Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid ning uus ajalooline mahekaubanduspartnerluse kokkulepe

Nürnberg, 15. veebruar 2012. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid teatasid täna, et alates 1. juunist 2012 võib Euroopas või USAs sertifitseeritud mahepõllumajanduslikke tooteid müüa mahetoodetena mõlemas piirkonnas. Kahe maailma suurima mahepõllumajanduslike toodete tootja vahelise partnerlusega soodustatakse mahepõllumajandust ja arenevat mahetoodete tööstust ning luuakse uusi töökohti ja ettevõtteid kogu maailmas.

USA ja ELi mahetoodete sektori koguväärtuseks hinnatakse praegu ligikaudu € 40 miljardit ning see suureneb iga aastaga.

15. veebruaril 2012 kirjutasid Saksamaal Nürnbergis selle partnerluse ametlikule kokkuleppele alla Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş ning USA põllumajandusministri asetäitja Kathleen Merrigan ja USA saadik, kaubandusesinduse pealäbirääkija põllumajanduse alal Isi Siddiqui. Kokkuleppele kirjutati alla maailma suurimal mahetoodete messil Biofach.

See kokkulepe on kahekordse lisandväärtusega. Mahetalunikud ja mahetoidutootjad saavad kasu hõlpsamast juurdepääsust USA ja ELi turgudele, bürokraatia ja kulude vähenemisest, ning ühtlasi tugevneb selle sektori konkurentsivõime. Lisaks suurendatakse kokkuleppega mahestandardite läbipaistvust ning tarbijad hakkavad meie mahetoitu ja -tooteid üha enam usaldama ja tunnustama,” teatas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș. See partnerlus on oluline samm ELiUSA põllumajandusega seotud kaubandussuhete edasise koostöö arenguteel."

„See partnerlus ühendab mahetalunikke ja mahetootmisega tegelevaid ettevõtjaid mõlemal pool Atlandi ookeani ning avab uued ulatuslikud turuperspektiivid,” ütles USA põllumajandusministri asetäitja Merrigan. Ameerika majanduse ja president Obama tööhõivestrateegia jaoks tähendab partnerlus võitu – sellega avatakse Ameerika talunikele ja karjapidajatele uued turud, luuakse rohkem võimalusi väikeettevõtjatele ning töökohad ameeriklastele, kes pakendavad, transpordivad ja turustavad mahetooteid.”

See on oluline samm meie kahepoolsete kaubandussuhete tugevdamise teel,” lisas saadik Isi Siddiqui. Ma olen kindel, et selle kokkuleppega hõlbustatakse ja edendatakse põllumajanduskaubandust ELi ja USA vahel ning luuakse nii Ameerikas kui Euroopas selles olulises sektoris rohkem töökohti.

Varem pidid mahetootjad ja -ettevõtjad, kes tahtsid mahetoodetega kaubelda mõlemal pool Atlandit, omandama eraldi sertifikaadid vastavalt kahele standardile, mis tähendas kahekordseid tasusid, kontrollimist ja paberitööd. Tänu partnerlusele kõrvaldatakse mitmed olulised tõkked eelkõige väikeste ja keskmise suurusega mahetootjate jaoks. Kõiki partnerluse tingimustele vastavaid tooteid võib turustada ja märgistada sertifitseeritud mahetoodete, - liha, -teravilja või -veinina.

Tänase ajaloolise avalduseni jõudsid partnerlusosalised tänu kohapealsetele audititele, millega tagatakse mõlema osalise programmide korralduse, kvaliteedikontrolli meetmete, sertifitseerimisnõuete ja märgistamistava vastavus.

Kuigi USA ja ELi mahestandardid on veidi erinevad, rõhutasid partnerlusosalised, et nende programmid on samaväärsed, v.a antibiootikumide kasutamise keeld. Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi määrustega on antibiootikumide kasutamine keelatud, v.a maheõuna- ja -pirniaedade invasiivsete bakteriaalsete nakkuste (viljapuu-bakterpõletik) kontrolli all hoidmisel. Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrustega on antibiootikume lubatud kasutada üksnes nakatunud loomade ravimisel. Kõigi partnerluslepingu kohaselt turustatavate toodete puhul peavad sertifitseerivad ametnikud tõendama, et antibiootikume ei ole kasutatud muul eesmärgil.

Lisaks sellele tuleb kõiki partnerluse alusel turustatavaid kaupu transportida koos mahepõllumajanduse ekspordisertifikaadiga. Selles dokumendis on esitatud tootmiskoht ja mahetoote sertifikaadi välja andnud organisatsiooni andmed. Samuti tuleb tõendada, et ei ole kasutatud keelatud aineid ja meetodeid ning partnerluslepingu tingimused on täidetud. Turustatud toodete päritolu peab olema võimalik kindlaks teha.

Partnerlusosalised kohustuvad tagama, et kõik turustatud mahetooted vastavad partnerluse tingimustele ja toote mahepõllumajanduslik terviklikkus säilib põllumajandusettevõttest müügikohani. Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadil ning Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi kõiki USA mahetooteid hõlmava riikliku mahepõllumajandusliku programmi talitusel on partnerluses täita oluline järelevalveülesanne.

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit jätkavad regulaarseid arutelusid ning vaatavad perioodiliselt üle teineteise programmid, et kontrollida partnerlustingimuste täitmist. EL ja USA alustavad tööd mitmes koostööalgatuses, et edendada mahetootmist ning tegelda selliste oluliste küsimustega nagu loomade heaolu jmt. Programmide abil jagatakse teineteisega pidevalt tehnilist teavet ja parimaid kogemusi, et veelgi suurendada mahepõllumajanduslike taime- ja karjakasvatussüsteemide usaldusväärsust.

Praegu hõlmab kokkulepe ainult Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus sertifitseeritud toodete eksportimist.

Lisateave:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar