Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2012

Passagiersrechten: betere bescherming van Europeanen die per schip reizen

Dankzij nieuwe EU-voorschriften zullen passagiers die over zee of de binnenwateren reizen, vanaf eind dit jaar voor alle reizen binnen de Europese Unie worden beschermd door een pakket minimumrechten. Vanaf 31 december hebben passagiers die over zee reizen, recht op schadevergoeding voor verlies of schade bij ongevallen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "We komen onze belofte na. Het werk waarmee we een aantal jaren geleden zijn begonnen, is bijna voltooid: een coherent beleid inzake passagiersrechten in Europa voor alle vervoerswijzen. Voortaan zullen 200 miljoen burgers die elk jaar per schip reizen, worden beschermd door deze nieuwe reeks voorschriften."

Vanaf nu zullen passagiers die over zee of de binnenwateren in de EU reizen, met name gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, rechten genieten die vergelijkbaar zijn met die van lucht- en treinpassagiers. Deze nieuwe rechten omvatten:

 1. adequate en toegankelijke informatie voor alle passagiers vóór en tijdens hun reis, alsook algemene informatie over hun rechten in terminals en aan boord van schepen;

 2. adequate bijstand (zoals snacks, maaltijden, verfrissingen en, waar nodig, accommodatie tot drie nachten, met een financiële dekking van maximaal 80 EUR per nacht) in geval van annulering of vertraging bij vertrek van meer dan 90 minuten;

 3. garantie op terugbetaling of vervoer via een andere route in geval van annulering of vertraging bij vertrek van meer dan 90 minuten;

 4. schadevergoeding, van 25 tot 50 % van de prijs van het ticket, in geval van vertraging bij aankomst;

 5. niet-discriminerende behandeling en specifieke kosteloze bijstand voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, zowel in haventerminals als aan boord van schepen, alsook financiële compensatie voor verlies van of schade aan hun mobiliteitshulpmiddelen;

 6. door vervoerders en terminalexploitanten in te voeren mechanismen voor de behandeling van klachten van passagiers;

 7. aanwijzing van onafhankelijke nationale instanties voor de handhaving van de regelgeving, eventueel via sancties.

Bovendien genieten passagiers die over zee reizen en bij een ongeval betrokken zijn, vanaf 31 december 2012 op grond van de EU-wetgeving de volgende rechten:

 1. financiële vergoeding in geval van overlijden, persoonlijk letsel en verlies of beschadiging van bagage, voertuigen en mobiliteitshulpmiddelen of andere speciale uitrusting;

 2. voorschot (binnen 15 dagen) ter dekking van onmiddellijke economische behoeften in geval van overlijden of persoonlijk letsel;

 3. regresrecht tegen de verzekeraar van de vervoerder in geval van overlijden of persoonlijk letsel;

 4. recht op passende en begrijpelijke informatie, uiterlijk bij het vertrek, over bovenstaande rechten

Achtergrond

Voordat de Commissie vier jaar geleden besloot haar voorstel inzake rechten van scheepspassagiers in te dienen, was er geen internationale overeenkomst, noch EU-wetgeving waarin de algemene rechten voor deze vervoerswijze waren vastgelegd. De EU heeft met de bescherming van luchtvaart- en treinpassagiers verwachtingen gewekt bij de Europese consument, en wil de maatregelen ter bescherming van passagiers nu uitbreiden tot alle vervoerswijzen. Vanaf nu garandeert de Europese wetgeving dat passagiers overal in Europa vergelijkbare rechten genieten, ongeacht of zij per schip, vliegtuig of trein reizen. Binnenkort treden ook nieuwe voorschriften voor autobuspassagiers in werking.

Volgende stappen

 1. Alle informatie over passagiersrechten kan via een kosteloze applicatie op smartphones worden gedownload. Deze applicatie werkt op alle platforms. Informatie over de rechten van scheepspassagiers zal vanaf januari 2013 beschikbaar zijn, eerst in het Engels en daarna in alle andere talen.

 2. De Europese Commissie zal in 2013 een eerste bijeenkomst met door de EU-lidstaten aangewezen nationale autoriteiten organiseren om de effectieve toepassing van de wetgeving inzake rechten van scheepspassagiers te coördineren.

 3. Op 3 maart 2013 wordt de interne markt voor passagiersrechten in Europa voltooid met nieuwe wetgeving betreffende de rechten van passagiers die per autobus of touringcar reizen.

Meer informatie

 1. Link naar de huidige wetgeving:

 • Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.

 • Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

 1. Website van de Commissie Uw rechten als passagier bij de hand.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar