Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 grudnia 2012 r.

Klimat: 1,2 mld euro dotacji na uruchomienie innowacyjnych projektów w sektorze energii ze źródeł odnawialnych

Komisja Europejska przyznała ponad 1,2 mld euro na realizację 23 nowatorskich projektów demonstracyjnych z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie przyznano w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków programu finansowania NER300. Projekty będą współfinansowane z dochodów uzyskanych ze sprzedaży 200 mln uprawnień do emisji pochodzących z rezerwy dla nowych instalacji (NER) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Projekty obejmują szeroką gamę technologii odnawialnych – bioenergię (w tym zaawansowane biopaliwa), skoncentrowaną energię słoneczną, energię geotermalną, wiatrową, energię oceanów – oraz zarządzanie rozproszonym wytwarzaniem energii odnawialnej (inteligentne sieci).

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Dzisiejsza decyzja jest jak prezent pod choinkę – nie waham się nazwać jej kamieniem milowym w unijnej polityce przeciwdziałania zmianie klimatu. Program NER 300 jest jak Robin Hood – dzięki niemu podmioty będące źródłem zanieczyszczeń finansują duże projekty demonstracyjne w dziedzinie nowych technologii niskoemisyjnych. Dotacje w wysokości 1,2 mld euro – sfinansowane przez sprawców zanieczyszczeń – pozwolą uzyskać kolejne 2 mld euro inwestycji prywatnych w ramach 23 wybranych niskoemisyjnych projektów demonstracyjnych. Pomoże to UE zachować pozycję lidera w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i tworzyć – tu i teraz – nowe miejsca pracy w UE”.

Po uruchomieniu projekty te łącznie zwiększą roczną produkcję energii odnawialnej w Europie o około 10 TWh, co odpowiada rocznemu zużyciu paliwa przez ponad milion samochodów osobowych. Warto podkreślić, że celem jest przetestowanie technologii, dzięki którym w przyszłości możliwe będzie znaczne zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych w całej UE.

W fazie realizacji wyróżnionych projektów (kolejne 3-4 lata) zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy pełnoetatowych pracowników. Przez kolejne 15-20 lat przy obsłudze gotowych instalacji zatrudnionych będzie na pełen etat około tysiąca osób. Oprócz tego przewiduje się, że projekty będą miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w całym łańcuchu dostaw.

Finansowanie z NER300 pokryje do 50% „odpowiednich kosztów" projektu, czyli dodatkowych kosztów w porównaniu z kosztem istniejących i sprawdzonych technologii. Pozostała część zostanie pokryta ze środków prywatnych lub dodatkowych środków krajowych. Fundusze NER300 będą udostępniane co roku w oparciu o udokumentowaną wydajność (ilość wytworzonej „zielonej” energii) i wymogi dotyczące dzielenia się wiedzą.

Niestety wśród projektów, którym przyznano finansowanie omawianą decyzją, nie znalazł się ani jeden dotyczący wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Kwota 275 mln euro przewidziana w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków na projekty z tej kategorii będzie nadal dostępna w drugiej fazie programu NER300.

Komisja szybko przystąpi do realizacji drugiego zaproszenia do składania wniosków, obejmującego niewykorzystane fundusze z pierwszego wydania, jak również przychody z pozostałych 100 mln uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji.

Zarówno na etapie wyboru projektów, sprzedaży 300 milionów uprawnień w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, jak i zarządzania dochodami, program finansowania NER300 jest realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

Dodatkowe informacje znajdują się na poniższych stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Zob. także MEMO/12/999 (pytania i odpowiedzi)

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar