Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2012

Pravice potnikov: boljše varstvo Evropejcev pri potovanju po vodnih poteh

Do konca leta bodo začeli veljati novi predpisi EU, v skladu s katerimi bodo potniki povsod v Evropski uniji pri potovanju po morju in celinskih vodnih poteh na podlagi minimalnih pravic uživali boljše varstvo. Od 31. decembra bodo imeli potniki, ki potujejo po morju, pravico zahtevati nadomestilo za izgubo ali škodo, nastalo v primeru nesreč.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Držimo obljubo. Smo tik pred tem, da dokončamo nalogo, ki smo si jo zadali pred nekaj leti, in sicer oblikovanje usklajene politike glede pravic potnikov v Evropi za vse vrste prometa. Odslej bo na podlagi teh novih predpisov 200 milijonov ljudi, ki vsako leto potujejo z ladjo, uživalo boljše varstvo.“

Z današnjim dnem bodo potniki, ki potujejo po morju in celinskih vodnih poteh v EU, zlasti invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo, imeli podobne pravice kot potniki, ki potujejo v letalskem ali železniškem prometu. Nove pravice vključujejo:

 1. ustrezne in dostopne informacije za vse potnike pred potovanjem in med njim ter splošne informacije o njihovih pravicah v terminalih in na krovu ladij;

 2. ustrezno pomoč (kot so prigrizki, obroki, osvežilne pijače in po potrebi nastanitev do treh noči, za kar se krijejo stroški do 80 EUR na noč) v primeru odpovedi ali zamude ob odhodu za več kot 90 minut;

 3. zagotovljeno izbiro med povračilom stroškov ali preusmeritvijo v primeru odpovedi ali zamude ob odhodu za več kot 90 minut;

 4. povračilo stroškov, ki znaša med 25 % in 50 % cene vozovnice, v primeru zamude ob prihodu;

 5. nediskriminatorno obravnavo in brezplačno posebno pomoč za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo v pristaniških terminalih in na krovu ladij ter finančno nadomestilo za izgubo ali škodo, nastalo na njihovi opremi za pomoč pri gibanju;

 6. obvezo prevoznikov in upravljavcev terminalov, da uvedejo mehanizme za obravnavo pritožb potnikov;

 7. imenovanje neodvisnih nacionalnih organov, ki bi bili pristojni za izvrševanje predpisov, po potrebi z uporabo sankcij.

Poleg tega bodo potniki, ki bodo pri potovanju po morju udeleženi v nesreči, od 31. decembra 2012 na podlagi zakonodaje EU imeli naslednje pravice:

 1. finančno nadomestilo v primeru smrti, telesne poškodbe in izgube ali poškodbe prtljage, vozil, opreme za pomoč pri gibanju ali druge posebne opreme;

 2. predplačilo (v 15 dneh) za kritje neposrednih ekonomskih potreb v primeru smrti ali telesne poškodbe;

 3. neposredno uveljavljanje pravic pri ponudniku zavarovanja prevoznika v primeru smrti ali telesne poškodbe;

 4. pravica prejeti ustrezne in razumljive informacije o navedenih pravicah pred odhodom ali najpozneje ob odhodu.

Ozadje

Preden se je Evropska komisija pred štirimi leti odločila, da bo predstavila predlog o pravicah potnikov v ladijskem prometu, ni bilo ne mednarodnega soglasja ne zakonodaje EU, ki bi določala splošne pravice za to vrsto prometa. EU je pri evropskih potrošnikih vzpodbudila pričakovanja, ko je zaščitila potnike, ki potujejo v letalskem in železniškem prometu, in izrazila namen, da želi varstvo potnikov razširiti na vse vrste prometa. Evropska zakonodaja zdaj zagotavlja, da imajo potniki podobne pravice povsod v Evropi, ne glede na to, ali potujejo z ladjo, letalom ali vlakom. Kmalu bodo začeli veljati novi predpisi za potnike, ki potujejo z avtobusom.

Naslednji koraki

 1. Vse informacije o pravicah potnikov se lahko naložijo na pametne telefone z brezplačno aplikacijo. Ta deluje na vseh platformah. Pravice potnikov v pomorskem prometu bodo na voljo od januarja 2013, najprej v angleškem jeziku, nato pa tudi v vseh ostalih jezikih.

 2. Evropska komisija bo prvi sestanek z nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice EU, organizirala leta 2013, da bi uskladila učinkovito izvajanje zakonodaje o pravicah potnikov v pomorskem prometu.

 3. Enotni trg za pravice potnikov v Evropi bo dokončan 3. marca 2013 z novo zakonodajo o pravicah potnikov, ki potujejo z avtobusom.

Več informacij

Povezavi na obstoječo zakonodajo:

 • Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

 • Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč

Obiščite spletno stran Komisije Pravice potnikov na dlani.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar