Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска kомисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 декември 2012 г.

Инициатива на ЕС „Деца на мира“: Председателят Барозу обяви, че 23 000 засегнати от войни и конфликти деца ще бъдат подпомогнати от проекти, финансирани с паричните средства от Нобеловата награда за мир на ЕС

Паричните средства от Нобеловата награда за мир на ЕС ще финансират четири проекта в рамките на инициативата на ЕС Деца на мира“, като подробности относно проектите бяха съобщени днес от Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия.

Предоставянето на паричните средства от наградата за децата, засегнати от конфликти, бе решено с единодушното съгласие на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателите на Европейския парламент и на Съвета — Мартин Шулц и Херман Ван Ромпьой.

Председателят Барозу заяви: За нас беше очевидно паричните средства от Нобеловата награда за мир да бъдат предоставени на тези, които са най-уязвими и често най-силно засегнати от войните, а именно децата по света. Искаме всички деца да се ползват с постоянна защита на своите права. Всяко момиче и момче по света трябва да има възможност да развива своите таланти. Насърчаването на образованието означава също да се даде възможност за траен мир. Искаме „децата на войните“ да станат „децата на мира“.

Председателят Ван Ромпьой заяви: При конфликти децата често са най-уязвими, поради което е съвсем правилно наградата да бъде използвана в интерес на невръстните жертви на въоръжени конфликти. Радвам се, че тази инициатива ще продължи и след първата година, и се надявам, че проектите „Деца на мира“ ще могат да се превърнат в символ на ангажимента на Европейския съюз към хората в нужда по целия свят.

Председателят Шулц заяви: Децата са най-уязвимите жертви при конфликти. Те са нашето бъдеще, а при конфликти тяхното лично бъдеще е застрашено. Всички инициативи, с които можем да им помогнем да преодолеят травмите и страданията, причинени от конфликти, са добре дошли.

Проектите ще бъдат финансирани от общо 2 милиона евро (която сума включва допълнително финансиране от ЕС). Те ще обхванат повече от 23 000 засегнати от конфликти деца по света и ще предоставят достъп до основно образование и пространства за деца:

  • Около 4 000 сирийски деца бежанци в лагерите на границата между Ирак и Сирия;

  • Повече от 5 000 колумбийски деца, по-голямата част от които са бежанци в Еквадор;

  • 11 000 конгоански разселени деца в източната част на Демократична република Конго и деца бежанци в Етиопия;

  • и 3 000 пакистански деца в засегнатата от конфликт северна част на страната.

В Пакистан проектът ще бъде изпълняван от УНИЦЕФ, организацията Спасете децата" и Норвежкият съвет за бежанците ще работят с деца в Демократична република Конго и Етиопия, Върховният комисариат за бежанците на ООН ще предоставя помощ в Колумбия и Еквадор, а Агенцията за техническо сътрудничество и развитие на Франция ще работи със сирийски деца в бежанския лагер Домиз в Северен Ирак. Всички тези организации са сред най-авторитетните хуманитарни партньори на Европейската комисия.

Проектите, подпомагани посредством инициативата „Деца на мира“, попадат в сферата на компетентност на комисаря на ЕС за хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. Днес тя заяви: По време на конфликт хуманитарната помощ често е единственият начин, който позволява на децата да продължат образованието си, което не само подобрява перспективите им за бъдещето, но може също да ги предпази от насилие и експлоатация. Тази важна кауза заслужава да бъде подпомогната с паричните средства от Нобеловата награда за мир на ЕС. По сирийските и колумбийските граници, в Пакистан, Етиопия и Конго усилията ни ще бъдат от голямо значение за децата, които иначе могат да се превърнат в изгубено поколение, като им дадем възможност, ако не за детство, то за възстановяване и за по-добро бъдеще.

Инициативата на ЕС „Деца на мира“ няма да бъде еднократна проява: през следващата година ще бъде осигурено ново финансиране за допълнителни проекти в подкрепа на децата, засегнати от конфликти.

Контекст

На 10 декември ЕС беше удостоен с Нобеловата награда за мир за 2012 г. за неговия принос в продължение на повече от шест десетилетия за утвърждаването на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в Европа. Европейската комисия прие официално от името на Европейския съюз паричните средства от наградата и реши към тези средства в размер на приблизително 930 000 евро да добави допълнителни средства и сумата от общо 2 милиона евро да бъде предоставена на деца, които се нуждаят най-много от тези средства. Нобеловата награда за мир включва сума от 8 милиона шведски крони, медал и грамота. Медалът и грамотата ще бъдат запазени от институциите на Европейския съюз от негово име. Паричната сума и медалът представляват дарение по смисъла на член 19 от Регламент № 1605/2002.

Нобеловата награда за мир е израз на помирението по света. Паричните средства от наградата трябва да подкрепят онези, които са не само основната надежда за бъдещето, но и основните жертви на конфликтите, а именно децата, които са лишени от възможността да растат в мир, за да реализират в максимална степен потенциала си.

В днешно време 90 % от жертвите при конфликти са от цивилното население. Половината от тях са деца. 7 милиона деца са бежанци, а 12,4 милиона деца са разселени в собствените си страни поради конфликт.

Един от най-подходящите начини да се окаже помощ и защита на децата, когато са засегнати от кръвопролитен конфликт, е да им се даде възможност отново да учат и да получават образование. В противен случай бъдещето им ще бъде още по-трудно. Сред близо 75-те милиона деца по света, които не ходят на училище, повече от половината живеят в зони, засегнати от конфликт.

Посредством хуманитарната си дейност ЕС посреща специалните нужди на децата, засегнати от конфликт. Повече от половината от финансирането на Комисията за хуманитарна дейност е насочено към засегнати от конфликти зони, а 12 % от бюджета за хуманитарна дейност са предназначени за хуманитарни организации, работещи с деца, което надхвърля в значителна степен средните стойности в световен мащаб. Комисията осигурява хуманитарна помощ за дейности, свързани със закрилата на детето, психологическа подкрепа, запознаване с риска от мини и действия срещу набирането на деца войници.

Този ангажимент е в съответствие с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, в чийто текст се посочва, че „при посрещането на хуманитарни нужди трябва да се вземат предвид конкретни аспекти, поставящи в уязвимо положение. В такъв контекст ЕС ще обръща специално внимание на жените, децата, възрастните хора, болните и хората с увреждания“.

Работният документ на службите на Комисията „Децата в извънредни и кризисни ситуации“ (2008 г.) се спира, по-специално, на въпроса за децата, свързани с армии и въоръжени групировки. ЕС прие също Насоки на ЕС относно децата, засегнати от въоръжени конфликти, които предоставят обща основа за действие на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия.

За повече информация:

Уебсайт на Комисията относно помощта за деца, засегнати от конфликти:

http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Лица за контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen, говорител на Европейската комисия (+32 2 295 30 70)

Preben Aamann, заместник говорител на Председателя на Европейския съвет (+32 476 850 543)

Armin Machmer, говорител на Председателя на Европейския парламент(+32 479 97 11 98)

David Sharrock, говорител на комисар Георгиева (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова, пресаташе (+32 2 295 75 17)


Side Bar