Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2012

Passagerrettigheder: europæerne er nu bedre beskyttet, når de rejser ad søvejen

Ved slutningen af året træder nogle nye EU-regler i kraft, som skal sikre passagererne en bedre sikkerhed, når de rejser med søtransport eller transport ad indre vandveje. Passagererne beskyttes nu af et sæt minimumsrettigheder, uanset hvor de rejser i EU. Fra den 31. december har passagerer, der rejser ad søveje, ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse ved ulykkestilfælde.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "Vi har holdt vores løfte. Vi fuldender nu den opgave, som vi påbegyndte for nogle år siden: at skabe sammenhængende regler for passagerrettigheder i Europa for alle transportformer. Fra nu af er de 200 millioner personer, som rejser med skib hvert år, beskyttet via dette nye regelsæt."

Passagerer, der rejser ad søveje eller ad indre vandveje i EU, og navnlig handicappede og bevægelseshæmmede personer, nyder nu de samme rettigheder, som passagerer, der rejser med fly eller tog. Disse rettigheder omfatter bl.a.:

 1. Fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse samt generelle oplysninger om deres rettigheder i terminaler og om bord på skibe.

 2. Passende assistance i tilfælde af aflysninger eller afgange, der er forsinket i mere end 90 minutter, f.eks. snacks, forfriskninger og, når det er nødvendigt, indkvartering i op til tre nætter for 80 EUR pr. nat.

 3. Sikret valg mellem tilbagebetaling eller omlægning af rejsen ved aflysning eller afgange, der er forsinket i mere end 90 minutter.

 4. Kompensation på mellem 25 % og 50 % af billetprisen i tilfælde af forsinket ankomst.

 5. Ikke-diskriminerende behandling og navnlig gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, både ved terminaler og om bord på skibe, samt økonomisk erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af deres bevægelseshjælpemidler.

 6. Transportørerne og terminaloperatørerne skal indføre ordninger til behandling af klager.

 7. Der skal udpeges nationale organer til at håndhæve forordningen, om nødvendigt gennem sanktioner.

Fra den 31. december 2012 vil personer, der er indblandet i en ulykke under søtransport, desuden have følgende rettigheder i henhold til EU-bestemmelserne:

 1. Økonomisk erstatning i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst og i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af bagage, køretøjer, bevægelseshjælpemidler eller andet særligt udstyr.

 2. Forskudsudbetaling (inden for 15 dage) til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst.

 3. Ret til regres over for transportørens forsikringsselskab i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst.

 4. Ret til passende og forståelige oplysninger om ovenstående rettigheder inden afrejsen eller senest ved afrejsen.

Baggrund

Inden Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag til skibspassagerers rettigheder for fire år siden, fandtes der hverken internationale aftaler eller EU-lovgivning om passagerers generelle rettigheder i forbindelse med denne transportform. EU har skabt nogle forventninger hos forbrugerne ved at beskytte passagerer, der rejser med fly eller tog, og man søger nu at udvide disse bestemmelser om passagerbeskyttelse til alle transportformer. Med denne nye pakke sørger EU for, at passagerer har de samme rettigheder i hele EU, hvad enten de rejser med skib, fly eller tog. Der træder også snart ny lovgivning i kraft for passagerer, der rejser med bus.

Næste skridt

 1. Alle oplysninger om passagerrettigheder kan downloades gratis til smartphones via en app, som kan bruges til alle platforme. Bestemmelserne om skibspassagerers rettigheder er tilgængelige fra januar 2013, først på engelsk og derefter på alle de andre sprog.

 2. I 2013 vil Europa-Kommissionen holde et første møde med de nationale myndigheder, der er udnævnt af EU-medlemsstaterne, for at koordinere selve gennemførelsen af reglerne om skibspassagerers rettigheder.

 3. Den 3. marts 2013 fuldføres det indre marked for passagerrettigheder i Europa ved den nye lovgivning om buspassagerers rettigheder.

Yderligere oplysninger

 1. Link til de aktuelle bestemmelser:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer.

Besøg Kommissionens websted Your passenger Rights at hand.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar