Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 decembrie 2012

Drepturile pasagerilor: o mai bună protecție pentru europenii care călătoresc cu vaporul

Până la sfârșitul anului, vor intra în vigoare noi norme ale UE — un set de drepturi minime – care vor ameliora protecția persoanelor ce călătoresc pe mare sau pe căile navigabile interioare. Începând cu data de 31 decembrie, persoanele care călătoresc pe mare vor avea dreptul să solicite despăgubiri pentru pierderile sau daunele suferite în caz de accidente.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru transporturi, a declarat: „Ne respectăm promisiunea. Suntem pe punctul de a finaliza ceea ce am început cu câțiva ani în urmă: o politică coerentă în domeniul drepturilor pasagerilor în Europa pentru toate modurile de transport. De acum înainte, cele 200 de milioane de persoane care călătoresc anual cu vaporul vor beneficia de protecție în temeiul noului set de norme.”

Începând de astăzi, persoanele care călătoresc pe mare și pe căile navigabile interioare din UE, în special persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă, vor beneficia de drepturi similare cu cele ale persoanelor care călătoresc cu avionul sau cu trenul. Printre noile drepturi se numără:

 1. informații adecvate și accesibile pentru toți pasagerii înaintea călătoriei și în timpul acesteia, precum și informații cu caracter general privind drepturile pe care le au în terminalele porturilor și la bordul navelor;

 2. asistență corespunzătoare (precum gustări, mese, băuturi răcoritoare și, dacă este necesar, asigurarea cazării pentru maximum trei nopți, la o valoare de până la 80 EUR pe noapte) în cazul anulării cursei sau al întârzierii plecării cu mai mult de 90 de minute;

 3. garantarea alegerii între rambursarea prețului călătoriei sau oferirea unei rute alternative în cazul anulării cursei sau al întârzierii plecării cu mai mult de 90 de minute;

 4. despăgubiri, între 25% și 50% din prețul biletelor, în cazul sosirii cu întârziere;

 5. tratament nediscriminatoriu și asistență specifică gratuită, atât în terminalele porturilor, cât și la bordul navelor, pentru persoanele cu handicap și pentru cele cu mobilitate redusă, precum și despăgubiri financiare în cazul pierderii sau deteriorării echipamentului de mobilitate al acestora;

 6. instituirea de către transportatori și de către operatorii de terminale a unor mecanisme de soluționare a plângerilor pasagerilor;

 7. numirea unor organisme naționale independente însărcinate cu controlul aplicării reglementărilor, dacă este necesar prin aplicarea de sancțiuni.

În plus, începând cu data de 31 decembrie 2012, pasagerii implicați într-un accident în timpul călătoriei pe mare vor beneficia, în temeiul dreptului UE, de următoarele drepturi:

 1. despăgubiri financiare în caz de deces, de vătămare corporală și de pierdere sau deteriorare a bagajelor, a vehiculelor, a echipamentelor de mobilitate sau a altor echipamente speciale;

 2. plata în avans (în termen de 15 zile) a sumei necesare pentru acoperirea necesităților economice imediate în caz de deces sau de vătămare corporală;

 3. cale de atac directă împotriva furnizorului de asigurări al transportatorului în caz de deces sau de vătămare corporală;

 4. dreptul la informații adecvate și inteligibile cu privire la drepturile enumerate mai sus înaintea sau, cel târziu, în momentul plecării.

Context

Acum patru ani, când Comisia Europeană a decis să își prezinte propunerile cu privire la drepturile pasagerilor de pe nave, nu existau nici acorduri internaționale, nici acte legislative la nivelul UE care să stabilească drepturi generale pentru acest mod de transport. UE a creat așteptări în rândul consumatorilor europeni prin protejarea persoanelor care călătoresc cu avionul și cu trenul și dorește să extindă măsurile de protecție a pasagerilor la toate modurile de transport. În prezent, legislația europeană le garantează pasagerilor drepturi similare oriunde în Europa, indiferent de modul de transport (naval, aerian sau feroviar). În curând va intra în vigoare un nou set de norme privind persoanele care călătoresc cu autobuzul.

Etapele următoare

 1. Toate informațiile cu privire la drepturile pasagerilor pot fi descărcate pe smartphone-uri cu ajutorul unei aplicații gratuite care este disponibilă pentru toate platformele. Drepturile pasagerilor din transportul maritim vor fi disponibile începând din ianuarie 2013, inițial în limba engleză, iar ulterior în toate celelalte limbi.

 2. În 2013, Comisia Europeană va avea prima întrevedere cu autoritățile naționale numite de statele membre ale UE pentru a coordona aplicarea efectivă a legislației în domeniul drepturilor pasagerilor din transportul maritim.

 3. La 3 martie 2013, piața unică europeană a drepturilor pasagerilor va fi completată cu noi acte legislative privind drepturile persoanelor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul.

Pentru informații suplimentare

 1. Link-uri la legislația actuală:

 • Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004;

 • Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare.

Vizitați site-ul internet al Comisiei Drepturile dumneavoastră de pasager la îndemână.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar