Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. decembra 2012

Tobačni izdelki: večja zdravstvena opozorila in prepoved močnih aromatičnih snovi

Evropska komisija je danes sprejela predlog za spremembo direktive o tobačnih izdelkih, ki ga je pripravljala več let. Zakonodajni predlog vsebuje nova in strožja pravila glede izdelave, predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov. Natančneje, prepoveduje cigarete, tobak za zvijanje in brezdimne tobačne izdelke z značilnimi aromami ter predpisuje obvezno uporabo velikih slikovnih zdravstvenih opozoril na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje. Ureja tudi čezmejno spletno prodajo tobačnih izdelkov in predvideva tehnične rešitve za preprečevanje nezakonite trgovine z njimi. Poleg tega Komisija predlaga ukrepe za izdelke, ki do zdaj niso bili posebej zakonsko urejeni, kot so elektronske cigarete in zeliščni izdelki za kajenje. Za tobak za žvečenje in tobak za njuhanje bodo veljali posebni predpisi o označevanju in sestavinah. Obstoječa prepoved tobaka za oralno uporabo (snusa) se ohranja.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je ob sprejetju predloga povedal: „Uspelo nam je! Evropska komisija je obljubila, da bo predlog o tobačnih izdelkih pripravila do konca leta 2012, in ta predlog danes predstavljam ministrom za zdravje in Evropskemu parlamentu. Številke so zgovorne: tobak ubije polovico uporabnikov in povzroča močno zasvojenost. Glede na to, da 70 % kadilcev začne kaditi pred 18. letom starosti, želimo z današnjim predlogom zmanjšati privlačnost tobačnih izdelkov in kajenja ter tako mlade odvrniti od tega, da bi začeli kaditi.“ Komisar Borg je še dodal: „Potrošnikov se ne sme zavajati: tobačni izdelki morajo izgledati kot tobačni izdelki in imeti okus po tobačnih izdelkih. Ta predlog zagotavlja, da se privlačna embalaža in aromatične snovi ne bodo uporabljale kot marketinška strategija.“

Čemu revizija zakonodaje EU?

Veljavna direktiva o tobačnih izdelkih (2001/37/ES) je iz leta 2001. Od takrat smo bili priča znatnemu tržnemu, znanstvenemu in mednarodnemu razvoju. Zdaj so na primer na voljo novi dokazi o aromatičnih snoveh v tobačnih izdelkih in učinkovitosti zdravstvenih opozoril. Na trgu so se pojavile nove kategorije izdelkov, kot so elektronske cigarete, najnovejše marketinške strategije pa vključujejo uporabo privlačne embalaže in arom. Na mednarodni ravni so EU in vse države članice ratificirale Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, ki je začela veljati februarja 2005. Nekaj določb veljavne direktive je zato zastarelih. Poleg tega so države članice ubrale različne regulativne pristope, zaradi česar se predpisi držav članic glede izdelave, predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov razlikujejo.

Novi predlog je odziv na te spremembe, kot tudi na zahteve Evropskega parlamenta in Sveta ministrov ter na poročili Komisije o uporabi direktive o tobačnih izdelkih iz let 2007 in 2009, v katerih so bila opredeljena področja, na katerih so možne izboljšave.

Glavni elementi predloga

Predlog predvideva znatne spremembe veljavne direktive. Obravnava zlasti naslednja področja:

  • Označevanje in pakiranje: na vsakem pakiranju cigaret in tobaka za zvijanje bo moralo biti slikovno in besedilno zdravstveno opozorilo, ki bo pokrivalo 75 % sprednje in zadnje strani embalaže, embalaža pa ne bo smela vsebovati promocijskih elementov. Zdajšnje informacije o vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, ki naj bi bile zavajajoče, bo nadomestila informacija na bočni strani zavojčka, da tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo raka. V ustrezno utemeljenih primerih se države članice lahko odločijo tudi za enotno embalažo.

  • Sestavine: uvedeno bo elektronsko poročanje o sestavinah in emisijah. Predlog predvideva prepoved cigaret, tobaka za zvijanje in brezdimnih tobačnih izdelkov z značilnimi aromami, pa tudi izdelkov s povečano toksičnostjo in zasvojevalnim učinkom.

  • Brezdimni tobačni izdelki: prepoved tobaka za oralno uporabo (snusa) se ohranja, z izjemo Švedske, za katero velja izvzetje. Vsi brezdimni tobačni izdelki bodo morali imeti na glavnih površinah embalaže zdravstvena opozorila, prodaja izdelkov z značilnimi aromami pa bo prepovedana. Nove kategorije tobačnih izdelkov bo treba predhodno priglasiti.

  • Razširitev področja uporabe direktive: nikotinski izdelki (na primer elektronske cigarete) z vsebnostjo nikotina pod določenim pragom se bodo lahko tržili, vendar bodo morali biti opremljeni z zdravstvenimi opozorili; če bo vsebnost nikotina višja, se bodo izdelki lahko dali na trg samo, če bodo odobreni kot zdravila (na primer nadomestne nikotinske terapije). Na zeliščnih cigaretah bodo morala biti zdravstvena opozorila.

  • Čezmejna prodaja na daljavo: predlog predvideva priglasitev za spletne trgovce na drobno in sistem preverjanja starosti, da se prepreči prodaja tobačnih izdelkov otrokom in mladostnikom.

  • Nezakonita trgovina: predvideni so sistem sledenja in varnostni elementi (npr. hologrami), ki naj bi v EU zagotovili izključno prodajo izdelkov, ki so v skladu z direktivo.

Postopki in časovnica

Med pripravo predloga je bilo opravljeno obsežno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, ki je vključevalo tudi javno posvetovanje, na katerem je bilo zbranih 85 000 prispevkov. Izvedena je bila temeljita ocena učinka, pri kateri so bili obravnavani ekonomski, socialni in zdravstveni učinki različnih predlaganih možnosti politike. Naročenih je bilo tudi več zunanjih študij.

O predlogu bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet ministrov. Pričakuje se, da bo sprejet v letu 2014, veljati pa naj bi začel v letu 2015 ali 2016.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar