Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2012

Práva cestujících: Evropané budou lépe chráněni na cestě lodí

Do konce roku poskytnou nové předpisy EU osobám cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách lepší péči a prostřednictvím souboru minimálních práv jim zajistí ochranu kdekoli v Evropské unii. Od 31. prosince budou mít osoby cestující po moři právo žádat náhradu škody za ztrátu nebo poškození majetku v případě nehody.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Držíme slib. Již brzy dokončíme, na čem jsme začali pracovat už před lety: jednotnou politiku práv cestujících v Evropě pro všechny druhy dopravy. Počínaje dnešním dnem bude tímto novým balíčkem předpisů chráněno na 200 milionů osob, které každoročně cestují lodí.“

Od dnešního dne budou moci cestující při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách v EU, zejména osoby se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí, využívat výhod obdobných práv, jaká mají cestující v letecké nebo železniční dopravě. Mezi tato nová práva patří:

 1. přiměřené a dostupné informace pro všechny cestující před plavbou a během ní, jakož i všeobecné informace o jejich právech v terminálech a na palubě lodí,

 2. odpovídající pomoc, např. lehká či plnohodnotná jídla, občerstvení a v případě potřeby i ubytování až na tři noci s náhradou ceny do výše 80 EUR za noc, pokud bylo vyplutí zrušeno nebo o více než 90 minut zpožděno,

 3. zaručená možnost výběru mezi vrácením peněz nebo změnou trasy, pokud bylo vyplutí zrušeno nebo o více než 90 minut zpožděno,

 4. náhrada škody v rozmezí od 25 % do 50 % z ceny jízdného v případě zpoždění při připlutí,

 5. nediskriminační zacházení a zvláštní bezplatná pomoc osobám se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí, a to jak v přístavních terminálech, tak na palubě lodí, a navíc finanční náhrada škody při ztrátě nebo poškození vybavení umožňujícího pohyb,

 6. mechanismy vyřizování stížností cestujících, které zavedou dopravci a provozovatelé terminálů,

 7. jmenování nezávislých vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování nařízení, případně i uplatňováním sankcí.

Kromě toho právní předpisy EU zaručí cestujícím, kteří se při cestování po moři stanou účastníky nehody, od 31. prosince 2012 tato práva:

 1. finanční náhradu v případě úmrtí, zranění, ztráty nebo poškození zavazadel, vozidel a vybavení umožňujícího pohyb nebo jiného zvláštního vybavení,

 2. zálohu (do 15 dnů) k pokrytí bezprostředních ekonomických potřeb v případě úmrtí nebo zranění,

 3. uplatnění nároku přímo vůči poskytovateli pojištění dopravce v případě úmrtí nebo zranění,

 4. nárok na odpovídající a srozumitelné informace o výše uvedených právech před vyplutím nebo nejpozději při vyplutí.

Související informace

Dříve než se Evropská komise před čtyřmi lety rozhodla předložit svůj návrh týkající se práv cestujících v lodí dopravě, neexistovala v oblasti všeobecných práv pro tento druh dopravy žádná mezinárodní dohoda ani právní předpisy EU. EU u evropských spotřebitelů vzbudila jisté očekávání poté, co zavedla ochranu cestujících v letecké a železniční dopravě. Jejím cílem je přitom rozšířit opatření na ochranu cestujících na všechny druhy dopravy. Evropské právní předpisy v současné době zajišťují, aby cestující měli všude v Evropě obdobná práva bez ohledu na to, zda cestují lodí, letadlem nebo železnicí. Brzy vstoupí v platnost nový balíček předpisů pro cestující v autobusové dopravě.

Další kroky

 1. Veškeré informace o právech cestujících jsou k dispozici ke stažení do chytrého telefonu prostřednictvím bezplatné aplikace. Tato aplikace funguje na všech platformách. Práva cestujících v námořní dopravě budou k dispozici od ledna 2013, nejprve v angličtině a následně ve všech ostatních jazycích.

 2. Evropská komise uspořádá první setkání s vnitrostátními orgány, které členské státy EU jmenují v roce 2013, s cílem koordinovat účinné uplatňování právních předpisů v oblasti práv cestujících v námořní dopravě.

 3. Dne 3. března 2013 bude jednotný trh pro práva cestujících v Evropě doplněn o nové právní předpisy týkající se práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Další informace

 1. Odkaz na stávající právní předpisy:

Navštivte internetové stránky Komise Práva pro cestující Evropské unie.

Kontaktní osoby :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar