Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2011 m. gruodžio 18 d., Briuselis

Keleivių teisės. Geresnė vandens keliais keliaujančių europiečių apsauga

Iki metų pabaigos ketinama paskelbti naujas ES geresnės jūrų ir vidaus vandens keliais keliaujančių keleivių apsaugos taisykles, kuriomis keleiviams bus suteiktos visoje Europos Sąjungoje galiojančios pagrindinės teisės. Nuo gruodžio 31 d. jūra keliaujantys keleiviai turės teisę prašyti kompensacijos dėl avarijų metu patirtos žalos ar nuostolio.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Mes laikomės duoto pažado. Netrukus baigsime prieš kelerius metus pradėtą darbą – sukursime nuoseklią visų rūšių transportu keliaujančių keleivių teisių Europoje politiką. Nuo šiol kasmet 200 mln. laivais keliaujančių keleivių teisės bus saugomos pagal šį naują taisyklių rinkinį."

Nuo šios dienos ES jūrų ir vidaus vandens keliais keliaujantys keleiviai ir visų pirma neįgalieji ir riboto judumo asmenys galės naudotis tokiomis pat teisėmis, kaip ir keliaujantieji oro transportu ar traukiniais. Naujosiomis teisėmis užtikrinama:

 1. reikalinga prieinama informacija visiems keleiviams prieš kelionę ir keliaujant, taip pat bendroji informacija apie jų teises terminaluose ir laivuose;

 2. reikalinga pagalba (užkandžiai, maitinimas, gaivieji gėrimai, o prireikus ir nakvynė iki 3 parų (ne brangesnė kaip 80 EUR už parą), jei kelionė atšaukiama arba atidedama daugiau kaip 90 minučių;

 3. galimybė rinktis piniginę kompensaciją arba kelionę kitu maršrutu, jei kelionė atšaukiama arba atidedama daugiau kaip 90 minučių;

 4. kompensacija nuo 25 iki 50 % bilieto kainos pavėluoto atvykimo atveju;

 5. nediskriminacinis neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų aptarnavimas ir speciali nemokama pagalba jiems uostų terminaluose ir laivuose, taip pat piniginė kompensacija už prarastą arba sugadintą jų judėjimo įrangą;

 6. keleivių skundų nagrinėjimo mechanizmai – juos turi įdiegti vežėjai ir terminalų operatoriai;

 7. nepriklausomų nacionalinių įstaigų, atsakingų už reglamento laikymosi kontrolę, įskaitant baudų taikymą, paskyrimas.

Be to, nuo 2012 m. gruodžio 31 d., remiantis ES teisės aktais, į avariją jūroje patekę asmenys turės teisę gauti:

 1. finansinę kompensaciją mirties ar kūno sužalojimo atveju arba kai prarandami bagažas, transporto priemonės ir judumo ar kita speciali įranga arba kai jiems padaroma žala;

 2. išankstinį mokėjimą (per 15 dienų) skubiems ekonominiams poreikiams patenkinti mirties ar kūno sužalojimo atveju;

 3. mirties ar kūno sužalojimo atveju – tiesioginį žalos išieškojimą iš vežėjo draudiko;

 4. reikalingą ir išsamią informaciją apie pirmiau paminėtas teises prieš išvykstant arba bent jau išvykus.

Pagrindiniai faktai

Kai Europos Komisija prieš ketverius metus nusprendė pateikti pasiūlymą dėl laivų keleivių teisių, nebuvo nei tarptautinių susitarimų, nei ES teisės aktų, nustatančių bendrąsias šios rūšies transportu keliaujančių keleivių teises. Nustačiusi oro transportu ir traukiniais keliaujančių keleivių teises, ES patenkino dalį Europos vartotojų lūkesčių, o dabar ji siekia sukurti visų rūšių transportu keliaujančių keleivių apsaugos priemones. Dabar Europos teisės aktais keleiviams garantuojamos tokios pat teisės visur Europoje, nepriklausomai nuo to, ar jie keliauja laivu, oro transportu, ar traukiniu. Netrukus įsigalios ir naujas taisyklių rinkinys keleiviams, keliaujantiems autobusais.

Tolesni veiksmai

 1. Visą informaciją apie keleivių teises galima parsisiųsti į išmaniuosius telefonus, pasinaudojant nemokama programėle. Programėlė veikia su visomis platformomis. Jūra keliaujančių keleivių teisės bus paskelbtos 2013 m. sausio mėn.; pirmiausia anglų kalba, vėliau visomis kitomis kalbomis.

 2. Siekdama koordinuoti veiksmingą jūrų transportu keliaujančių keleivių teisių teisės aktų taikymą, Europos Komisija 2013 m. surengs pirmą susitikimą su ES valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis valdžios institucijomis.

 3. 2013 m. kovo 3 d., priėmus naujus teisės aktus dėl miestų ir tarpmiestiniais autobusais važiuojančių keleivių teisių, bus sukurta Europos keleivių teisių bendroji rinka.

Išsamesnė informacija

 1. Nuoroda į dabartinius teisės aktus:

 • 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.

 • 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju.

Apsilankykite Komisijos interneto svetainėje Keleivių teisės visada po ranka.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar