Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2012

Podnebni ukrepi: Komisija dodelila 1,2 milijarde EUR sredstev za zagon 23 inovativnih projektov na področju energije iz obnovljivih virov

Evropska komisija je danes dodelila več kot 1,2 milijarde EUR sredstev za financiranje 23 izjemno inovativnih predstavitvenih projektov s področja obnovljivih virov energije v okviru prvega razpisa za zbiranje predlogov za t.i. program za financiranje NER300. Projekti bodo sofinancirani iz prihodkov, pridobljenih s prodajo 200 milijonov emisijskih pravic, predvidenih v rezervi za nove udeležence (NER) v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS).

Projekti zajemajo širok razpon tehnologij obnovljivih virov – energije iz biomase (vključno z naprednimi biogorivi), koncentrirane sončne energije, geotermalne energije, vetrne energije, energije oceanov in porazdeljeno upravljanje obnovljive energije (pametna omrežja).

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Letos je božič prišel zgodaj − današnji sklep je pomemben mejnik v podnebni politiki EU. Program NER300 je pravzaprav ‚robinhoodovski‘ mehanizem, ki onesnaževalcem izstavlja račun za obsežne predstavitve novih nizkoogljičnih tehnologij. Nepovratna sredstva v višini 1,2 milijarde EUR, ki so jih plačali onesnaževalci, bodo za dodatni 2 milijardi evrov povečala sredstva zasebnih naložb v 23 izbranih predstavitvenih projektih z nizkimi emisijami ogljika. To bo EU omogočilo, da ohrani svoj vodilni položaj na področju obnovljivih virov energije, in ustvarilo delovna mesta tukaj in zdaj, v EU.“

Po vzpostavitvi bodo ti projekti skupaj povečali letno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v Evropi za približno 10 TWh, kar ustreza količini goriva, ki ga vsako leto povprečno porabi več kot milijon osebnih vozil. Še bolj pomembno pa je, da so ta prizadevanja usmerjena v uspešno predstavitev tehnologij, ki bodo posledično omogočile znatno povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov v EU.

Zmagovalni projekti bodo v fazi izgradnje (v naslednjih 3 do 4 letih) skupno zaposlovali nekaj tisoč delavcev, ki bodo zaposleni za polni delovni čas. Ko bodo objekti operativni pa bo za njihovo delovanje naslednjih 15 do 20 let skrbelo približno tisoč delavcev, zaposlenih za polni delovni čas. Pričakovani so tudi pozitivni učinki na rast in zaposlovanje v ponudbeni verigi, ki bo oskrbovala ta sektor.

Sredstva NER300 bodo pokrila do 50 % „ustreznih stroškov“ projekta, kar je izraz, ki v bistvu pomeni dodatne stroške v primerjavi s stroški obstoječih, uveljavljenih tehnologij. Ostali stroški se bodo krili z zasebnimi naložbami in/ali z dodatnim nacionalnim financiranjem. Sredstva NER300 bodo na voljo vsako leto ter bodo temeljila na izkazani uspešnosti (količina proizvedene zelene energije) in izpolnjevanju zahtev glede izmenjav znanja.

Žal z današnjim sklepom ni bilo dodeljeno financiranje nobenemu projektu za zajemanje in shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS). 275 milijonov evrov, ki so bili predvideni za projekte CCS v prvem razpisu, ostaja na voljo za financiranje projektov v drugi fazi programa NER300.

Komisija bo pohitela z izvajanjem drugega razpisa za zbiranje predlogov, ki bo zajemal neporabljena sredstva iz prvega razpisa, kot tudi prihodke preostalih 100 milijonov emisijskih pravic iz rezerve za nove udeležence.

Program za financiranje NER300 izvaja Evropska komisija ob sodelovanju Evropske investicijske banke (EIB), tako glede izbora projektov in prodaje 300 milijonov emisijskih pravic iz sistema EU za trgovanje z emisijami kot tudi glede upravljanja prihodkov.

Za več informacij obiščite:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm.

Glej tudi MEMO/12/999 (Vprašanja in odgovori)

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar