Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2012

Klimat: EU-kommissionen anslår 1,2 miljarder euro till 23 innovativa projekt för förnybar energi

Europeiska kommissionen anslog i dag över 1,2 miljarder euro till 23 mycket innovativa demonstrationsprojekt för förnybar energi inom den första ansökningsomgången för det s.k. NER300-programmet. Projekten medfinansieras med intäkter från försäljning av 200 miljoner utsläppsrätter från reserven för nya deltagare (NER) inom EU:s utsläppshandelssystem.

Projekten omfattar flera olika typer av förnybar teknik – bioenergi (inklusive avancerade biobränslen), koncentrerad solenergi, geotermisk energi, vind, havsenergi och distribuerade system för förnybar energi (smarta nät).

– I år kommer julen tidigt, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard. Dagens beslut är en viktig milstolpe i EU:s klimatpolitik. NER300-programmet bygger på ett slags Robin Hood-princip som gör att förorenarna betalar för storskalig demonstration av ny koldioxidsnål teknik. De 1,2 miljarder euro i bidrag som betalas av förorenarna kommer att generera ytterligare 2 miljarder euro i privata investeringar i de 23 utvalda demonstrationsprojekten. Detta kommer att hjälpa EU att behålla sin ledande ställning inom förnybar energi och skapa arbetstillfällen här och nu i EU,

När dessa projekt väl är igång kommer de att höja den årliga produktionen av förnybar energi i Europa med omkring 10 TWh, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för mer än en miljon personbilar. Ännu viktigare är att de demonstrerar teknik som senare kan bidra till en omfattande utbyggnad av produktionen från förnybara energikällor inom EU.

Sammantaget kommer de utvalda projekten att sysselsätta flera tusen heltidsanställda under uppbyggnadsfasen (de kommande 3–4 åren). När de har tagits i bruk kommer omkring 1 000 heltidsanställda att få arbete under 15–20 år för att sköta driften av anläggningarna. Positiva effekter på tillväxt och sysselsättning väntas också inom den leveranskedja som försörjer sektorn.

NER300-finansieringen kommer att täcka upp till 50 % av projektets ”relevanta kostnader”, vilket i huvudsak avser de extra kostnaderna jämfört med befintlig, beprövad teknik. Resten kommer att täckas av privata investeringar och/eller ytterligare nationella medel. Finansieringen från NER300 kommer att göras tillgänglig på årsbasis, baserat på dokumenterade resultat (mängd förnybar energi som produceras) och uppfyllandet av kraven på kunskapsutbyte.

Tyvärr kunde inget projekt för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) beviljas finansiering inom ramen för dagens beslut. De 275 miljoner euro som avsatts för CCS-projekt i den första ansökningsomgången kommer att finnas kvar för att finansiera projekt inom den andra fasen av NER300-programmet.

Kommissionen kommer snarast att genomföra den andra ansökningsomgången, som omfattar outnyttjade medel från den första omgången samt intäkterna från återstående 100 miljoner utsläppsrätter i reserven för nya deltagare.

NER300-programmet genomförs av Europeiska kommissionen i samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) vad gäller projekturvalet, försäljningen av 300 miljoner utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem och förvaltningen av intäkter.

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Se även MEMO/12/999 (frågor och svar).

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar