Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. decembrī

Pasažieru tiesības. Labāka aizsardzība Eiropas ūdenstransporta pasažieriem

Līdz gada beigām stāsies spēkā jaunie ES noteikumi, nodrošinot minimālo tiesību kopumu, lai visā Eiropas Savienībā sniegtu lielāku aizsardzību pasažieriem, kuri ceļo pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem. No 31. decembra pasažieriem, kuri ceļo pa jūru, būs tiesības pieteikties uz kompensāciju par nelaimes gadījumā radītiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: „Mēs turam savu solījumu. Jau pavisam drīz pabeigsim pirms dažiem gadiem sākto darbu – Eiropā attiecībā uz visiem transporta veidiem tiks izveidota saskaņota politika pasažieru tiesību jomā. Turpmāk šis jaunais noteikumu kopums aizsargās kuģu pasažierus, kuru skaits gadā sasniedz 200 miljonus.”

No šodienas pasažieriem, kuri ES ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un it īpaši invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, būs tiesības, kas līdzīgas gaisa transporta vai dzelzceļa pasažieru tiesībām. Jaunās tiesības attiecas uz šādiem aspektiem:

 1. atbilstīga un pieejama informācija, kas sniedzama visiem pasažieriem pirms reisa un tā laikā, kā arī vispārēja informācija par pasažieru tiesībām ostās un uz kuģu klāja;

 2. adekvāta palīdzība (piemēram, uzkodas, maltīte, atsvaidzinājumi un nepieciešamības gadījumā naktsmītne līdz trīs naktīm, finansējot līdz 80 eiro par vienu nakti) situācijās, kad reiss tiek atcelts vai izbraukšana kavējas ilgāk kā 90 minūtes;

 3. garantēta iespēja izvēlēties kompensāciju vai novirzīšanu uz citu reisu gadījumos, kad reiss tiek atcelts vai izbraukšana kavējas ilgāk kā 90 minūtes;

 4. kompensācija 25 % līdz 50 % apmērā no biļetes cenas, ja kuģis ierodas galamērķī ar nokavēšanos vai reiss tiek atcelts;

 5. nediskriminējoša attieksme un īpaša bezmaksas palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām gan ostās, gan uz kuģa klāja, kā arī finansiāla kompensācija, ja šo personu pārvietošanās palīglīdzekļi tiek bojāti vai pazaudēti;

 6. tādi mehānismi pasažieru sūdzību izskatīšanai, kuri jāizveido pārvadātājiem un terminālu apsaimniekotājiem;

 7. tādu neatkarīgu valsts iestāžu izraudzīšana, kuras būs atbildīgas par noteikumu ieviešanu, vajadzības gadījumā piemērojot sankcijas.

Turklāt no 2012. gada 31. decembra pasažieriem, kuri, ceļojot pa jūru, iesaistīti nelaimes gadījumā, saskaņā ar ES tiesību aktiem būs šādas tiesības:

 1. finansiāla kompensācija nāves vai miesas bojājumu, kā arī bagāžas, transportlīdzekļu, pārvietošanās palīglīdzekļu vai cita īpaša aprīkojuma nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā;

 2. avansa maksājums (15 dienu laikā), lai segtu tūlītējus izdevumus nāves vai miesas bojājumu gadījumā;

 3. tiesības vērsties ar tiešu prasību pret pārvadātāja apdrošinātāju nāves vai miesas bojājumu gadījumā;

 4. tiesības pienācīgu un saprotamu informāciju par minētajām tiesībām saņemt pirms vai tūlīt pēc izbraukšanas.

Vispārīga informācija

Pirms četriem gadiem Eiropas Komisija nolēma iesniegt priekšlikumu par kuģu pasažieru tiesībām, taču līdz tam nebija ne starptautiska nolīguma, ne ES tiesību aktu, kuri noteiktu vispārējas tiesības attiecībā uz šo transporta veidu. Nodrošinot gaisa transporta un dzelzceļa pasažieru aizsardzību, ES deva Eiropas patērētājiem zināmas cerības, un patlaban tā plāno paplašināt patērētāju aizsardzības pasākumus, attiecinot tos uz visiem transporta veidiem. Turpmāk Eiropas tiesību akti nodrošinās, ka pasažieriem visā Eiropā būs vienādas tiesības, neatkarīgi no tā, vai viņi ceļo ar kuģi, lidmašīnu vai vilcienu. Drīzumā stāsies spēkā arī jaunais noteikumu kopums attiecībā uz autobusu pasažieriem.

Nākamie soļi

 1. Visu informāciju par pasažieru tiesībām var lejupielādēt viedtālruņos, izmantojot bezmaksas lietotni. Tā darbojas visās platformās. Tiesību akti, kuros paredzētas ūdenstransporta pasažieru tiesības, būs pieejami no 2013. gada janvāra; vispirms tie tiks izdoti angļu valodā, pēc tam – visās pārējās valodās.

 2. Pirmā sanāksme, kurā Eiropas Komisija tiksies ar ES dalībvalstu izraudzītajām valsts iestādēm, notiks 2013. gadā, lai saskaņotu to tiesību aktu efektīvu piemērošanu, kuri reglamentē ūdenstransporta pasažieru tiesības.

 3. 2013. gada 3. martā tiks pabeigta vienotā tirgus izveide attiecībā uz pasažieru tiesībām Eiropā, papildinot to ar jauniem tiesību aktiem par starppilsētu un starptautisko autobusu pasažieru tiesībām.

Papildu informācija

 1. Saite uz pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004.

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras.

Apmeklējiet Komisijas tīmekļa vietni Ziniet savas pasažieru tiesības!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar