Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2012

Oblasť klímy: Komisia pridelila 1,2 miliardy EUR na spustenie 23 inovačných projektov obnoviteľnej energie

Európska komisia dnes pridelila vyše 1,2 miliardy EUR na financovanie 23 vysoko inovačných demonštračných projektov v oblasti obnoviteľnej energie pri prvej výzve na predkladanie návrhov v rámci programu financovania „NER300“. Projekty sa budú spolufinancovať z príjmov získaných z predaja 200 miliónov emisných kvót z rezervy pre nových účastníkov (new entrants reserve - NER) systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

Projekty zahŕňajú širokú škálu zdrojov obnoviteľnej energie - bioenergiu (vrátane pokročilých biopalív), koncentrovanú solárnu energiu, geotermálnu energiu, veternú energiu, energiu oceánov i správu rozptýlených obnoviteľných zdrojov (inteligentné siete).

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová vyhlásila: „Tento rok Vianoce prišli skoro – dnešné rozhodnutie je významným míľnikom v politike EÚ v oblasti klímy. Program NER300 je v skutočnosti akýmsi „robin-hoodovským“ mechanizmom, v rámci ktorého znečisťovatelia ovzdušia platia veľké demonštračné projekty nových nízkouhlíkových technológií. Granty vo výške 1,2 miliardy EUR – ktoré financujú znečisťovatelia – budú stimulovať súkromné investície vo výške 2 miliardy EUR do 23 vybraných demonštračných projektov nízkouhlíkových technológií. Aj vďaka tomu si EÚ udrží svoje vedúce postavenie v oblasti obnoviteľnej energie a bude svedkom vytvorenia nových pracovných príležitostí v EÚ tu a teraz."

Keď sa tieto projekty zavedú a rozbehnú, zvýšia spoločne ročnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v Európe o približne 10 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe paliva vyše milióna osobných automobilov. Ešte dôležitejšie je však úspešne demonštrovať technológie, ktoré následne pomôžu podstatne zintenzívniť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na celom území EÚ.

Víťazné projekty spolu počas fázy konštrukcie (nasledujúce 3 - 4 roky) vytvoria pracovné príležitosti pre niekoľko tisíc pracovníkov na plný úväzok. Po spustení približne tisíc pracovníkov získa na budúcich 15 - 20 rokov zamestnanie pri údržbe a prevádzke. Pozitívny vplyv na rast a zamestnanosť sú takisto súčasťou plánu v celom dodávateľskom reťazci sektora.

Financovanie z NER300 pokryje až 50 % „príslušných nákladov“ projektu, teda dodatočných nákladov, ktoré vznikajú v porovnaní s existujúcimi, overenými technológiami, zvyšné náklady sa pokryjú zo súkromných investícií a/alebo dodatočného vnútroštátneho financovania. Finančné prostriedky z NER300 sa budú poskytovať ročne na základe preukázaných výsledkov (množstva vyrobenej zelenej energie) a dodržiavania požiadaviek na poskytovania poznatkov.

Žiaľ, v rámci dnešného rozhodnutia sa financovanie nemohlo udeliť žiadnemu projektu zachytávania a ukladania CO2. Plánovaných 275 miliónov EUR na projekty zachytávania a ukladania CO2 z prvej výzvy na predkladanie návrhov zostáva k dispozícii na financovanie týchto projektov v druhej fáze programu NER300.

Komisia v čo najkratšom čase zrealizuje druhú výzvu na predkladanie návrhov, ktorá bude obsahovať nevyužité prostriedky z prvej výzvy, ako aj príjmy z rezervy pre nových účastníkov vo výške 100 miliónov EUR.

Program financovania NER300 realizuje Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), a to ako pri výbere projektov, predaji 300 miliónov kvót na CO2 zo systému obchodovania s emisiami EÚ, tak aj pri správe príjmov.

Ďalšie informácie sú dostupné na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Pozri aj MEMO/12/999 (otázky a odpovede)

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar