Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU och USA i nytt historiskt partnerskap om ekologisk handel

Nürnberg, 15 februari 2012 – EU och USA meddelar i dag att ekologiska produkter som certifierats i Europa eller USA från och med den 1 juni 2012 får säljas som ekologiska produkter i båda regionerna. Detta partnerskap mellan världens två största producenter av ekologiska produkter kommer att bidra till en stark grund för ekologiskt jordbruk som gynnar den växande ekologiska industrin och skapar jobb och affärsmöjligheter internationellt.

Den ekologiska sektorn i USA och EU värderas tillsammans till cirka 40 miljarder euro, och den växer varje år.

De formella skrivelser som inrättar partnerskapet undertecknades den 15 februari 2012 i Nürnberg i Tyskland av EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş, USA:s vice jordbruksminister Kathleen Merrigan och ambassadör Isi Siddiqui, USA:s handelsrepresentant och chefsförhandlare i jordbruksfrågor. Skrivelserna undertecknades på BioFach World Organic Fair, världens största mässa för ekologiska produkter.

– Överenskommelsen ger ett dubbelt mervärde, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş. Å ena sidan kommer ekologiska jordbrukare och livsmedelsproducenter att gynnas av ett enklare tillträde till både USA:s och EU:s marknader, med mindre byråkrati och lägre kostnader, vilket stärker sektorns konkurrenskraft. Dessutom förbättras öppenheten om ekologisk märkning och konsumenternas tilltro till och kunskap om ekologiska livsmedel och produkter. Partnerskapet är ett viktigt steg som ytterligare stärker samarbetet inom jordbrukshandeln mellan EU och USA.

Partnerskapet sammanbinder ekologiska jordbrukare och företag på båda sidor om Atlanten och ger dem många nya marknadsmöjligheter, säger Kathleen Merrigan. Det främjar den amerikanska ekonomin och president Obamas jobbstrategi. Detta partnerskap kommer att öppna nya marknader för amerikanska jordbrukare, skapa fler möjligheter för små företag och ge fler jobb för amerikaner som paketerar, transporterar och säljer ekologiska produkter.

Det här är ett betydande steg för att stärka våra bilaterala handelsförbindelser, tillägger ambassadör Isi Siddiqui. Jag är övertygad om att partnerskapet kommer att stimulera jordbrukshandeln mellan EU och USA och leda till fler jobb inom denna viktiga sektor för både USA och EU.

Tidigare behövde odlare och företag som ville handla med produkter på båda sidor om Atlanten ha separata certifieringar för två standarder, vilket innebar en dubbel uppsättning avgifter, dubbla inspektioner och dubbelt pappersarbete. Genom partnerskapet tas stora hinder bort, särskilt för små och medelstora ekologiska producenter. Alla produkter som uppfyller partnerskapets villkor kan säljas och märkas som certifierade ekologiska produkter och ekologiskt kött, spannmål eller vin.

Fram till dagens historiska förklaring har parterna genomfört grundliga revisioner på plats för att se till att föreskrifterna, kvalitetskontrollkraven, certifieringskrav och märkningspraxis i respektive land var förenliga.

Trots att det finns vissa små skillnader mellan USA:s och EU:s ekologiska normer fastställde båda parter att programmen var likvärdiga med undantag för förbudet mot användning av antibiotika. USDA:s regler om ekologiska produkter förbjuder användning av antibiotika utom när det gäller att bekämpa invasiva bakteriella infektioner (päronpest) i ekologiska äppel- och päronodlingar. Enligt EU:s ekologiska bestämmelser tillåts antibiotika endast för behandling av smittade djur. För alla produkter som säljs inom ramen för partnerskapet måste certifieringsorgan kontrollera att antibiotika inte har använts.

Dessutom ska alla produkter som säljs inom partnerskapet vid transport identifieras genom en ekologisk exportlicens. Dokumentet ska visa produktionsplats, identifiera organisationen som certifierat den ekologiska produkten, intyga att förbjudna ämnen och metoder inte har använts, intyga att partnerskapets villkor uppfylls och göra det möjligt att spåra produkterna.

Båda parter har åtagit sig att se till att alla ekologiska produkter uppfyller partnerskapets villkor och att de hanteras på rätt sätt, från gården till marknaden. Tillsynen kommer främst att utföras av EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling och USA:s jordbruksdepartments (USDA) nationella ekologiska program, som övervakar alla ekologiska produkter i USA.

USA och EU kommer att fortsätta att regelbundet diskutera och se över varandras program för att se till att partnerskapets villkor följs. EU och USA kommer även att börja ta fram ett antal samarbetsinitiativ till stöd för ekologisk produktion och andra viktiga frågor, exempelvis djurskydd. Båda programmen kommer regelbundet att dela med sig av teknisk information och bästa praxis för att göra produktionen av ekologiska grödor och den animaliska produktionen ännu säkrare.

För närvarande omfattar detta avtal endast produkter som exporteras från och certifieras i USA eller EU.

Mer information:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar