Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Zgodovinski dogovor Evropske unije in Združenih držav o novem partnerstvu o trgovanju z ekološkimi proizvodi

Nürnberg, 15. februarja 2012 – Evropska unija in Združene države so danes sporočile, da se lahko proizvodi, ki so v Evropi ali v Združenih državah potrjeno ekološki, od 1. junija 2012 dalje v obeh regijah prodajajo kot ekološki proizvodi. Partnerstvo med največjima ekološkima proizvajalkama na svetu bo ustvarilo trdne temelje za promocijo ekološkega kmetijstva, kar bo v pomoč razvijajočemu se ekološkemu sektorju ter bo predstavljalo podporo delovnim mestom in podjetjem na svetovni ravni.

Ekološki sektor v Združenih državah in Evropski uniji je skupaj ocenjen na približno € 40 milijard in iz leta v leto narašča.

Uradni pismi o oblikovanju partnerstva so 15. februarja 2012 v Nürnbergu v Nemčiji podpisali Dacian Cioloş, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, Kathleen Merrigan, namestnica ministra ZDA za kmetijstvo, in ambasador Isi Siddiqui, glavni pogajalec za kmetijstvo trgovinskega predstavnika Združenih držav. Podpis je potekal na svetovnem ekološkem sejmu BioFach, ki je največji sejem za ekološke proizvode na svetu.

Dodana vrednost tega sporazuma je dvojna. Na eni strani bodo imeli ekološki kmetje in proizvajalci hrane koristi od lažjega dostopa do trgov Združenih držav in Evropske unije, z manj birokracije in nižjimi stroški, kar bo povečalo konkurenčnost sektorja. Poleg tega izboljšuje transparentnost na področju ekoloških standardov ter povečuje zaupanje potrošnikov in prepoznavnost naših ekoloških proizvodov in hrane,“ je izjavil komisar EU Dacian Cioloş, odgovoren za kmetijstvo in razvoj podeželja. Partnerstvo predstavlja pomemben korak k novi ravni sodelovanja med Unijo in Združenimi državami pri odnosih na področju kmetijskega trgovanja.“

„S tem partnerstvom bodo ekološki kmetje in podjetja na obeh straneh Atlantika pridobili veliko novih tržnih možnosti,“ je dejala namestnica ministra ZDA za kmetijstvo Kathleen Merrigan. „Partnerstvo predstavlja pridobitev za ameriško gospodarstvo in strategijo za delovna mesta predsednika Obame. Odprlo bo nove trge za ameriške ekološke kmete in živinorejce, ponudilo več priložnosti za mala podjetja ter ustvarilo dobra delovna mesta za Američane na področju pakiranja, odpreme in trženja ekoloških proizvodov.“

Gre za velik korak v smeri utrjevanja naših dvostranskih trgovinskih odnosov,“ je dodal ambasador Isi Siddiqui. „Prepričan sem, da bo dogovor spodbudil in pospešil trgovino s kmetijskimi proizvodi med Evropo in Združenimi državami ter v sektorju, ki je pomemben tako za Evropo kot Ameriko, ustvaril nova delovna mesta.“

Pred podpisom sporazuma so morali pridelovalci in podjetja, ki so hoteli proizvode tržiti na obeh straneh Atlantika, pridobiti ločeni potrdili o spoštovanju standardov, kar je pomenilo podvojitev prispevkov, inšpekcijskih pregledov in dokumentacije. Partnerstvo odpravlja velike prepreke, zlasti za male in srednjevelike ekološke proizvajalce. Vsi proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve partnerstva, se lahko tržijo in označujejo kot potrjeni ekološki pridelki, meso, žita ali vino.

Obe strani sta pred današnjim zgodovinskim sporočilom opravili podrobne revizije na kraju samem, da sta zagotovili združljivost njunih programskih predpisov, meril za nadzor kakovosti, zahtev glede potrjevanja in praks označevanja.

Čeprav obstajajo majhne razlike med ekološkimi standardi Združenih držav in Unije, je vsaka stran posebej ugotovila, da so njuni programi enakovredni na vseh področjih, razen pri uporabi antibiotikov. Predpisi kmetijskega ministrstva ZDA prepovedujejo uporabo antibiotikov, razen za nadzor množičnih bakterijskih okužb (hrušev ožig) v sadovnjakih ekoloških jabolk in hrušk. Ekološki predpisi Evropske unije dovoljujejo antibiotike izključno za zdravljenje okuženih živali. Za vse proizvode v okviru tega partnerstva morajo certifikacijski organi preveriti, da antibiotiki v nobenem primeru niso bili uporabljeni.

Poleg tega morajo biti vsi proizvodi, ki se tržijo v okviru partnerstva, odpremljeni z ekološkim izvoznim potrdilom. Dokument vsebuje navedbo kraja proizvodnje, organizacije, ki je ekološki proizvod potrdila, potrdilo, da ne vsebuje prepovedanih snovi in da niso bile uporabljene nedovoljene metode, potrdilo, da so pogoji partnerstva izpolnjeni, ter omogoča sledenje trženega proizvoda.

Obe strani sta se zavezali, da bosta zagotavljali, da vsi trženi ekološki proizvodi izpolnjujejo pogoje partnerstva in od kmetije do prihoda na trg ohranjajo ekološki značaj. Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja ter nacionalni ekološki program Ministrstva ZDA za kmetijstvo – ki nadzoruje ekološke proizvode ZDA – bosta imela pri nadzoru ključno vlogo.

Združene države in Evropska unija bodo nadaljevale z rednimi pogovori in periodičnim medsebojnim pregledovanjem programov, da bi preverile izpolnjevanje pogojev partnerstva. Prav tako bodo EU in ZDA začele delati na različnih pobudah za sodelovanje za promocijo ekoloških proizvodov in obravnavo pomembnih tem, kot so dobro počutje živali in ostala vprašanja. V okviru obeh programih se bodo stalno izmenjevale tehnične informacije in najboljše prakse, da se še poveča integriteta ekoloških kultur in sistemov vzreje živali.

Sporazum zaenkrat pokriva samo proizvode, izvožene iz in potrjene v Združenih državah ali Evropski uniji.

Več informacij:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl

Kontakti:

Roger Waite, (+32 22961404)


Side Bar