomi nuo smurto ir išnaudojimo. ES Nobelio taikos premijos lėšas verta skirti šiam svarbiam tikslui. Skirdami lėšas vaikams Sirijos ir Kolumbijos pasienyje, Pakistane, Etiopijoje ir Konge suteiksime galimybę vaikams turėti vaikystę, galimybę atsitiesti ir geresnės ateities galimybę; be šių lėšų vaikai taptų prarastąja karta“.

ES iniciatyva „Taikos vaikai“ nebus vienkartinė iniciatyva – kitais metais nuo konfliktų nukentėjusiems vaikams remti skirtiems projektams bus skirta naujų lėšų.

Pagrindiniai faktai

Gruodžio 10 d. ES skirta 2012 m. Nobelio taikos premija už daugiau nei šešiasdešimties metų darbą siekiant taikos ir susitaikymo, ugdant demokratiją ir ginant žmogaus teises Europoje. Europos Komisija Europos Sąjungos vardu oficialiai priėmė maždaug 930 000 EUR premijos lėšas ir, padidinusi šią sumą iki 2 mln. EUR, nusprendė ją skirti vaikams, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Nobelio taikos premiją sudaro 8 mln. SEK suma, medalis ir diplomas. Medalis ir diplomas Europos Sąjungos vardu bus laikomi Europos Sąjungos institucijose. Pinigai ir medalis pagal Reglamento Nr. 1605/2002 19 straipsnį laikomi dovana.

Nobelio taikos premija visame pasaulyje siekiama susitaikymo. Premijos lėšomis turėtų būti remiami neturintys sąlygų augti taikoje ir realizuoti visų savo galimybių vaikai, kurie yra didžiausia ateities viltis, bet kartu ir pirmiausios konfliktų aukos.

Šiandien 90 proc. konfliktų aukų yra civiliai, pusė jų vaikai. Dėl konfliktų 7 mln. vaikų yra pabėgėliai ir 12,4 mln. vaikų yra savo šalyje perkeltieji asmenys.

Vienas geriausių būdų padėti smurtinių konfliktų paveiktiems vaikams ir juos apsaugoti – suteikti jiems galimybę vėl mokytis ir gauti išsilavinimą, kitaip jų ateitis bus dar sunkesnė. Iš maždaug 75 mln. mokyklos nelankančių vaikų visame pasaulyje daugiau nei pusė gyvena konfliktų vietovėse.

ES humanitarinė pagalba pritaikyta prie specifinių nuo konfliktų nukentėjusių vaikų poreikių. Daugiau nei pusę humanitarinės pagalbos lėšų Komisija skiria konfliktų paveiktoms vietovėms ir 12 proc. savo humanitarinės pagalbos biudžeto skiria su vaikais dirbančiomis pagalbos organizacijomis – gerokai daugiau nei vidutiniškai pasaulyje. Komisija skiria humanitarinę pagalbą vaikų apsaugos veiklai, psichologinei paramai, švietimui apie minų keliamą pavojų ir veiksmams kovoti su vaikų karių verbavimu.

Šis įsipareigojimas atitinka Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos, kuriame skelbiama, kad „reaguojant į humanitarinius poreikius, reikia atsižvelgti į ypatingo pažeidžiamumo sritis. Todėl ES ypatingą dėmesį skirs moterims, vaikams, pagyvenusiems, sergantiems ir neįgaliems asmenims“.

ES Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „Vaikai nepaprastosios padėties ir krizių situacijose (2008 m.)“ sprendžiamas vaikų, susijusių ginkluotosiomis pajėgomis ir grupuotėmis, klausimas. ES taip pat priėmė ES gaires dėl ginkluotųjų konfliktų paveiktų vaikų, kuriomis suteikiamas pagrindas bendriems ES valstybių narių ir Europos Komisijos veiksmams vykdyti.

Daugiau informacijos

ES pagalbos nuo konfliktų nukentėjusiems vaikams Komisijos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Komisijos narės K. Georgievos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, Europos Komisijos atstovė spaudai, tel. +32 2 295 30 70

Preben Aamann, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko atstovo spaudai pavaduotojas, tel. +32 476 850 543

Armin Machmer, Europos Parlamento Pirmininko atstovas spaudai, tel. +32 479 97 11 98

David Sharrock, Komisijos narės K. Georgievos atstovas spaudai, tel. +32 2 296 89 09

Irina Novakova, spaudos tarnybos pareigūnė, tel. +32 2 295 75 17


Side Bar