Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska únia a Spojené štáty americké sa dohodli na novom historickom partnerstve v oblasti obchodu s ekologickými výrobkami

Norimberg, 15. február 2012 – Európska únia a Spojené štáty americké dnes oznámili, že od 1. júna 2012 sa budú môcť v Európskej únii alebo Spojených štátoch predávať ekologické výrobky, ktoré majú osvedčenie druhej strany. Týmto partnerstvom medzi dvoma najväčšími výrobcami ekologických výrobkov na svete sa vytvorí pevný základ pre ekologické poľnohospodárstvo, z čoho bude mať prospech rozvíjajúce sa odvetvie ekologického hospodárstva, zvýši sa zamestnanosť a podporí sa podnikanie v celosvetovom meradle.

Hodnota odvetvia ekologického poľnohospodárstva sa v USA a v Európskej únii odhaduje približne na 40 miliárd EUR a toto číslo každý rok rastie.

Formálne listy, ktoré sú vyjadrením tohto partnerstva, podpísali 15. februára 2012 v Norimbergu (Nemecko) Dacian Cioloş, európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Kathleen Merrigan, zástupkyňa tajomníka pre poľnohospodárstvo a veľvyslanec USA Isi Siddiqui, hlavný vyjednávač obchodného zastupiteľstva pre poľnohospodárstvo. Zmluva bola podpísaná pri príležitosti svetového veľtrhu BioFach World Organic Fair, najväčšej svetovej obchodnej výstave ekologických výrobkov.

„Táto dohoda má hneď dvojitú pridanú hodnotu. Na jednej strane budú ekologickí poľnohospodári a výrobcovia potravín profitovať z ľahšieho prístupu, menšej byrokracie a nižších nákladov pri vstupe na trhy USA aj EÚ, čím sa zároveň posilní hospodárska súťaž v tomto odvetví. Okrem toho sa zlepšuje transparentnosť noriem týkajúcich sa ekologických výrobkov a posilňuje sa dôvera zákazníkov aj uznanie našich ekologických potravín a výrobkov“, prehlásil Dacian Cioloş, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Toto partnerstvo je významným krokom v obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA v oblasti poľnohospodárstva a posúva ich na novú úroveň spolupráce.“

„Toto partnerstvo spája ekologických poľnohospodárov a podniky na oboch stranách Atlantického oceánu a ponúka im veľkú škálu nových obchodných príležitostí,“ vyhlásila Kathleen Merrigan, zástupkyňa tajomníka pre poľnohospodárstvo USA. „Je to výhra pre americké hospodárstvo a stratégiu prezidenta Obamu v oblasti zamestnanosti. Týmto partnerstvom sa otvoria nové trhy pre amerických poľnohospodárov a farmárov, vytvorí viac príležitostí pre malé podniky a pribudnú aj dobré pracovné miesta pre Američanov, ktorí balia, prepravujú a uvádzajú ekologické výrobky na trh.“

„Je to významný krok v posilňovaní našich obojstranných obchodných vzťahov,“ dodal veľvyslanec Isi Siddiqui. „Verím, že táto dohoda uľahčí a posilní obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a vytvorí sa ňou viac pracovných miest v tomto odvetví dôležitom tak pre Ameriku, ako aj pre Európu.“

Predtým museli pestovatelia a spoločnosti, ktoré chceli obchodovať s výrobkami na oboch stranách Atlantiku, získať samostatné osvedčenia podľa dvoch noriem, čo znamenalo dvojnásobné poplatky, kontroly aj administratívu. Týmto partnerstvom sa odstraňujú veľké prekážky, najmä pre malé a stredné ekologické poľnohospodárstva. Všetky výrobky, ktoré spĺňajú podmienky partnerstva, sa môžu predávať a môžu byť označené ako certifikované ekologické poľnohospodárske výrobky, či už ide o mäso, obilniny alebo víno.

Pred dnešným historickým oznámením vykonali obe strany dôkladné kontroly na mieste, aby sa uistili, že ich programy sú z hľadiska právnych predpisov, opatrení na kontrolu kvality, požiadaviek na certifikáciu a postupov označovania vzájomne zlučiteľné.

Hoci medzi americkými a európskymi normami pre ekologické poľnohospodárstvo existujú malé rozdiely, obe strany dospeli nezávisle k záveru, že ich programy sú rovnocenné, s výnimkou zákazu používania antibiotík. Americké predpisy týkajúce sa ekologických výrobkov zakazujú používanie antibiotík, s výnimkou ich použitia na kontrolovanie invazívnych bakteriálnych infekcií (spála) v sadoch ekologicky pestovaných jabloní a broskýň. Nariadenia Európskej únie týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva povoľujú použitie antibiotík len na liečenie nakazených zvierat. Pri všetkých výrobkoch, s ktorými sa bude v rámci tohto partnerstva obchodovať, musia orgány vydávajúce osvedčenia overiť, že sa zo žiadneho dôvodu nepoužili antibiotiká.

Okrem toho, všetky výrobky s ktorými sa v rámci tohto partnerstva obchoduje, sa musia dodávať s vývozným osvedčením pre ekologické výrobky. V tomto doklade sa bude uvádzať miesto výroby, organizácia, ktorá vydala na daný ekologický výrobok osvedčenie, bude sa ním overovať, že sa nepoužili zakázané látky a metódy a osvedčovať sa, že sa dodržali podmienky partnerstva. Vďaka nemu bude tiež možné sledovať predávané výrobky.

Obe strany sa zaviazali, že zaistia, aby všetky predávané ekologické výrobky spĺňali podmienky partnerstva a zachovávali si svoje ekologické vlastnosti po celú dobu cesty z poľnohospodárskeho podniku až na trh. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Department of Agriculture’s (USDA) National Organic Program (Oddelenie Národného programu pre ekologické výrobky ministerstva poľnohospodárstva USA), ktoré dohliada na všetky americké ekologické výrobky, sa ujmú kľúčových dozorných úloh.

Spojené štáty americké a Európska únia budú aj naďalej organizovať pravidelné rokovania a budú pravidelne navzájom kontrolovať svoje programy, aby overili, že sa podmienky partnerstva dodržiavajú. EÚ a USA začnú pracovať aj na sérii iniciatív na podporu ekologickej produkcie a na riešenie takých dôležitých tém, ako sú dobré životné podmienky zvierat a ďalšie záležitosti. V rámci oboch programov si budú priebežne vymieňať technické informácie a osvedčené postupy, aby ešte viac podporovali integritu systémov produkcie ekologických plodín a živočíšnu výrobu.

V súčasnosti sa táto dohoda vzťahuje len na výrobky vyvážané zo Spojených štátov alebo Európskej únie a certifikované v týchto oblastiach.

Ďalšie informácie:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Kontaktná osoba :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar