Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská unie a Spojené státy se dohodly na historicky novém partnerství v oblasti obchodu s ekologickými produkty

Norimberk 15. února 2012 – Evropská unie a Spojené státy dnes oznámily, že se v obou oblastech od 1. června 2012 budou moci prodávat ekologické produkty, které mají osvědčení druhé strany. Tímto partnerstvím mezi dvěma největšími producenty ekologických produktů ve světě získá podpora ekologického zemědělství pevný základ, z čehož bude mít prospěch rozvíjející se odvětví ekologického zemědělství, zvýší se zaměstnanost a podpoří podnikání v celosvětovém měřítku.

Hodnota odvětví ekologického zemědělství se dohromady v USA a Evropské unii odhaduje na přibližně 40 miliard EUR a každým rokem narůstá.

Formální dopisy zakládající toto partnerství podepsali dne 15. února 2012 v německém Norimberku Dacian Cioloş, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, Kathleen Merriganová, náměstkyně ministra zemědělství USA, a velvyslanec Isi Siddiqui, hlavní vyjednávač pro zemědělství úřadu amerického obchodního zmocněnce. K podpisu došlo u příležitosti světového veletrhu BioFach, který je největší obchodní přehlídkou biopotravin na světě.

„Tato dohoda má hned dvojí přidanou hodnotu. Na jedné straně budou mít ekologičtí zemědělci a výrobci potravin prospěch ze snadnějšího přístupu, menší byrokracie a nižších nákladů na americkém i evropském trhu, což posílí konkurenceschopnost v tomto odvětví. Navíc se zvýší transparentnost norem ekologické produkce a posílí důvěra spotřebitelů i uznávání našich ekologických potravin a výrobků,“ uvedl Dacian Cioloş. „Toto partnerství představuje důležitý krok, díky němuž se obchodní vztahy mezi EU a USA v oblasti zemědělství dostanou na novou úroveň spolupráce“.

„Tímto partnerstvím získají ekologičtí zemědělci a podniky na obou stranách Atlantiku širokou škálu nových příležitostí na trhu,“ uvedla Kathleen Merriganová. „Je to úspěch pro americkou ekonomiku a strategii prezidenta Obamy v oblasti zaměstnanosti. Toto partnerství otevře nové trhy americkým zemědělcům a farmářům a vytvoří více příležitostí pro malé podniky. Výsledkem budou i kvalitní pracovní příležitosti pro Američany, kteří ekologické produkty balí, odesílají a uvádějí na trh.“

„Je to významný krok v posilování našich dvoustranných obchodních vztahů,“ dodal velvyslanec Isi Siddiqui. „Jsem přesvědčen, že tato dohoda usnadní a posílí obchod se zemědělskými produkty mezi Evropskou unií a Spojenými státy – a povede k novým pracovním příležitostem v tomto odvětví významném jak pro Ameriku, tak pro Evropu.“

Dříve museli společnosti i pěstitelé, kteří chtěli s produkty obchodovat na obou stranách Atlantiku, získat zvláštní osvědčení podle dvou norem, což znamenalo dvojnásobné poplatky, kontroly i administrativu. Toto partnerství odstraňuje tyto značné překážky, zejména pro malé a střední podniky ekologického zemědělství. Všechny produkty, které splní podmínky partnerství, mohou být obchodovány a označeny jako certifikované ekologické produkty, ať už jde o maso, obiloviny nebo víno.

Dnešnímu historickému oznámení předcházela na obou stranách důkladná šetření na místě s cílem ujistit se, že jsou příslušné programy z hlediska právních předpisů, opatření ohledně kontroly jakosti, požadavků na certifikaci i postupů označování vzájemně slučitelné.

Třebaže mezi americkými a evropskými normami pro ekologické zemědělství existují malé rozdíly, došly obě strany nezávisle k závěru, že jejich programy jsou rovnocenné, s výjimkou zákazu užívání antibiotik. Americké předpisy týkající se ekologického zemědělství zakazují používat antibiotika s výjimkou potírání invazivních bakteriálních infekcí (spála růžovitých) u ekologicky pěstovaných sadů jabloní a hrušní. Předpisy Evropské unie týkající se ekologického zemědělství umožňují používat antibiotika pouze k léčbě nakažených zvířat. U všech produktů, s nimiž se bude obchodovat v rámci tohoto partnerství, musí orgány vydávající osvědčení ověřit, že nebyla z jakéhokoli důvodu použita antibiotika.

Kromě toho musí být všechny produkty, s nimiž se v rámci partnerství obchoduje, dodávány s vývozním osvědčením pro ekologické produkty. V tomto dokladu se bude uvádět místo produkce, organizace, která na ekologický produkt vydala osvědčení, a dále bude doklad obsahovat ověření, že nebyly použity zakázané látky či postupy a že byly dodrženy podmínky partnerství. Díky němu bude také možno produkty sledovat.

Obě strany se zavázaly, že zajistí, aby všechny obchodované ekologické produkty splňovaly podmínky partnerství a zachovávaly si svou ekologickou integritu po celou dobu své cesty ze zemědělského podniku až na trh. Obě strany – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise a Národní program ministerstva zemědělství USA pro ekologické zemědělství – který dohlíží na všechny americké produkty organického zemědělství, se ujaly své hlavní kontrolní úlohy.

Spojené státy a Evropská unie budou i nadále pořádat pravidelná jednání a budou pravidelně vzájemně hodnotit své programy, aby ověřily, že jsou podmínky partnerství plněny. EU a USA také začnou spolupracovat při celé řadě iniciativ na podporu ekologické produkce a na řešení takových důležitých témat, jako jsou dobré životní podmínky zvířat a další otázky. V rámci obou programů si budou průběžně vyměňovat technické informace a osvědčené postupy, aby se dále posílila integrita systémů produkce ekologických plodin a živočišné produkce.

V současné době se tato dohoda vztahuje pouze na produkty vyvážené ze Spojených států nebo Evropské unie a certifikované v těchto oblastech.

Více informací:

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_cs

Kontaktní osoby:

Roger Waite(+32 22961404)


Side Bar