Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 decembrie 2012

Politici climatice: Comisia acordă 1,2 miliarde EUR pentru demararea a 23 de proiecte inovatoare privind energia din surse regenerabile

Astăzi, Comisia Europeană a acordat peste 1,2 miliarde EUR pentru finanțarea a 23 de proiecte de demonstrație puternic inovatoare privind energia din surse regenerabile în cadrul primei cereri de propuneri pentru așa-numitul program de finanțare NER300. Proiectele vor fi cofinanțate cu venituri obținute din vânzarea a 200 de milioane de certificate de emisii din rezerva pentru instalațiile nou intrate (NER) din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Proiectele acoperă o gamă largă de tehnologii privind energia din surse regenerabile – bioenergia (inclusiv biocombustibilii avansați), energia solară concentrată, energia geotermală, energia eoliană, energia oceanelor și administrarea energiei din surse regenerabile distribuite (rețele inteligente – „smart grids”).

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: Anul acesta Crăciunul a sosit devreme – decizia de astăzi este o etapă majoră în politica UE privind schimbările climatice. Programul NER300 acționează ca un mecanism «Robin Hood» care obligă poluatorii să plătească pentru proiecte de demonstrație la scară largă în domeniul noilor tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Ajutorul în valoare de 1,2 miliarde EUR – sumă plătită de poluatori – se va adăuga la cele 2 miliarde EUR provenite din investiții private pentru cele 23 de proiecte de demonstrație cu emisii scăzute de dioxid de carbon selecționate. Această finanțare va ajuta UE să își mențină poziția de lider în materie de energie din surse regenerabile și să creeze locuri de muncă, aici și acum, în UE.”

Odată intrate în etapa de derulare, proiectele vor contribui, în mod colectiv, la creșterea producției anuale de energie din surse regenerabile în Europa cu aproximativ 10 TWh, valoare corespunzătoare consumului anual de combustibil a peste un milion de autoturisme. Mai mult decât atât, scopul este de a realiza cu succes o demonstrație privind tehnologiile care vor contribui ulterior la creșterea substanțială a producției de energie din surse regenerabile în UE.

Împreună, proiectele câștigătoare vor implica participarea a mii de lucrători cu normă întreagă în cursul etapei de construire (următorii 3-4 ani). În etapa de derulare vor fi angajați aproximativ o mie de lucrători cu normă întreagă care vor asigura funcționarea instalațiilor pentru următorii 15-20 de ani. De asemenea, se urmărește obținerea unor efecte pozitive în domeniul creșterii economice și al ocupării forței de muncă pe întreg lanțul de aprovizionare aferent acestui sector.

Finanțarea NER300 va acoperi până la 50 % din „costurile relevante” ale proiectului, termenul desemnând, în esență, costurile suplimentare față de cele aferente tehnologiilor existente, recunoscute; restul va fi acoperit din investiții private și/sau finanțări suplimentare din partea bugetelor naționale. Finanțarea NER300 va fi pusă la dispoziție anual, pe baza performanțelor dovedite (cantitatea de „energie verde” produsă) și a îndeplinirii cerințelor privind transferul de cunoștințe.

Din păcate, nu s‑a putut acorda finanțare, în temeiul deciziei de astăzi, niciunui proiect de captare și stocare a carbonului (CSC). Suma de 275 de milioane EUR prevăzută pentru proiectele CSC în cadrul primei cereri de propuneri rămâne disponibilă pentru finanțarea proiectelor în cadrul celei de-a doua etape a programului NER300.

Comisia va proceda în cel mai scurt timp la lansarea celei de‑a doua cereri de propuneri, care va acoperi fondurile neutilizate din cadrul primei cereri de propuneri, precum și veniturile corespunzătoare celor 100 de milioane de certificate de emisii rămase din rezerva pentru instalațiile nou intrate.

Programul de finanțare NER300 este pus în aplicare de către Comisia Europeană în colaborare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru selectarea proiectelor, pentru vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și pentru activitatea de gestionare a veniturilor.

Pentru mai multe informații, consultați:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

A se vedea și MEMO/12/999 (întrebări și răspunsuri)

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar