Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 19 d., Briuselis

Tabako gaminiai: ryškesni įspėjimai dėl grėsmės sveikatai ir stipraus kvapo ar skonio medžiagų draudimas

Šiandien po kelerius metus trukusių pasirengimų Europos Komisija priėmė pasiūlymą persvarstyti Tabako gaminių direktyvą. Siūlomu teisės aktu nustatomos naujos, griežtesnės tabako gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo taisyklės. Konkrečiai tai draudimas naudoti cigaretes, sukamosioms cigaretėms skirtą tabaką ir bedūmius tabako gaminius su būdingo kvapo ar skonio medžiagomis ir privalomas cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako pakuočių ženklinimas dideliais vaizdiniais įspėjimais dėl grėsmės sveikatai. Taip pat reglamentuojama tarpvalstybinė prekyba internetu ir numatomos techninės kovos su nelegalia prekyba priemonės. Be to, siūlomos priemonės anksčiau konkrečiai nereglamentuotiems gaminiams, tokiems kaip elektroninės cigaretės ir žoliniai rūkomieji gaminiai. Kramtomajam ir uostomajam tabakui galios konkrečios ženklinimo ir sudedamųjų dalių skelbimo taisyklės. Išlieka šiuo metu galiojantis oraliniam vartojimui skirto tabako draudimas.

Priėmus pasiūlymą, už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas pasakė: „Mes pasiekėme rezultatų! Europos Komisija žadėjo iki 2012 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl tabako gaminių, kurį šiandien pristatau Europos Parlamentui ir sveikatos ministrams. Apie esamą padėtį galima spręsti iš šių skaičių: tabakas sukelia stiprią priklausomybę ir yra pusės jo vartotojų mirties priežastis. 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti jaunesni negu 18 metų, tad šiandien pateikiamu pasiūlymu siekiama sumažinti tabako gaminių ir rūkymo patrauklumą ir mažinti jaunimo norą pradėti rūkyti“. Pasak jo: „Vartotojų negalima apgaudinėti. Tabako gaminiai turi atrodyti kaip tabako gaminiai, jie turi išlaikyti savo skonį, ir šiuo pasiūlymu užtikrinama, kad patraukliomis pakuotėmis ir kvapiosiomis medžiagomis nebus naudojamasi kaip rinkodaros strategija“.

Kodėl persvarstytas ES teisės aktas?

Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) galioja nuo 2001 m. Nuo tada mokslas, rinka ir tarptautiniai įvykiai smarkiai pasikeitė. Pavyzdžiui, gauta naujų duomenų apie tabako gaminiams naudojamas kvapą ir skonį suteikiančias medžiagas ir įspėjimų dėl grėsmės sveikatai veiksmingumą. Rinkoje atsirado naujų gaminių, tokių kaip elektroninės cigaretės ir pradėtos taikyti naujausios rinkodaros strategijos, susijusios su patraukliomis pakuotėmis ir būdingo kvapo ar skonio medžiagomis. Tarptautiniu lygmeniu ES ir visos valstybės narės ratifikavo 2005 m. vasario mėnesį įsigaliojusią PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK). Dėl to kai kurios šiuo metu galiojančios Direktyvos nuostatos paseno. Be to, valstybės narės laikėsi nevienodų reglamentavimo metodų, todėl šiuo metu valstybėse narėse galioja nevienodi tabako gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą reguliuojantys įstatymai.

Naujuoju pasiūlymu reaguojama į šiuos įvykius bei į Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos, taip pat ir Komisijos Tabako gaminių direktyvos taikymo ataskaitoje, kurioje nurodytos galimos tobulinti sritys, išsakytus prašymus.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai

Pasiūlymu numatoma iš pagrindų persvarstyti šiuo metu galiojančią Direktyvą. Jame minimos šios konkrečios sritys:

  • Ženklinimas ir pakuotės. Ant visų cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako pakuočių turi būti bendras 75 proc. priekinės ir užpakalinės pakuotės dalies užimantis vaizdinis ir tekstinis įspėjimas dėl grėsmės sveikatai be jokių reklaminių elementų. Šiuo metu pateikiamą informaciją apie dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį, kuri laikoma klaidinančia, pakeis ant pakuotės šono pateikiamas informacinis pranešimas, kad tabako dūmuose yra daugiau negu 70 vėžį sukeliančių medžiagų. Valstybės narės ir toliau gali tinkamai pagrįstais atvejais nuspręsti naudoti neutralias pakuotes.

  • Sudedamosios dalys. Bus nustatytas pranešimų teikimo apie sudedamąsias dalis ir išmetalus elektroninis formatas. Pasiūlymu numatoma uždrausti cigaretes, cigaretėms sukti skirtą tabaką ir bedūmius tabako gaminius su būdingo kvapo ar skonio medžiagomis, taip pat uždrausti stiprią priklausomybę sukeliančius ir labai toksiškus gaminius.

  • Bedūmis tabakas. Oraliniam vartojimui skirto tabako draudimas išlieka visose šalyse, išskyrus Švediją, kuriai taikoma išimtis. Visos bedūmio tabako gaminių pakuotės turi būti pagrindinėse pusėse paženklintos įspėjimais dėl grėsmės sveikatai; negalima prekiauti gaminiais su būdingo kvapo ar skonio medžiagomis. Apie naujus tabako gaminius reikia pranešti iš anksto.

  • Direktyvos aprėpties išplėtimas. Nikotino turinčius gaminius (pvz., elektronines cigaretes), kuriuose nikotino kiekis nesiekia tam tikros ribos, galima pateikti rinkai, tačiau būtina ženklinti įspėjimais dėl pavojaus sveikatai; gaminiais, kurių nikotino kiekis viršija šią ribą, leidžiama prekiauti tik kaip vaistais, pavyzdžiui, nikotino pakaitiniam gydymui. Žolines cigaretes reikės ženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai.

  • Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba. Numatyti internetu prekiaujančių mažmenininkų pranešimų teikimo ir amžiaus patikros mechanizmai, leidžiantys užtikrinti, kad tabako gaminiai nebūtų parduodami vaikams ir paaugliams.

  • Nelegali prekyba. Numatyta sekimo ir stebėjimo sistema ir apsaugos priemonės (pvz. hologramos), leisiančios ES užtikrinti tik Direktyvos reikalavimus atitinkančių gaminių pardavimą.

Procesas ir terminai

Pasiūlymas priimtas po išsamių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų viešų konsultacijų, sulaukusių 85 000 atsakymų. Jį rengiant atliktas išsamus poveikio vertinimas, įvertinant keleto nagrinėjamų politikos galimybių poveikį ekonomikai, visuomenei ir sveikatai. Proceso metu užsakyti keli išorės tyrimai.

Toliau pasiūlymą svarstys Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Jį tikimasi priimti 2014 m. Jis įsigalios nuo 2015–2016 m.

Išsamesnė informacija:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

MEMO/12/1005

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar