Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 18.

Környezetvédelem: 40 millió eurós ráfordítás a vízügyi innovációra

A mai napon jelentős előrelépés történt a vízgazdálkodást érintő főbb kihívások kezelése terén Európában. A megoldásra váró prioritási területeket abban a stratégiai végrehajtási tervben határozták meg, amelyet a Janez Potočnik környezetvédelmi biztos által elnökölt európai vízügyi innovációs partnerség (European Innovation Partnership (EIP) on Water) fogadott el. Az ügy érdekében felállított akciócsoportok eszközöket és mechanizmusokat dolgoznak ki az innováció előmozdítására a vízügyi politika és technológia terén. 2013-ban 40 millió eurónyi kutatásfinanszírozási összeg áll majd rendelkezésre olyan projektek támogatására, amelyek hozzájárulnak az európai vízügyi innovációs partnerség célkitűzéseihez.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Innovációra van szükségünk vízügyi problémáink megoldásához, és ahhoz, hogy eleget tegyünk a közelmúltban elfogadott, az európai vízkincs megőrzésére irányuló terv célkitűzéseinek. A vízügyi innovációs partnerség összekapcsolja az állami és magánszektor szereplőit, akik új ötletekkel szolgálhatnak a piac számára. A stratégiai végrehajtási terv megvalósítása nem csak azt fogja biztosítani, hogy elegendő, jó minőségű víz áll majd rendelkezésre a lakosság, a gazdaság és a környezet szükségleteinek kielégítésére, hanem meg is szilárdítja az európai vízipar pozícióját azon a globális piacon, amely 2030-ra várhatóan megduplázódik.”

A partnerség az Európában és azon kívül tapasztalható vízügyi kihívások kezelését szolgáló innovatív megoldások kidolgozásának és megvalósításának gyorsítása érdekében összekapcsolja a különböző ágazatok szereplőit, így a vízügyi ágazat, a kkv-k, a kutatói közösségek, a helyi önkormányzatok és a pénzügyi világ képviselőit, valamint a fő vízfelhasználókat.

Az európai vízügyi innovációs partnerség azért jött létre, hogy 2020-ig „azonosítsa, tesztelje, kibővítse, terjessze és alkalmazza az innovatív megoldásokat 10 jelentős, vízzel kapcsolatos kihívásra vonatkozóan”. Öt prioritási terület került kiválasztásra:

  • Újrafelhasználás és visszanyerés

  • Víz- és szennyvízkezelés

  • Víz és energia

  • A vízzel kapcsolatos szélsőséges események kockázatainak kezelése

  • Ökoszisztéma-szolgáltatások.

E prioritások a vízügyi ágazat azon kihívásaira és lehetőségeire, valamint azokra az innovatív tevékenységekre összpontosítanak, ahol a legnagyobb hatás érhető el. A vízgazdálkodási szabályozás, a vízgazdálkodási modellek és azok nyomon követése, az innováció finanszírozása mind-mind olyan prioritási terület, amely érinti a keretfeltételeket, előmozdítja a különböző prioritási munkaterületek közötti kapcsolatot és lehetővé teszi valamennyi további tevékenység elvégzését. Az intelligens technológiák minden további prioritási területen belül ösztönzőleg hatnak.

A hetedik kutatási keretprogramból 40 millió EUR áll rendelkezésre olyan projektek támogatására, amelyek hozzájárulnak az európai vízügyi innovációs partnerség célkitűzéseihez. A pályázati felhívásra 2013. április 4-ig lehet jelentkezni (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). A Kutatási és Innovációs Főigazgatóság 2013. január 15-én Brüsszelben információs napot szervez a potenciális jelentkezők számára.

Az európai innovációs partnerség vízügyi akciócsoportjai iránti elkötelezettség kifejezésére kiírt pályázat is nyitva áll az érdeklődők előtt: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Következő lépések

Az európai vízügyi innovációs partnerség munkacsoportja 2013 elején meghatározza a stratégiai végrehajtási tervben foglalt tevékenységekre vonatkozó konkrét célkitűzéseket és mérföldköveket. Az európai innovációs partnerség vízügyi akciócsoportjai iránti elkötelezettség kifejezésére kiírt pályázati felhívásra várhatóan 2013 áprilisáig lehet jelentkezni.

Előzmények

A világ vízpiaca gyorsan nő és a becslések szerint 2020-ra 1 billió USD-t tesz majd ki. Az európai vízügyi ágazat innovatív vízügyi megoldások kidolgozásával foglalkozik világszerte, gyakran azonban nem sikerül kiaknáznia teljes gazdasági potenciálját. A piaci áttörés útjában álló akadályok leküzdése és Európa innovációs értékláncon belüli komparatív előnyeinek kiaknázása megkönnyítené a vállalatok számára, hogy innovatív megoldásaikat piacra juttassák. A vízgazdálkodásban rejlő innovációs potenciál felszabadítása jelentős mértékben hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez és versenyképességhez: az európai vízipar mindössze 1%-os növekedése akár 20 000 új munkahelyet teremthet.

Az európai innovációs partnerségek létrehozására az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezése tett javaslatot azért, hogy felgyorsítsák az innovációt, hozzájáruljanak a társadalmi kihívások kezeléséhez, fokozzák Európa versenyképességét, valamint hogy elősegítsék a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést. Az európai innovációs partnerségek összevonják a szakértelmet és az erőforrásokat azáltal, hogy uniós, tagállami és regionális szinten az innováció kínálati és keresleti oldalán összekapcsolják az állami és magánszektor szereplőit. Az európai vízügyi innovációs partnerség (lásd: IP/12/470) célja az innovációt hátráltató akadályok felszámolása, a vízügyi innováció kínálati és keresleti oldalának összekapcsolása, a bevált megoldások elterjesztése és az innovációs megoldások gyorsabb piacra kerülése.

Az európai vízügyi innovációs partnerség kapcsolódik az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-hatékony Európa” elnevezésű kiemelt kezdeményezéséhez is, amely a fenntartható vízgazdálkodás fontosságát hangsúlyozza. A partnerség a jövőbeli ökoinnovációs cselekvési tervre épül majd, amely a környezetterhelés csökkentését, valamint az innováció és a piac közötti szakadék áthidalását célzó innováció serkentésére összpontosít. Az innováció nélkülözhetetlen az európai vízkincs megőrzésére irányuló terv keretében kialakítandó szakpolitikai lehetőségek előmozdításához. Az említett terv – amelyet az Európai Bizottság 2012 novemberében tesz közzé – Európa válasza arra kérdésre, hogy miként kezelhető a vízi környezet jelenlegi sérülékenysége.

További információ:

A következtetések, az európai vízügyi innovációs partnerség irányítócsoportjának tagjai, valamint a vízzel kapcsolatos európai innovációs partnerségre vonatkozó bővebb háttér-információk megtekinthetők az alábbi honlapon:

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar