Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2012

Iniciativa EU „děti míru“: podle Barrosa pomohou projekty Nobelovy ceny za mír 23 000 dětem zasaženým válkou a konflikty

Z peněz, které Evropská unie získala z Nobelovy ceny míru, se budou financovat čtyři projekty v rámci iniciativy EU „děti míru“. Podrobnosti o těchto projektech dnes oznámil José Manuel Barroso, předseda Evropské komise.

O tom, že budou prostředky z Nobelovy ceny mírů věnovány dětem zasaženým konflikty, jednomyslně rozhodli předsedové Evropské Komise José Manuel Barroso, Evropského parlamentu Martin Schulz a Evropské rady Herman van Rompuy.

Předseda Barroso řekl: „Ani na okamžik jsme nezapochybovali o tom, že peníze z Nobelovy ceny míru by měly jít k těm nezranitelnějším a nejvíce zasaženým válkami: dětem tohoto světa. Chceme, aby byla práva všech dětí pod neustálou ochranou. Všichni chlapci a dívky na tomto světě by měli mít příležitost rozvíjet svůj talent. Podpora vzdělávání může rovněž přispět k tomu, že se mír stane trvalým. Chceme, aby se z „dětí války“ staly „děti míru“.“

Předseda Van Rompuy uvedl: „V rámci konfliktů jsou to často děti, kdo jsou nejzranitelnější, a je tedy zcela správné, že tato cena bude prospěšná mladým obětem ozbrojených konfliktů. Jsem velmi potěšen, že tato iniciativa se neomezí jenom na tento první rok, a doufám, že projekty EU s názvem „děti míru“ se stanou symbolem závazku Evropské unie vůči nejvíce potřebným ve světě.“

Předseda Schulz k tomu řekl: „Děti jsou nejzranitelnějšími oběťmi konfliktů. Představují naši budoucnost, a přesto je ohrožena jejich osobní budoucnost. Je velmi vítané cokoli, co přispěje k tomu, že zvládnou překonat traumata a utrpení, která musí snášet během konfliktů.“

Dohromady budou na projekty vynaloženy 2 miliony EUR (včetně dodatečného financování ze strany EU). Prostředky budou určeny více než 23 000 dětem zasaženým konflikty na celém světě a umožní jim přístup k základnímu vzdělání a vstup do míst uzpůsobených pro děti. Jedná se o tyto skupiny dětí:

  • přibližně 4 000 dětí syrských uprchlíků v táborech na hranici mezi Irákem a Sýrií,

  • více než 5 000 kolumbijských dětí (většina z nich jsou uprchlíky v Ekvádoru),

  • 11 000 dětí vysídlených osob na východě Demokratické republiky Kongo a uprchlíků v Etiopii

  • a 3 000 pákistánských dětí v konfliktní zóně na severu země.

UNICEF bude realizovat projekt v Pákistánu, organizace Save the Children a Norwegian Refugee Council se budou věnovat dětem v Demokratické republice Kongo a v Etiopii, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bude poskytovat pomoc v Kolumbii a Ekvádoru a organizace ACTED z Francie bude pomáhat syrským dětem v uprchlickém táboře Domiz v severním Iráku. Všechny tyto organizace patří mezi partnery Evropské komise s tou nejlepší reputací v oblasti humanitární pomoci.

Projekty, které mají být podporovány prostřednictvím iniciativy „děti míru“, spadají do pole působnosti komisařky EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Kristaliny Georgievové. Komisařka k tomu dnes uvedla: Humanitární pomoc je v konfliktech často jediným způsobem, jak zajistit, aby děti mohly dál chodit do školy, což nejenom že zlepšuje jejich budoucí vyhlídky, ale může je také uchránit od zneužívání a vykořisťování. Tento důležitý cíl si rozhodně zaslouží příspěvek z Nobelovy ceny míru udělené EU. Na syrské a kolumbijské hranici či v Pákistánu, Etiopii a Kongu, tam všude přinesou naše zásahy zásadní změny pro děti, které by se jinak mohly stát ztracenou generací, a dají jim příležitost k prožití dětství a šanci na osobní vzestup a lepší budoucnost.“

Iniciativa EU „děti míru“ nebude jednorázovou akcí: i příští rok budou vyčleněny nové finanční prostředky na více projektů pro podporu dětí v ozbrojených konfliktech.

Souvislosti

Dne 10. prosince byla Evropské unii udělena Nobelova ceny míru pro rok 2012 za její více než šest desetiletí trvající přínos k rozvoji míru, usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě. Evropská komise jménem Evropské unie formálně přijala peněžní obnos, který se s cenou pojí. Tuto částku ve výši 930 000 EUR se rozhodla sama ze svých prostředků navýšit na 2 miliony EUR a poskytnout je dětem, které je nejvíce potřebují. Nobelova cena míru sestává z částky 8 milionů švédských korun, medaile a diplomu. Medaile a diplom budou jménem Evropské unie uloženy v prostorách jejích institucí. Finanční částka a medaile představují dar ve smyslu článku 19 nařízení č. 1605/2002.

Nobelova cena míru má význam pro celosvětové smíření. Peněžní obnos z Nobelovy ceny by měl jít za těmi, kdo představují první naději na budoucnost, ale i první oběti konfliktů: děti, které jsou zbaveny možnosti vyrůstat v míru a rozvíjet svůj plný potenciál.

V dnešní době tvoří civilisté 90 % obětí konfliktů. Polovina z nich jsou děti. V důsledku konfliktů se 7 milionů dětí stalo uprchlíky a 12,4 milionu dětí postihl osud vysídlenců v rámci své vlastní země.

Jedním z nejlepších způsobů, jak pomoci dětem trpícím násilnými konflikty a tyto děti chránit, je dát jim příležitost vrátit se k vyučování a získávat vzdělávání, protože v opačném případě bude jejich budoucnost ještě obtížnější. Z přibližně 75 milionů dětí, které na celém světě nechodí do školy, se více než polovina nalézá v oblastech zasažených konfliktem.

Humanitární činnost EU se zaměřuje na zvláštní potřeby dětí zasažených konfliktem. Více než polovina finančních prostředků Komise na humanitární účely se vynakládá v oblastech zasažených konfliktem a 12 % jejího humanitárního rozpočtu je určena pro humanitární organizace, které pracují s dětmi. Je to mnohem více než celosvětový průměr. Komise poskytuje humanitární pomoc na činnosti ochrany dětí, psychologickou pomoc, vzdělávání o riziku min a opatření proti náboru dětských vojáků.

Tento závazek je v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci, v němž se uvádí, že „v reakci na humanitární potřeby je nutné zohlednit případy, jež se vyznačují mimořádnou zranitelností. V této souvislosti bude EU věnovat zvláštní pozornost ženám, dětem, starším osobám, nemocným a zdravotně postiženým osobám“.

Pracovní dokument útvarů Evropské komise nazvaný „Děti v mimořádných a krizových situacích“ (2008) se zabývá zejména problematikou dětí spojených s ozbrojenými silami a skupinami. EU rovněž přijala obecné zásady Evropské unie týkající se dětí postižených ozbrojenými konflikty, které nabízí společný základ pro opatření členských států EU a Evropské komise.

Další informace:

Internetové stránky Komise týkající se pomoci EU dětem v ozbrojených konfliktech:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Kristaliny Georgievové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Humanitární pomoc a civilní ochrana Evropské komise:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen, tisková mluvčí Evropské komise (+32 22953070)

Preben Aamann, zástupce tiskového mluvčího předsedy Evropské rady (+32 476850543)

Armin Machmer, tiskový mluvčí předsedy Evropského parlamentu (+32 479971198)

David Sharrock, tiskový mluvčí komisařky Georgievové (+32 22968909)

Irina Novakova, referentka pro tisk (+32 22957517)


Side Bar