Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2012

Ilmastotoimet: Komissio myöntää 1,2 miljardia euroa 23 innovatiiviseen uusiutuvan energian hankkeeseen

Euroopan komissio myönsi tänään NER300-rahoitusohjelman ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella yli 1,2 miljardia euroa 23:een erittäin innovatiiviseen uusiutuvan energian demonstrointihankkeeseen. EU:n rahoitusosuus hankkeille saadaan EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvasta uusien osallistujien varannosta (NER) otettujen 200 miljoonan päästöoikeuden myynnistä.

Hankkeet kattavat monia uusiutuvaa energiaa koskevan teknologian aloja, joita ovat esimerkiksi bioenergia (myös edistykselliset polttoaineet), keskittävä aurinkoenergia, geoterminen energia, tuulivoima, valtamerienergia ja uusiutuvien energialähteiden hajautettu hallinnointi (älykkäät verkot).

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan tämänpäiväinen päätös on erittäin merkittävä virstanpylväs EU:n ilmastopolitiikassa. "Joulu tuli tänä vuonna aikaisin, sillä NER300-ohjelman tarjoaman 'Robin Hood ‑mekanismin' ansiosta saastuttajat maksavat uusien vähähiilisten teknologioiden laajamittaisesta esittelystä. Saastuttajien maksamat 1,2 miljardia euroa poikivat lisäksi 2 miljardia euroa yksityisinä investointeina, joita tehdään valituiksi tulleisiin 23:een vähähiilisen teknologian demonstrointihankkeeseen. Tämä auttaa EU:ta säilyttämään johtoasemansa uusiutuvien energialähteiden alalla ja luomaan työpaikkoja EU:n alueella jo nyt", Hedegaard sanoi.

Kun hankkeet saadaan käyntiin, ne lisäävät uusiutuvan energian vuosittaista tuotantoa yhteensä noin 10 TWh. Tämä energiamäärä vastaa yli miljoonan henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Mikä tärkeämpää, niiden tavoitteena on esitellä menestyksellisesti teknologioita, jotka auttavat myöhemmin lisäämään merkittävästi uusiutuvista energialähteistä tuotettavaa energiaa kaikkialla EU:ssa.

Rahoitusta saaneet hankkeet työllistävät rakennusvaiheessa (seuraavat 3–4 vuotta) yhteenlaskettuna useita tuhansia kokopäiväisiä työntekijöitä. Kun hankkeet ovat toiminnassa, ne työllistävät seuraavien 15–20 vuoden aikana noin tuhat kokopäiväistä työntekijää, jotka pitävät laitteistot käynnissä. Positiivisia kasvu- ja työllisyysvaikutuksia on tarkoitus saada aikaan myös alan toimitusketjussa.

NER300‑ohjelmasta rahoitetaan enintään 50 prosenttia hankkeen 'huomioon otettavista kustannuksista', jotka ovat lähinnä lisäkustannuksia olemassa oleviin, vakiintuneisiin teknologioihin verrattuna. Loppuosa katetaan yksityisillä investoinneilla ja/tai kansallisella lisärahoituksella. NER300-rahoitusta myönnetään vuosittain ottaen huomioon dokumentoidut saavutukset (tuotetun vihreän energian määrä) ja tietojen yhteiskäyttöä koskevien vaatimusten täyttyminen.

Tänään tehdyllä päätöksellä ei valitettavasti voitu myöntää rahoitusta yhteenkään hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeeseen (CCS). CCS-hankkeisiin ensimmäisessä ehdotuspyynnössä varatut 275 miljoonaa euroa ovat siis edelleen käytettävissä NER300-ohjelman toisessa vaiheessa.

Komissio aikoo edetä ripeästi käynnistääkseen toisen ehdotuspyynnön, joka kattaa ensimmäisen ehdotuspyynnön käyttämättä jääneet varat sekä tulot, jotka saadaan uusien osallistujien varannossa jäljellä olevien 100 miljoonan päästöoikeuden myynnistä.

NER300-rahoitusohjelman täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissio yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Ne huolehtivat hankkeiden valinnasta, EU:n päästökauppajärjestelmästä otettavien 300 miljoonan päästöoikeuden myynnistä ja tulojen hallinnoinnista.

Lisätietoja on saatavilla seuraavissa osoitteissa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Ks. myös MEMO/12/999 (kysymyksiä ja vastauksia)

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar