Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauna vēsturiska vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV par bioproduktu tirdzniecību

Nirnberga, 2012. gada 15. februāris. Eiropas Savienība un ASV šodien nāca klajā ar paziņojumu, ka, sākot ar 2012. gada 1. jūniju, Eiropā vai ASV sertificētus bioloģiskos produktus varēs tirgot kā bioloģiskus produktus abos šajos reģionos. Šī divu pasaules lielāko bioproduktu ražotāju partnerība būs nopietns stūrakmens bioloģiskās lauksaimniecības popularizēšanai, kas sekmēs augošās bioloģiskās ražošanas nozares attīstību un pasaules mērogā sniegs atbalstu darbvietu un uzņēmumu veidošanā.

Bioloģisko produktu nozares kopējais pienesums ASV un Eiropas Savienībā ir aptuveni € 40 miljardi, un ar katru gadu tas pieaug.

2012. gada 15. februārī Nirnbergā, Vācijā Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs, ASV Lauksaimniecības sekretāra vietniece Ketlīna Merigena un ASV tirdzniecības pārstāvju galvenais sarunu vedējs lauksaimniecības lietās vēstnieks Isi Sidiki parakstīja oficiālās vēstules, ar kurām izveido šo partnerību. Vienošanās tika parakstīta starptautiskās bioloģiskās lauksaimniecības izstādes BioFach ietvaros, kas ir lielākā bioloģisko produktu tirdzniecības izstāde pasaulē.

“Šī vienošanās ir ar divkāršu pievienoto vērtību. No vienas puses, samazinoties birokrātijai un izmaksām, bioloģiskajiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem būs vieglāk piekļūt ASV un ES tirgiem, un šajā nozarē pieaugs konkurence. Turklāt tā uzlabos bioloģiskajiem produktiem piemērojamo normu caurspīdīgumu un vairos patērētāju uzticēšanos, kā arī mūsu bioloģiskās pārtikas un produktu atpazīstamību,“ minēja par Lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais eirokomisārs Dačans Čološs. Šī partnerība ir būtisks solis, kas ES un ASV lauksaimnieciskās tirdzniecības sakarus ievirza jaunā sadarbības līmenī.”

Šī partnerība apvieno bioloģiskos lauksaimniekus un uzņēmumus abos Atlantijas okeāna krastos, piedāvājot virkni jaunu tirgus iespēju,” teica ASV lauksaimniecības sekretāra vietniece K. Merigena. Tas ir ieguvums Amerikas ekonomikai un prezidenta Obamas īstenotajai darbvietu stratēģijai. Šī partnerība pavērs jaunus tirgus Amerikas lauksaimniekiem un fermeriem, radīs vairāk iespēju mazajiem uzņēmumiem un labus darba piedāvājumus ASV iedzīvotājiem saistībā ar bioloģisko produktu iepakošanu, nosūtīšanu un tirdzniecību.”

Šis ir nozīmīgs solis mūsu divpusējo tirdzniecības attiecību stiprināšanā," piebilda vēstnieks Isi Sidiki. Esmu pārliecināts, ka šī vienošanās atvieglos un stimulēs lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un ASV, tādējādi radot vairāk darbvietu šajā gan Amerikai, gan Eiropai nozīmīgajā nozarē.”

Līdz šim audzētāji un uzņēmēji, kas vēlējās tirgot savu produkciju abās Atlantijas okeāna pusēs, bija spiesti iegūt divus dažādus sertifikātus par atbilstību katras puses normām, kas nozīmēja, ka arī maksāt, veikt pārbaudes un sagatavot dokumentāciju vajadzēja divreiz. Līdz ar šo partnerību ir likvidēti būtiski kavēkļi, sevišķi maziem un vidēja lieluma bioloģiskajiem ražotājiem. Visus produktus, kas atbilst partnerības nosacījumiem, var tirgot un attiecīgi marķēt kā sertificētus bioloģiskos ražojumus, gaļu, graudaugus vai vīnu.

Pirms abas partnerības puses varēja nākt klajā ar šodien izskanējušo vēsturisko paziņojumu, tām katrai bija jāveic nopietna revīzija, lai pārliecinātos par programmu regulējuma, kvalitātes kontroles pasākumu, sertifikācijas prasību un marķēšanas prakses savstarpējo atbilstību.

Lai gan ASV un ES bioloģiskās ražošanas normas nedaudz atšķiras, katra no pusēm konstatēja, ka to programmas ir līdzvērtīgas, izņemot antibiotiku lietošanas aizliegumu. ASV Lauksaimniecības departamenta (USDA) bioloģisko ražošanu reglamentējošie noteikumi aizliedz izmantot antibiotikas, izņemot invazīvu bakteriālu infekciju (bakteriālās iedegas) apkarošanai bioloģiskos ābeļu un bumbieru dārzos. Eiropas Savienības bioloģiskās nozares regulējums ļauj antibiotikas izmantot tikai inficētu dzīvnieku ārstēšanā. Sertificētājiem jāpārliecinās, ka jebkuriem produktiem, ko tirgo saskaņā ar šo partnerību, antibiotikas nav izmantotas nekādos nolūkos.

Turklāt jebkuru produktu sūtījumiem, ko tirgo saskaņā ar jauno partnerību, pievienojams bioloģiskā eksporta sertifikāts. Tajā būs norādīta ražošanas vieta un organizācija, kas bioloģisko produktu sertificējusi, dokuments būs arī apliecinājums tam, ka nav izmantotas aizliegtas vielas un metodes un ka ir izpildīti visi partnerības nosacījumi, kā arī nodrošinās tirgoto produktu izsekojamību.

Abas puses apņēmušās nodrošināt, lai visi tirgotie bioloģiskie produkti atbilstu partnerības nosacījumiem, saglabājot atbilstību bioloģiskā produkta prasībām no lauku saimniecības līdz pat veikala plauktam. Galveno pārraudzības lomu uzņemsies Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, kā arī ASV Lauksaimniecības departamenta Nacionālā bioloģiskās ražošanas programma, kuras pārraudzībā šobrīd ir visi ASV bioloģiskie produkti.

ASV un Eiropas Savienība turpinās regulāras pārrunas un periodiski pārskatīs otras puses programmas, lai pārliecinātos, ka tiek pildīti partnerības nosacījumi. ES un ASV arī plāno uzsākt virkni sadarbības iniciatīvu, kuru mērķis būs veicināt bioloģisko ražošanu un risināt tādus nozīmīgus jautājumus kā dzīvnieku labturība un citas problēmas. Abu pušu programmu uzdevums būs regulāri dalīties ar tehnisko informāciju un labāko praksi, lai pilnveidotu ar bioloģisko augkopību un lopkopību saistītās ražošanas sistēmas.

Pašlaik šī vienošanās attiecas tikai uz produktiem, kas eksportēti no ASV vai Eiropas Savienības un ir sertificēti ASV vai ES.

Papildu informācija

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion vai

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_lv

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar