Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2012

EU-initiativet Børn af Freden - Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso offentliggør Nobel-fredsprisprojekter til fordel for 23 000 børn, der er berørt af krig og konflikter

Den Europæiske Unions Nobel-fredspris vil blive anvendt til at finansiere fire projekter under EU-initiativet Børn af Freden, og der blev i dag fremlagt detaljerede oplysninger om projekterne af José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand.

Beslutningen om at anvende prisbeløbet på børn, der er ramt af konflikter, blev truffet i enighed af Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy.

José Manuel Barroso udtalte: "Vi var ikke i tvivl om, at Nobel-prisbeløbet skulle tildeles den mest sårbare gruppe, som ofte rammes hårdest af krige: børnene. Det er vores mål, at børnenes rettigheder til stadighed skal beskyttes. Alle drenge og piger i verden skal have mulighed for at udvikle deres talenter. Når man fremmer uddannelse, giver man også freden en chance for at blive varig. Vi ønsker at "børn af krigen" bliver "børn af freden".

Herman Van Rompuy udtalte: "I konfliktsituationer er børnene ofte de mest sårbare, så det er kun naturligt, at denne pris kommer unge ofre for væbnede konflikter til gode. Jeg er glad for, at dette initiativ ikke er begrænset til et år og håber, at EU's projekter i forbindelse med Børn af Freden-initiativet kan blive et symbol på Den Europæiske Unions engagement i forhold til verdens trængende."

Martin Schulz udtalte: "Børnene er de mest sårbare ofre for konflikter. De tegner vores fremtid, og det er deres personlige fremtid, der står på spil. Enhver indsats for at hjælpe dem videre efter deres konfliktrelaterede traumer og lidelser, er velkommen."

Projekterne vil tilsammen modtage støtte på 2 mio. EUR (inklusive supplerende EU-finansiering). De vil nå ud til mere end 23 000 konfliktramte børn i verden, som får adgang til grundskoleuddannelse og børnevenlige områder:

  • omkring 4 000 syriske flygtningebørn i lejre på grænsen mellem Irak og Syrien

  • mere end 5 000 colombianske børn, hvoraf de fleste er flygtninge i Ecuador

  • 11 000 fordrevne congolesiske børn i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og flygtninge i Etiopien, samt

  • 3 000 børn i den konfliktramte nordlige del af Pakistan.

Det er UNICEF, der står for gennemførelsen af projektet i Pakistan, Save the Children og Norsk Flygtningeråd vil yde bistand til børn i Den Demokratiske Republik Congo og i Etiopien, FN’s Højkommissariat for flygtninge står for indsatsen i Colombia og Ecuador, og den franske organisation ACTED vil yde hjælp til syriske børn i Domiz-flygtningelejren i den nordlige del af Irak. Alle disse organisationer, som Europa-Kommissionen samarbejder med, er meget velrenommerede humanitære organisationer.

De projekter, der støttes gennem initiativet Børn af Freden, henhører under ansvarsområdet for EU’s kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva. Hun udtalte i dag: "I konfliktsituationer er det ofte kun gennem humanitær bistand, at børn kan fortsætte uddannelse, som ikke kun forbedrer deres fremtidsmuligheder, men også kan medvirke til at beskytte dem mod misbrug og udnyttelse. Det er helt på sin plads at anvende midlerne fra EU's Nobel-fredspris i denne sags tjeneste. På den syriske og den colombianske grænse, i Pakistan, Etiopien og Congo vil vores indsats gøre en stor forskel for børn, der måske ellers ville tilhøre en tabt generation, og i stedet give dem en chance for at få en normal barndom, komme på fode og sikre sig en bedre fremtid."

EU-initiativet Børn af Freden bliver ikke et enestående initiativ: næste år vil der blive stillet flere midler til rådighed for flere projekter til støtte for børn, der er berørt af konflikter.

Baggrund

Den Europæiske Union modtog den 10. december Nobels fredspris for 2012 for sine seks årtiers bidrag til fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa. Europa-Kommissionen accepterede formelt prisen på vegne af Den Europæiske Union og besluttede at lægge 1 070 000 EUR oveni prisbeløbet på 930 000 EUR, således at man kan tildele 2 mio. EUR til de mest trængende børn. Med Nobels fredspris følger 8 mio. svenske kroner, en medalje og et diplom. Medaljen og diplomet vil blive opbevaret af EU-institutionerne på vegne af Den Europæiske Union. Selve prisbeløbet og medaljen udgør en donation som omhandlet i artikel 19 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Nobels fredspris står for forsoning i hele verden. Børnene repræsenterer håbet for fremtiden, men er samtidigt også de mest udsatte ofre for konflikter, som fratager dem muligheden for at få en fredelig opvækst og udnytte deres potentiale fuldt ud.

90 % af ofrene for vor tids konflikter er civile. Halvdelen af dem er børn. 7 mio. børn er flygtninge, og 12,4 mio. børn er fordrevne i deres eget land på grund af konflikter.

En af de bedste måder, hvorpå man kan hjælpe og beskytte børn, når de rammes af voldelige konflikter, er at give dem muligheden for at lære på ny og uddanne sig. I modsat fald bliver deres fremtid endnu vanskeligere. Af de ca. 75 mio. børn, som ikke går i skole på verdensplan, lever mere end halvdelen af dem i områder præget af konflikter.

EU’s humanitære indsats er rettet mod de særlige behov for børn, der er berørt af konflikter. Mere end halvdelen af Europa-Kommissionens humanitære bidrag går til konfliktramte områder, og 12 % af dens humanitære budget går til nødhjælpsorganisationer for børn, og det ligger langt over det globale gennemsnit. Kommissionen yder humanitær bistand til beskyttelse af børn, psykologisk støtte, oplysning om minerisici og indsats over for hvervning af børnesoldater.

Vores engagement er i overensstemmelse med den europæiske konsensus om europæisk bistand, som fastslår, at der ved afhjælpning af humanitære behov skal tages hensyn til særligt sårbare grupper. EU vil i den forbindelse navnlig have opmærksomheden rettet mod kvinder, børn, gamle, syge og handicappede.

Europa-Kommissionens arbejdsdokument om børn i nød- og krisesituationer (2008) omhandler navnlig spørgsmålet om børn inden for væbnede styrker og grupper. EU har også vedtaget retningslinjer om børn i væbnede konflikter, som udgør et fælles handlingsgrundlag for EU-medlemsstaterne og Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger

Kommissionens hjemmeside om EU-bistand til børn, der er berørt af konflikter:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Kristalina Georgievas websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Europa-Kommissionens humanitære bistand og civilbeskyttelse:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen, talskvinde for Europa-Kommissionen (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, vicetalsmand for formanden for Det Europæiske Råd (+32 476 850 543)

Armin Machmer, talsmand for formanden for Europa-Parlamentet (+32 479 97 11 98)

David Sharrock, talsmand for kommissær Kristalina Georgieva (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova, pressesekretær (+32 2 295 75 17)


Side Bar