Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Belangrijk partnerschap tussen EU en VS inzake handel in biologische producten

Neurenberg, 15 februari 2012 – De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben vandaag aangekondigd dat biologische producten die in de EU als biologisch zijn erkend, vanaf 1 juni 2012 onder de noemer biologisch mogen worden verkocht in de VS, en omgekeerd. Met dit partnerschap tussen de twee grootste producenten van biologische producten ter wereld krijgt de biologische landbouw een stevige basis voor een verdere uitbreiding die zowel de groeiende biologische sector als de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid overal ter wereld ten goede zal komen.

De waarde van de biologische sector in de VS en de EU samen wordt geschat op ongeveer €40 miljard en neemt elk jaar nog toe.

De officiële briefwisseling tot oprichting van dit partnerschap is op 15 februari 2012 in Neurenberg ondertekend door Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş, onderminister voor Landbouw van de VS Kathleen Merrigan en ambassadeur Isi Siddiqui, handelsgezant en hoofdonderhandelaar voor landbouw van de VS. De ondertekening vond plaats op de BioFach World Organic Fair, 's werelds grootste handelsbeurs voor biologische producten.

"De meerwaarde die deze overeenkomst met zich brengt, situeert zich op twee vlakken. De toegang van biologische landbouwers en producenten van biologische levensmiddelen tot de markt van de VS en de EU zal dankzij de beperking van zowel de administratieve rompslomp als de kosten makkelijker verlopen, met een versterking van het concurrentievermogen van de sector tot gevolg. Bovendien zorgt deze overeenkomst voor meer transparantie op het gebied van biologische normen en voor meer consumentenvertrouwen en erkenning voor onze biologische levensmiddelen en producten.", aldus Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş. "Dit partnerschap tilt de betrekkingen tussen de EU en de VS inzake de handel in landbouwproducten naar een nieuw niveau van samenwerking."

"Het partnerschap biedt biologische landbouwers en bedrijven aan beide zijden van de Atlantische oceaan toegang tot tal van nieuwe marktkansen.", aldus onderminister voor Landbouw van de VS Kathleen Merrigan. "Bovendien zal dit partnerschap weer een positieve bijdrage leveren tot de Amerikaanse economie en de werkgelegenheidsstrategie van president Obama – door nieuwe markten te openen voor de Amerikaanse biologische landbouw en veehouderij, meer kansen te creëren voor kleine ondernemingen en degelijke banen te scheppen in bedrijven die biologische producten verpakken, verzenden en afzetten."

"Dit partnerschap markeert een belangrijke stap in de versterking van onze bilaterale handelsbetrekkingen.", voegde ambassadeur Isi Siddiqui hier nog aan toe. "Ik ben ervan overtuigd dat deze regeling de handel in landbouwproducten tussen de EU en de VS zal vergemakkelijken en intensiveren – en meer banen zal creëren in deze voor zowel de VS als de EU belangrijke sector."

Vroeger moesten telers en bedrijven uit de EU die biologische producten wilden afzetten in de VS, naast het EU‑certificaat nog een apart certificaat overleggen dat was afgegeven overeenkomstig de normen van de VS, wat neerkwam op een verdubbeling van vergoedingen, inspecties en administratieve procedures. Dit gold andersom ook voor telers en bedrijven uit de VS die hun producten op de markt van de EU wilden brengen. Dit partnerschap maakt nu een einde aan tal van dergelijke belangrijke belemmeringen, met name ten bate van kleine en middelgrote producenten van biologische producten. Elk landbouwproduct (graan­‑ of andere gewassen, vlees of wijn) dat aan de voorwaarden van het partnerschap voldoet, mag voortaan als gecertificeerd biologisch product worden verhandeld en geëtiketteerd.

In de aanloop naar de belangrijke aankondiging van vandaag hebben beide partijen ter plaatse grondige audits verricht om zich ervan te vergewissen dat hun programmavoorschriften, kwaliteitscontrolemaatregelen, certificeringseisen en etiketteringsmethoden compatibel zijn.

Hoewel er kleine verschillen bestaan tussen de biologische normen van de VS en die van de EU, heeft elke partij de programma's van de andere partij gelijkwaardig verklaard, behalve wat het verbod op het gebruik van antibiotica betreft. Krachtens de regelgeving inzake biologische producten van het Amerikaanse ministerie van Landbouw is het gebruik van antibiotica uitsluitend toegestaan om invasieve bacteriële infecties (bacterievuur) in biologische appel‑ en peergaarden te bestrijden. Volgens de regelgeving inzake biologische producten van de EU mogen antibiotica slechts worden gebruikt voor de behandeling van besmette dieren. In het kader van het partnerschap moeten de certificerende instanties voor elk verhandeld product nagaan of er om een of andere reden antibiotica zijn gebruikt.

Bovendien moeten alle in het kader van dit partnerschap verhandelde producten tijdens de verzending ervan vergezeld gaan van een certificaat voor uitvoer van biologische producten. In dit document staan gegevens over de plaats van productie, de organisatie die het biologische product heeft gecertificeerd, verificatie van het gebruik van verboden stoffen en methoden, certificering van de naleving van de voorwaarden van het partnerschap en de mogelijkheid de verhandelde producten te traceren.

Beide partijen verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat alle verhandelde biologische producten aan de voorwaarden van het partnerschap voldoen en hun integriteit behouden in de hele keten gaande van het landbouwbedrijf tot de markt. Het directoraat‑generaal voor Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie en de dienst van het ministerie van Landbouw van de VS die in het kader van het National Organic Program bevoegd is voor het toezicht op alle Amerikaanse biologische producten, zullen essentiële toezichtstaken op zich nemen.

De VS en de EU zullen regelmatig besprekingen blijven voeren en elkaars programma's blijven verifiëren om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden van het partnerschap in acht worden genomen. Zij zullen bovendien beginnen met de voorbereiding van een reeks samenwerkingsinitiatieven om de biologische productie te bevorderen en belangrijke thema's zoals dierenwelzijn aan te pakken. In het kader van de programma's van beide partijen zullen continu technische gegevens en beste praktijken worden uitgewisseld om de integriteit van de systemen voor de productie van biologische gewassen en biologisch vee nog verder te versterken.

Momenteel vallen alleen uit de EU of de VS uitgevoerde producten die in de EU of de VS als biologische producten zijn gecertificeerd, onder deze overeenkomst.

Voor meer informatie:

- http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

- http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_nl

Contact:

Roger Waite, (+32 2 296 14 04)


Side Bar