Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan unioni ja Yhdysvallat sopivat luonnonmukaisten tuotteiden kauppaa koskevasta historiallisesta yhteistyöstä

Nürnberg 15. helmikuuta 2012 – Euroopan unioni ja Yhdysvallat ilmoittivat tänään, että 1. kesäkuuta 2012 alkaen Euroopassa tai Yhdysvalloissa sertifioituja luomutuotteita saa myydä luonnonmukaisina kummankin alueella. Tämä maailman kahden suurimman luonnonmukaisten tuotteiden tuottajamaan yhteistyökumppanuus luo vahvan perustan luonnonmukaisen maatalouden ja kasvavan luonnonmukaisen tuotannonalan edistämiselle sekä työpaikkojen ja yritystoiminnan tukemiselle maailmanlaajuisesti.

Luomusektorin arvon Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa arvioidaan olevan yhteensä noin € 40 miljardia, ja se kasvaa vuosittain.

Viralliset kumppanuuskirjeet allekirjoittivat 15. helmikuuta 2012 Nürnbergissa Saksassa maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava EU-komissaari Dacian Cioloş sekä Yhdysvaltojen apulaismaatalousministeri Kathleen Merrigan ja maatalouden pääneuvottelija ja kaupallinen edustaja, suurlähettiläs Isi Siddiqui. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin BioFach World Organic Fair -messujen yhteydessä, joka on maailman suurin luomutuotteiden messutapahtuma.

"Tämä sopimus merkitsee kaksinkertaista lisäarvoa. Ensiksikin luomuviljelijät ja luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuottajat pääsevät helpommin ja vähemmällä byrokratialla ja pienemmillä kustannuksilla sekä Yhdysvaltojen että EU:n markkinoille, mikä vahvistaa alan kilpailukykyä. Lisäksi sopimus parantaa luonnonmukaista tuotantoa koskevien standardien läpinäkyvyyttä sekä kuluttajien luottamusta luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin ja tuotteisiin ja niiden merkityksen tunnustamista”, totesi EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş. "Tämä kumppanuus on tärkeä askel, joka nostaa EU:n ja Yhdysvaltojen maatalousalan kauppasuhteet uudelle yhteistyötasolle."

”Tämä kumppanuus yhdistää luomuviljelijät ja yritykset Atlantin molemmin puolin ja lisää markkinamahdollisuuksia”, sanoi Yhdysvaltojen apulaismaatalousministeri Merrigan. ”Se on myös voitto Yhdysvaltain taloudelle ja presidentti Obaman työllisyysstrategialle. Kumppanuus avaa uusia markkinoita amerikkalaisille viljelijöille ja karjankasvattajille sekä luo pienyrityksille uusia markkinamahdollisuuksia ja luomutuotteita pakkaaville, kuljettaville ja markkinoiville amerikkalaisille hyviä työpaikkoja.”

”Tämä on merkittävä askel kahdenvälisten kauppasuhteidemme lujittamisessa”, lisäsi suurlähettiläs Isi siddiqui. ”Olen vakuuttunut siitä, että tämä järjestely helpottaa ja lisää maataloustuotteiden kauppaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä sekä auttaa luomaan uusia työpaikkoja tällä sekä Amerikalle että Euroopalle tärkeällä alalla.”

Aiemmin viljelijöiden ja yritysten, jotka halusivat saada tuotteitaan kaupan Atlantin molemmin puolin, piti täyttää kahdet standardit, mikä merkitsi kaksinkertaisia maksuja, tarkastuksia ja paperityötä. Nyt perustettu yhteistyökumppanuus poistaa merkittäviä esteitä erityisesti pieniltä ja keskisuurilta luomutuottajilta. Kauppaa voidaan käydä kaikilla tuotteilla, jotka täyttävät kumppanuuden ehdot ja joilla on varmennetusti luonnonmukaisten kasvituotteiden, lihan, viljan tai viinin merkintä.

Ennen tätä historiallista ilmoitusta molemmat osapuolet ovat tehneet tuotantopaikoilla perusteellisia tarkastuksia varmistaakseen ohjelmiensa määräysten, laadunvalvonnan, sertifiointimenettelyjen ja merkintäkäytäntöjen yhteensopivuuden.

Vaikka luonnonmukaista tuotantoa koskevissa standardeissa on pieniä eroja Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, kumpikin osapuoli katsoi omalta osaltaan ohjelmien olevan samantasoisia lukuun ottamatta antibioottien käyttökieltoa. Yhdysvaltojen maatalousministeriön luonnonmukaista tuotantoa koskevien säännösten mukaan antibiootteja saa käyttää ainoastaan invasiivisten bakteeri-infektioiden (tulipolte) torjuntaan luonnonmukaisissa omena- ja päärynätarhoissa. Euroopan unionin luonnonmukaista tuotantoa koskevissa säännöksissä sallitaan antibioottien käyttö ainoastaan sairastuneiden eläinten tapauksessa. Kaikkien tämän kumppanuuden mukaisesti kaupan kohteena olevien tuotteiden osalta sertifioijien on varmistettava, että antibiootteja ei ole käytetty mistään syystä.

Lisäksi kaikkien tuotteiden, joilla käydään kauppaa kumppanuuden nojalla, mukana on oltava luonnonmukaisuuden todistava vientitodistus, josta on käytävä ilmi tuotantopaikka, luonnonmukaisen tuotteen sertifioineen organisaation tunniste ja varmennus siitä, että kiellettyjä aineita ja menetelmiä ei ole käytetty. Lisäksi todistuksessa on vakuutettava kumppanuuden ehtojen noudattaminen, ja sen on mahdollistettava kaupan pidettyjen tuotteiden jäljittäminen.

Kumpikin osapuoli on sitoutunut varmistamaan, että kaikki kaupan pidetyt luonnonmukaiset tuotteet täyttävät kumppanuuden ehdot ja että niiden luonnonmukaisuus säilyy maatilalta markkinoille asti. Valvonnassa ovat keskeisessä asemassa Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto ja Yhdysvaltojen maatalousministeriön kansallinen luomuohjelma, johon on keskitetty kaikki Yhdysvaltojen luomutuotteiden valvonta.

Yhdysvallat ja Euroopan unioni jatkavat keskusteluja ja tarkastelevat toistensa ohjelmia määräajoin varmistaakseen, että kumppanuuden ehdot täyttyvät. EU ja Yhdysvallat aloittavat lisäksi yhteistyöaloitteiden valmistelun luonnonmukaisen tuotannon edistämiseksi ja esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin ja muiden samankaltaisten tärkeiden kysymysten käsittelemiseksi. Ohjelmien avulla jaetaan jatkuvasti teknistä tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotta voidaan entisestään parantaa luonnonmukaisten kasvinviljely- ja karjankasvatusjärjestelmien luotettavuutta.

Sopimus koskee toistaiseksi vain Yhdysvalloista ja Euroopan unionista vietäviä tuotteita, jotka ovat niiden sertifioimia.

Lisätietoja:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fi

Yhteyshenkilöt :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar