Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2012

Opatření v oblasti klimatu: Komise věnuje 1,2 miliardy EUR na zahájení 23 inovativních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise dnes na základě první výzvy k předkládání návrhů v rámci tzv. programu financování NER300 přidělila prostředky ve výši přes 1,2 miliardy EUR na 23 vysoce inovativních demonstračních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Projekty budou spolufinancovány z příjmů získaných prodejem 200 milionů emisních povolenek z rezervy pro nové účastníky na trhu (new entrants' reserve, NER) systému EU pro obchodování s emisemi.

Projekty se týkají nejrůznějších technologií obnovitelných zdrojů energie – bioenergie (včetně moderních biopaliv), koncentrované solární energie, geotermální energie, větrné energie, energie z oceánů a řízení distribuce obnovitelné energie (inteligentních sítí).

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Letos jsme si nadělili předčasný vánoční dárek: dnešní rozhodnutí představuje zásadní milník politiky EU v oblasti klimatu. Program NER300 funguje v podstatě na principu „Robina Hooda“, díky němuž znečišťovatelé platí rozsáhlé demonstrace nových nízkouhlíkových technologií. Granty ve výši 1,2 miliardy EUR – zaplacené znečišťovateli – zmobilizují pro 23 vybraných nízkouhlíkových demonstračních projektů další 2 miliardy EUR ze soukromých investic. To pomůže EU udržet si přední postavení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vytvořit v Unii bezprostředně pracovní místa.“

Až tyto projekty poběží, zvýší roční výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Evropě celkem zhruba o 10 TWh, tedy množství energie, které odpovídá roční spotřebě paliva více než milionu osobních automobilů. Ještě důležitějším cílem však je úspěšně demonstrovat technologie, které posléze významně přispějí k rozšíření produkce energie z obnovitelných zdrojů v celé EU.

Ve fázi výstavby (příští 3–4 roky) přinesou vybrané projekty několik tisíc pracovních míst na plný úvazek. Po spuštění pak budou po dalších 15–20 let zaměstnávat přibližně tisíc pracovníků na plný úvazek, kteří je budou udržovat v provozu. Očekává se rovněž pozitivní dopad na růst a zaměstnanost v dodavatelském řetězci tohoto odvětví.

Financování z programu NER300 pokryje až 50 % „relevantních nákladů“ projektu, což jsou v podstatě dodatečné náklady v porovnání se stávajícími vyzkoušenými technologiemi; zbývající část bude pocházet ze soukromých investic nebo dalšího vnitrostátního financování. Finanční prostředky z programu NER300 se budou poskytovat ročně na základě prokázané výkonnosti (množství vyrobené zelené energie) a plnění požadavků na sdílení znalostí.

Dnešním rozhodnutím bohužel nebylo možné přidělit finanční prostředky žádnému projektu na zachycování a ukládání CO2 (carbon capture and storage, CCS). Částka 275 milionů EUR určená na projekty CCS v první výzvě zůstává k dispozici pro financování projektů ve druhé fázi programu NER300.

Komise bude rychle pokračovat v provádění druhé výzvy k předkládání návrhů, která zahrnuje nevyužité prostředky z první výzvy a také výnosy ze zbývajících 100 milionů povolenek v rezervě pro nové účastníky na trhu.

Program financování NER300 provádí Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), a to při výběru projektů, při prodeji 300 milionů povolenek na CO2 ze systému EU pro obchodování s emisemi i při správě výnosů.

Více informací naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Viz také MEMO/12/999 (otázky a odpovědi).

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar