Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 18.

„A béke gyermekei” uniós kezdeményezés: Barroso elnök a Nobel-békedíjból finanszírozott projekteket jelentett be, amelyek 23 000, háború vagy konfliktus által sújtott gyermeknek nyújtanak segítséget

Az Európai Unió Nobel-békedíjával járó pénzösszegből négy projektet finanszíroznak majd a „a béke gyermekei” uniós kezdeményezés keretében. A mai napon José Manuel Barroso ismertette e projektek részleteit.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso, az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz és az Európai Tanács elnöke Herman Van Rompuy egyhangúlag döntöttek arról, hogy a díjjal járó pénzösszeget a háború által sújtott gyermekekre fordítják.

Barroso elnök így nyilatkozott: Magától értetődő volt számunkra, hogy a Nobel-békedíjjal járó összeget a legkiszolgáltatottabbakra és a háborúk által gyakran a leginkább szenvedőkre kell fordítanunk: a világ gyermekeire. Azt kívánjuk, hogy valamennyi gyermek folyamatosan élvezhesse a jogaikból fakadó védelmet. Szerte a világon minden egyes lány- és fiúgyermek számára meg kell teremtenünk a lehetőséget arra, hogy a tehetségét kibontakoztathassa. Az oktatás előmozdításával egyben a békének is esélyt adunk arra, hogy tartóssá váljék. Azt akarjuk, hogy «a háború gyermekei» váljanak «a béke gyermekeivé».”

Van Rompuy elnök kijelentette: „Konfliktushelyzetekben gyakran a gyermekek a legsérülékenyebbek, így teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a díjnak a fegyveres konfliktusok fiatal áldozatainak javát kell szolgálnia. Örömömre szolgál, hogy ez a kezdeményezés az első év elteltével is folytatódni fog, és remélem, hogy „a béke gyermekei” uniós projektek a világ legrászorultabb emberei iránti európai uniós elkötelezettség jelképévé válnak majd.”

Schulz elnök hozzátette: „A gyermekek szenvednek leginkább a konfliktusoktól. Számunkra a gyermekek jelentik a jövőt, és most az ő személyes jövőjük forog kockán. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy segítsünk nekik felülkerekedni a konfliktusok során őket érő traumákon és szenvedésen.”

A projektek együttesen 2 millió EUR költségvetéssel rendelkeznek majd (ami további uniós finanszírozást is magában foglal). Ebből az összegből több mint 23 000, konfliktus sújtotta gyermeket támogat az egész világon; hozzáférést biztosít az alapfokú oktatáshoz és gyermekbarát létesítményeket hoz létre:

  • az iraki–szíriai határ mentén menekülttáborokban élő megközelítőleg 4 000 szíriai menekült gyermek számára,

  • több mint 5 000, nagyrészt Ecuadorba menekült kolumbiai gyermek számára,

  • a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részébe telepített és Etiópiába menekült 11 000 kongói gyermek számára,

  • valamint a Pakisztán konfliktus sújtotta északi részében élő 3 000 pakisztáni gyermek számára.

A projektet Pakisztánban az UNICEF hajtja végre, a Save the Children és a Norvég Menekültügyi Tanács a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Etiópiában foglalkozik a gyermekekkel, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Kolumbiában és Ecuadorban nyújt segítséget, a franciaországi ACTED pedig a szíriai gyermekeket támogatja az Észak-Irakban található Domuz menekülttáborban. Az említett szervezetek mindegyike az Európai Bizottság legnagyobb elismerésnek örvendő humanitárius partnerei közé tartozik.

„A béke gyermekei” kezdeményezés révén támogatott projektek a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős uniós biztos, Kristalina Georgieva hatáskörébe tartoznak, aki a mai napon a következőket nyilatkozta: „Konfliktushelyzetben gyakran a humanitárius segítség jelenti a gyermekek számára az egyetlen lehetőséget arra, hogy folytassák a tanulást, amivel nem csupán a jövőbeli életkilátásaik javulnak, hanem egyúttal felvértezik magukat a zaklatással és a kizsákmányolással szemben is. Ez a fontos ügy méltó arra, hogy a Nobel-békedíjjal járó pénzösszeggel támogassuk. A szíriai és a kolumbiai határon, Pakisztánban, Etiópiában és Kongóban e támogatásnak köszönhetően nagyot változik a gyermekek élete, hiszen ők máskülönben elveszett nemzedékké válnának. Ehelyett adjunk esélyt nekik a nyugodt gyermekkorra, a felemelkedésre, a szebb jövőre.”

„A béke gyermekei” uniós kezdeményezés nem egyszeri fellépés lesz: a jövő évben újabb források állnak majd rendelkezésre a konfliktus sújtotta gyermekek támogatására szolgáló további projektek céljára.

Előzmények

A béke és a megbékélés, a demokrácia és az emberi jogok Európán belüli előmozdítása érdekében kifejtett több mint hat évtizedes tevékenysége elismerésül december 10-én az EU vehette át a 2012. évi Nobel-békedíjat. Az Európai Bizottság az Európai Unió nevében hivatalosan elfogadta a díjjal járó pénzösszeget, és úgy döntött, hogy a megközelítőleg 930 000 eurót 2 millió euróra egészíti ki, majd az így kapott összeget a legrászorultabb gyermekeket támogatására fordítja. A Nobel-békedíj 8 millió svéd koronából, egy medálból és egy oklevélből áll. A medált és az oklevelet az Európai Unió képviseletében az uniós intézmények fogják őrizni. A pénzösszeg és a medál az 1605/2002/EK rendelet 19. cikke értelmében adománynak minősül.

A Nobel-békedíj az egész világon a megbékélésről szól. A díj összegének a jövő első számú reménységét, és egyben a konfliktusok első számú áldozatait kell segítenie: a gyermekeket, akiket megfosztottak annak lehetőségétől, hogy békében növekedjenek és teljesedjenek ki.

Manapság a konfliktusok áldozatainak 90%-a civil. Az áldozatok fele pedig gyermek. A konfliktusok miatt hét millió gyermek él menekültként, 12,4 millió pedig a saját hazájában belső menekültként.

A súlyos konfliktushelyzetben szenvedő gyermekek segítésének és megóvásának egyik leghatékonyabb módja, ha lehetőséget biztosítunk számukra a tanulás folytatására és az oktatáshoz való hozzáférésre – máskülönben a jövőjük még kilátástalanabbá válik. Világszerte 75 millió gyermek nem részesül iskolai oktatásban, akiknek több mint a fele konfliktus sújtotta területen él.

Az EU humanitárius tevékenysége a konfliktusok által sújtott gyermekek különleges szükségleteinek kielégítését szolgálja. A Bizottság által nyújtott humanitárius segélyek több mint a fele a konfliktus sújtotta területekre irányul, és a humanitárius költségvetés 12%-a – ami jóval meghaladja a világszintű átlagot – a gyermekközpontú segélyszervezeteket támogatja. A Bizottság humanitárius segélyeket nyújt a gyermekvédő tevékenységek, a pszichológiai támogatás, az aknaveszéllyel kapcsolatos felvilágosítás, valamint a gyermekkatonák toborzása elleni fellépések céljára.

A Bizottság elkötelezettsége összhangban áll a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzussal, amely kimondja, hogy „a humanitárius szükségletek kielégítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a különösen kiszolgáltatott csoportokra. Ezzel összefüggésben az EU különös figyelmet szentel a nőknek, a gyermekeknek, az időseknek, a betegeknek és a fogyatékos személyeknek.”

A „Gyermekek szükség- és válsághelyzetekben” (2008) című bizottsági munkadokumentum különösen a fegyveres erőkkel és csoportokkal kapcsolatban álló gyermekekre összpontosít. Az EU ezenfelül elfogadta a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló iránymutatást is, amely közös alapot biztosít a tagállamok és az Európai Bizottság fellépéseihez.

További információ:

A Bizottság honlapja a konfliktushelyzetben lévő gyermekeknek nyújtott uniós támogatásról:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm.

Georgieva biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm.

Az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtással és polgári védelemmel kapcsolatos szakpolitikája:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm.

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen, az Európai Bizottság szóvivője (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, az Európai Tanács elnökének helyettes szóvivője (+32 476 850 543)

Armin Machmer, az Európai Parlament elnökének szóvivője (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, Georgieva biztos szóvivője (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, sajtófelelős (+32 2 295 75 17)


Side Bar