Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 декември 2012 г.

Права на пътниците: по-добра защита за европейците при пътувания по вода

До края на годината ще влязат в сила нови правила на ЕС, целящи осигуряване на по-добра защита на пътниците при пътувания по море или по вътрешните водни пътища. Подготвен е минимален набор от права, от които те ще се ползват навсякъде в Европейския съюз. Считано от 31 декември, пътниците, пътуващи по море, ще имат право да поискат обезщетение за погиване или повреда в случай на произшествия.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Ние изпълняваме обещанието си. На път сме да приключим успешно задачата, която си поставихме преди няколко години: разработване на съгласувана политика за правата на пътниците в Европа за всички видове транспорт. Отсега нататък 200 млн. граждани, пътуващи с кораб всяка година, ще бъдат защитени от този нов набор от правила.

От днес пътниците, пътуващи по море или по вътрешните водни пътища в ЕС, и по-специално лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще се ползват от права, които са сходни с тези на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт или с влак. Новите права включват:

 1. подходяща и леснодостъпна информация, която се предоставя на всички пътници преди и по време на пътуването, както и наличие на обща информация за техните права на терминалите и на борда на корабите;

 2. осигуряване на адекватна помощ (като закуски, храна и освежителни напитки и, при необходимост, настаняване за не повече от три нощи и в рамките на 80 EUR за нощ) в случай на анулиране на пътуване или закъснение с повече от 90 минути при заминаване,

 3. гарантиране на избор между възстановяване на средства и пренасочване в случай на анулиране или закъснение с повече от 90 минути при заминаване;

 4. обезщетение, чийто размер варира между 25 % и 50 % от цената на билета в случай на закъснение при пристигане;

 5. недискриминационно третиране и специална безплатна помощ за пътниците с увреждания и за лицата с намалена подвижност както на пристанищните терминали, така и на борда на корабите, и финансово обезщетение при погиване или повредено тяхно оборудване за придвижване;

 6. въвеждане от страна на превозвачите и операторите на терминали на механизми за разглеждане на жалбите на пътници;

 7. назначаване на независими национални органи, отговарящи за прилагането на разпоредбите, ако е необходимо чрез налагането на санкции.

Освен това, считано от 31 декември 2012 г., пътниците, пострадали при произшествие при пътуване по море, ще имат следните права съгласно законодателството на ЕС:

 1. финансова компенсация в случай на смърт, телесна повреда, погиване или повреда на багаж, превозни средства и оборудване за придвижване или друго специално оборудване;

 2. авансово плащане (в рамките на 15 дни) за покриване на непосредствените икономически нужди в случай на смърт или телесна повреда;

 3. право на пряк иск срещу застрахователя на превозвача в случай на смърт или телесна повреда;

 4. право да бъде получена подходяща и разбираема информация относно посочените по-горе права преди или най-късно в момента на отпътуване.

Контекст

Преди Европейската комисия да реши да представи своето предложение относно правата на пътуващите с кораб преди четири години не съществуваше нито международно споразумение, нито законодателство на ЕС, определящо общите права за този вид транспорт. ЕС създаде някои очаквания сред европейските потребители, като осигури защитата на правата на пътниците, пътуващи със самолет и влак, и с намеренията за разширяване на защитата на пътниците така, че да обхване всички видове транспорт. Сега европейското законодателство гарантира, че пътниците имат сходни права навсякъде в Европа, независимо от това дали пътуват с кораб, самолет или влак. Скоро ще влезе в сила и нов набор от правила по отношение на пътниците, пътуващи с автобус.

Следващи действия

 1. Цялата информация за правата на пътниците може да бъде изтеглена във формат за смартфони чрез безплатно приложение. То е съвместимо с всички платформи. Правата на пътуващите по море ще бъдат на разположение от януари 2013 г., отначало на английски език, а впоследствие и на всички други езици.

 2. Европейската комисия ще проведе първата среща с националните органи, определени от държавите членки на ЕС, през 2013 г., за да координира ефективното прилагане на законодателството в областта на правата на пътуващите по море.

 3. На 3 март 2013 г. единният пазар за правата на пътниците в Европа ще бъде завършен с влизането в сила на ново законодателство в областта на правата на пътуващите с градския и междуградския автобусен транспорт.

За повече информация

 1. Връзка към действащото законодателство:

 • Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

 • Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия.

 1. Посетете уебсайта на Комисията Пътници, запознайте се с правата си.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar